Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.11.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Varden (Tore Hjorts vei/Gymnasveien). 

PlanID: 202013

ArkivID: 21/282

Utvalgssak i Kommunestyret: 074/22

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.11.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Hauklandstranda Servicebygg. 

PlanID: 202008

ArkivID: 20/1557

Utvalgssak i Kommunestyret: 072/22

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 25.10.2022 fastsatt planprogram for detaljreguleringsplan Finnboholmen.

PlanID: 202201

ArkivID: 21/1817

Utvalgssak i kommunestyre: 062/22

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 27.9.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Skullbru boligområde. 

PlanID: 201903

ArkivID: 19/911

Utvalgssak i Kommunestyret: 057/22

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.3.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Lofoten sjøprodukter Mortsund. 

PlanID: 201904

ArkivID: 19/824

Utvalgssak i Kommunestyret: 019/22

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.3.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Allmenningen Ballstad. 

PlanID: 201811

ArkivID: 18/67

Utvalgssak i Kommunestyret: 021/22

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.3.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Høydebasseng Stamsund. 

PlanID: 202014

ArkivID: 21/283

Utvalgssak i Kommunestyret: 020/22

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.3.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Øvelsesfelt Skifjordmarka. 

PlanID: 202004

ArkivID: 20/1315

Utvalgssak i Kommunestyret: 018/22

Vestvågøy kommune har den 7.2.2022 egengodkjent en mindre endring av detaljreguleringsplan Lofoten Handelspark på Leknes.

PlanID: 1860 201501

ArkivID: 21/1013

DPL-sak: 005/22

Vestvågøy kommune har den 20.12.2021 egengodkjent en mindre endring av detaljreguleringsplan Himmelstein Vest på Leknes.

PlanID: 1860 199901

ArkivID: 21/1739

DPL-sak: 081/21

Endring av størrelse på elgvald fra 7.000 til 3.000 mål.

KS Sak 088/21, DokID 21/15293, ArkivID 19/177-21 og 23

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 26.10.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Ballstad Servicehavn.

PlanID: 201818

ArkivID: 18/1099

Utvalgssak i Kommunestyret: 091/21

Vestvågøy Forvaltningsutvalg har i møte den 19.10.2021 vedtatt endring av bestemmelsene til reguleringsplan Breidablikk II.

PlanID: 1860 201102

ArkivID: 21/840

Utvalgssak i Forvaltningsutvalget: 076/21

Vestvågøy kommune har gleden av å presentere arbeidet fra arbeidsgruppene som har jobbet med byplanen for regionsenteret Leknes. Disse gruppene har siden mars 2021 jobbet med å utarbeide sine innspill til hvordan Leknes, Fygle og Gravdal skal utvikle seg til å bli et enda bedre sted å bo, arbeide og besøke. 

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 28.9.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Heldalen. 

PlanID: 201905

ArkivID: 20/407

Utvalgssak i Kommunestyret: 073/21

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 28.9.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Lofoten Handelspark sørvest, Leknes.

PlanID: 201815

ArkivID: 18/389

Utvalgssak i Kommunestyret: 074/21

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 28.9.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Finneset Landskapshotell.

PlanID: 202003

ArkivID: 20/631

Utvalgssak i Kommunestyret: 075/21

Vestvågøy kommune har den 2.7.2021 egengodkjent en mindre endring av detaljreguleringsplan Breidablikk I på Leknes.

PlanID: 1860 200713

ArkivID: 21/449

DPL-sak: 042/21

Vestvågøy kommune har den 5.7.2021 egengodkjent en mindre endring av detaljreguleringsplan Hella i Stamsund

PlanID: 1860 200702

ArkivID: 21/407

DPL-sak: 041/21

Kommunestyret vedtok  under møtet 18.05.2021 fastsettelse av planprogram  - Byplan for regionsenteret Leknes 26.04.21

Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-9.

Stedsnavntjenesten i Språkrådet har kontaktet Kartverket og reist navnesak for en rekke navn i Vestvågøy kommune. Merknader kan sendes innen 25 juni 2021.

I henhold til PBL § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger mellom Vestvågøy kommune og utbygger Leknessletta AS om utbyggingsavtale i tilknytning detaljregulering Lofoten Handelspark sørvest, plan-ID 1860-201815.

