Viktig melding

Kunngjøring - Fastsetting av planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033 - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.06.23 fastsatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033, sak KS-071/23

Kommunestyret godkjenner vedlagt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, jf. Plan og bygningsloven § 11-1.

Planprogrammet gir en oversikt for hvordan arbeidet med samfunnsplanen skal organiseres, hvilke relevante tema og kunnskapsgrunnlag som må ligge til grunn – med andre ord en “plan for planen”.

Hovedtema i planprogrammet er :

  • bakgrunn og formål med arbeidet
  • forventninger og føringer
  • kunnskapsgrunnlaget
  • planprosessen
  • plan for medvirkning og fremdrift

Fastsetting av planprogram- kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033  (PDF, 120 kB)

Planprogram  (PDF, 2 MB)

Merknadsbehandling  (PDF, 767 kB)