16.02.2021 vedtok kommunestyret, reguleringsplan for Storeidøy nærings- og industriområdet.

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 13.04.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Sjøveien – fortau fra Ægirs vei til Langhaugen.

Vestvågøy kommune har den 23.3.2021 egengodkjent en mindre endring av reguleringsplan Borgvatnet

PlanID: 1860 198705

ArkivID: 20/1573

FO-sak: 025/21

Endelig vedtak av endringer i reguleringsplanene for Storgata. I forbindelse med prosjektering av Storgata, i Leknes sentrum, er det behov for å ta inn justeringer og mindre endringer i gateløpet og rundkjøringen, i reguleringsplanen Storgata PID 201603 og PID 201702.

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.10.2020 egengodkjent områdereguleringsplan Unstad.

PlanID: 1860 201809

ArkivID: 18/398

Utvalgssak i kommunestyre: 091/20

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 23.6.2020 egengodkjent endring av reguleringsplan Skreda.

PlanID: 1860 201902

ArkivID: 19/433

Utvalgssak i kommunestyre: 055/20

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 23.6.2020 egengodkjent detaljreguleringsplan Gjermesøy turistanlegg, Ballstad .

PlanID: 1860 201805

ArkivID: 17/1573

Utvalgssak i kommunestyre: 054/20

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.5.2020 egengodkjent kommuneplanens arealdel - 2019-2031.

PlanID: 1860 201810

ArkivID: 17/1755

Utvalgssak i kommunestyre: 039/20

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.5.2020 egengodkjent detaljreguleringsplan Torvhaugen, Leknes.

PlanID: 1860 201703

ArkivID: 17/1955

Utvalgssak i kommunestyre: 037/20

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.5.2020 egengodkjent detaljreguleringsplan Dønnvoll, Leknes.

PlanID: 1860 201816

ArkivID: 18/759

Utvalgssak i kommunestyre: 038/20

Vestvågøy kommune har den 14.4.2020 egengodkjent en mindre endring av reguleringsplan Hattvika turistsenter, Ballstad

PlanID: 1860 201505

ArkivID : 20/38

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 31.3.2020 egengodkjent detaljreguleringsplan Reineholmen, Ballstad.

PlanID: 1860 201820

ArkivID: 18/1132

Utvalgssak i kommunestyre: 025/20

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 18.2.2020 egengodkjent detaljreguleringsplan Televeien.

PlanID: 1860 201705

ArkivID: 17/1956

Vestvågøy kommune har den 27.3.2020 egengodkjent en mindre endring av reguleringsplan Vest-Lofoten VGS og Lofothallen

PlanID: 1860 201305

ArkivID : 19/1743 

Vestvågøy kommune har den 11.2.2020 egengodkjent en mindre endring av reguleringsplan Haugsletta, Gravdal

PlanID: 1860 199302

ArkivID : 19/1533       

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 12.11.2019 egengodkjent endring av reguleringsplan FV 817 Fortau Ytre Stamsund

PlanID: 1860 201817 (opprinnelig 1860 200708)

ArkivID : 19/257        

Utvalgsak i Forvaltningsutvalget: 053/19

Kommunestyret i Vestvågøy kommune har i møte den 18.2.2020 egengodkjent endring av reguleringsplan Ballstad høydebasseng.

PlanID: 1860 201209

ArkivID : 19/1345        

Utvalgsak i Kommunestyret: 010/20

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 18.2.2020 fastsatt planprogram for endring detaljreguleringsplan Ballstad servicehavn.

PlanID: 1860 201818

ArkivID: 18/1099

Utvalgssak i kommunestyre: 011/20

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 22.10.2019 egengodkjent detaljreguleringsplan Hemmingodden, Ballstad.

PlanID: 1860 201813

ArkivID: 18/503

Utvalgssak i kommunestyre: 095/19

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 22.10.2019 egengodkjent detaljreguleringsplan Bøstad skole

PlanID: 1860 201819

ArkivID: 18/1544

Utvalgssak i kommunestyre: 100/19

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 15.10.2019 egengodkjent endring av reguleringsplan Fv.818 - gang- og sykkelveg Gravdal - Ballstad

PlanID: 1860 201502

ArkivID : 15/1321        

Utvalgsak i Forvaltningsutvalget: 047/19

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 22.10.2019 fastsatt planprogram for detaljreguleringsplan Allmenningen Ballstad.

PlanID: 1860 201811

ArkivID: 18/67

Utvalgssak i kommunestyre: 094/19

Vestvågøy kommune har den 10.10.2019 egengodkjent en mindre endring av Detaljregulering Utsikten, Ballstad

PlanID: 1860 200704

ArkivID : 19/810        

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 25.6.2019 fastsatt planprogram for reguleringsplan Lofoten Handelspark sørvest.

PlanID: 1860 201815

ArkivID: 18/389

Utvalgssak i kommunestyre: 053/19

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 14.5.2019 egengodkjent detaljreguleringsplan Hattvika turistsenter, Ballstad

PlanID: 1860 201505

ArkivID: 15/1274

Utvalgssak i kommunestyre: 032/19

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 12.2.2019 egengodkjent detaljreguleringsplan Hotell- og kulturkvartalet.

PlanID: 1860 201702

ArkivID: 17/4126

Utvalgssak i kommunestyre: 012/19

Formannskapet vedtok tirsdag 11. desember å sende de fire kommunedelplanene ut på høring.

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 27.11.2018 egengodkjent detaljreguleringsplan Ure rorbucamp.

PlanID: 1860 201608

ArkivID: 16/2266

Utvalgssak i kommunestyre: 092/18

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 27.11.2018 egengodkjent endring av reguleringsplan Ytre Stamsund.

PlanID: 1860 201806

ArkivID: 17/1691

Utvalgssak i kommunestyre: 076/18

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 13.11.2018 egengodkjent endring av Detaljregulering Vågan hyttefelt

PlanID: 1860 200601

ArkivID : 18/1492        

Utvalgsak i Forvaltningsutvalget: 059/18

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 18.9.2018 egengodkjent endring av Detaljregulering Lilleeidholmen

PlanID: 1860 200701

ArkivID : 18/1202        

Utvalgsak i Forvaltningsutvalget: 052/18

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 19.6.2018 fastsatt planprogram for Kommuneplanens arealdel 2019-2031.

PlanID: 1860 201810

ArkivID: 17/1755

Utvalgssak i kommunestyre: 051/18

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 19.6.2018 fastsatt planprogram for områdereguleringsplan Ballstad havn.

PlanID: 1860 201802

ArkivID: 18/82

Utvalgssak i kommunestyre: 049/18

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 19.6.2018 fastsatt planprogram for områdereguleringsplan Unstad.

PlanID: 1860 201809

ArkivID: 18/398

Utvalgssak i kommunestyre: 060/18

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 19.6.2018 egengodkjent detaljreguleringsplan Lofoten Handelspark.

PlanID: 1860 201501

ArkivID: 15/1669

Utvalgssak i kommunestyre: 059/18

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 22.5.2018 reguleringsplan for E10 x Fv842 Lufthavnveien.

PlanID: 1860 201503

ArkivID : 15/3386        

Utvalgsak i kommunestyret: 031/18

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 20.03.2018 reguleringsplan for Sjøveien (Apotekergården) bolig- og forretningsområde.

PlanID: 1860 201601

ArkivID : 16/618

Utvalgsak i kommunestyret: 016/18

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 13.3.2018 egengodkjent mindre endring av Detaljregulering  Vest-Lofoten VGS og Lekneshallen

PlanID: 1860 201305

ArkivID : 17/1663        

Utvalgsak i Planutvalget: 012/18

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 13.3.2018 egengodkjent mindre endring av Detaljregulering Spannsteinsundet

PlanID: 1860 201101

ArkivID : 17/1946        

Utvalgsak i Planutvalget: 011/18

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 13.3.2018 egengodkjent mindre endring av Detaljregulering Breidablikk II - felt 6

PlanID: 1860 201102

ArkivID : 17/911        

Utvalgsak i Planutvalget: 010/18

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 13.2.2018 endring av reguleringsplan Skreda.

PlanID: 1860 201607

ArkivID : 16/1550        

Utvalgsak i kommunestyret: 002/18

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 13.2.2018 detaljreguleringsplan  masseuttak Myklevik, Skifjordmarka.

PlanID: 1860 201602

ArkivID : 15/1859        

Utvalgsak i kommunestyret: 005/18

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddsordningen.

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 26.9.2017 detaljreguleringsplan  Storgata - Meierikvartalet og rundkjøring.

PlanID: 1860 201603

ArkivID : 16/1463        

Utvalgsak i kommunestyret: 056/17 + 057/17

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 26.9.2017 detaljreguleringsplan  Lekneskroken gnr 18 bnr 20.

PlanID: 1860 201706

ArkivID : 17/469

Utvalgsak i kommunestyret: 058/17

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 26.9.2017 detaljreguleringsplan  Hellesjyen småbåtanlegg.

PlanID: 1860 201701

ArkivID : 16/2177

Utvalgsak i kommunestyret: 059/17

Det er et stort etterslep på avløpsområdet i Vestvågøy kommune, og det er behov for å gjøre et krafttak for å komme ajour med utbygging av nye avløpsanlegg og sanering av eksisterende dårlige avløpsanlegg.

Administrasjonen i Vestvågøy kommune har med delegert myndighet den 27.04.17 vedtatt følgende:

Mindre endring av reguleringsplan for Storgata-Meierikvartalet

PlanID: 1860 201210

Utvalgssak 019/17 ArkivID 17/2

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 28.03.17 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Hellesjyen boligfelt                                  KS-sak 012/17

PlanID: 1860 201606

ArkivID 15/4762

Administrasjonen i Vestvågøy kommune har med delegert myndighet den 14.12.16 vedtatt følgende:

Mindre endring av reguleringsplan Utsikten, Ballstad

Utvalgssak 058/16

PlanID: 1860 200704 ArkivID: 16/1179

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 07.11.16  vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:

Mindre endring av reguleringsplan for Vågan hytteområde

PU-sak 048/16

PlanID: 1860 200601 ArkivID 16/432

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 17.10.16 egengodkjent følgende reguleringsplan:

 

Detaljregulering Skaftnesskogen boligfelt - KS-sak 082/16.

PlanID: 1860 201504             

ArkivID 15/3164

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 19.09.16 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Reguleringsplan Lekneskroken, endring av plan                         KS-sak 069/16

PlanID: 1860 200709                         

ArkivID 16/47

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! 

Kommunedelplan - Ballstad (PlanID: 201203) - Stamsund (PlanID: 201204) - Bøstad (PlanID 201205) - arealdel - kunngjøring

Kommunedelplan Leknes/Gravdal planID: 201201/201202 - kunngjøring

Vestvågøy kommune har tidligere varslet om at alle abonnementer til private lyslag vil bli sagt opp fra 01.06.2016.


Vestvågøy kommune inviterer husstander langs kommunal veg til et spleiselag for nyasfaltering av kommunale grusveier.

Vi skal lage ny trafikksikkerhetsplan, og begynner med å be om innspill.

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.10.2015 i KS-sak 088/15 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Hva betyr Unstad for deg? Hva slags sted skal Unstad være i fremtiden?

– sett av noen minutter til å svare på spørreundersøkelsen om Unstad

Vestvågøy kommune ved Formannskapet har i sak 024/15 den 18.03.2015 gjort vedtak om å starte opp planarbeid for planområde Lofoten Handelspark. Forslaget omfatter planområde Leknessletta og knyttes til planområde Skolekvartalet. Arbeidet skal bla. legge til rette for næringsutvikling og trafikkløsninger for E10 og fylkesvei 815 (Idrettsgata). Regulerings-planen har planID 1860 2015 001 og arkivID er 15/1669

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 24.02.2015 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 24.02.2015 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 11.11.2014 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy formannskap har i møte den 17.9.2014 egengodkjent følgende mindre reguleringsendring: 

Vestvågøy Kommunestyre har i møte den 13.9.2014 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy Kommunestyre har i møte den 24.6.2014 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy Kommunestyre har i møte den 24.6.2014 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy Kommunestyre har i møte den 24.6.2014 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Vestvågøy kommunestyre har i møte 20.5.2014 egengodkjent følgende kommunedelplan: