Viktig melding

Mindre endring av reguleringsplan Utsikten - Kunngjøring av vedtak

Administrasjonen i Vestvågøy kommune har med delegert myndighet den 14.12.16 vedtatt følgende:

Mindre endring av reguleringsplan Utsikten, Ballstad

Utvalgssak 058/16

PlanID: 1860 200704 ArkivID: 16/1179

Gjeldende plankart (endres ikke)

Den mindre endringen omfatter endring av planbestemmelsene for boligtomt B5 vedrørende byggehøyde. Byggehøyden søkes økt med 50 cm, fra kote 19 m.o.h. til kote 19,50 m.o.h. Søker og eier er Stein Hamre arkitektkontor AS.

Planendringen medfører ikke endring av plankart eller planbeskrivelse. Egen planbeskrivelse for den mindre endringen er utarbeidet.

Vedtak, endrede bestemmelser, planbeskrivelse for den mindre endringen samt andre relevante saksdokumenter er vedlagt.

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring (dvs. 10.01.17) til:           

Vestvågøy kommune

P.b. 203

8376 LEKNES

postmottak@vestvagoy.kommune.no

 

Plandokumentene:

Mindre endring av reguleringsplan Utsikten - planID 1860 200704 (PDF, 673 kB)

Søknad om mindre endring_regplan Utsikten 130916 (PDF, 96 kB)

3d-modell_mindre endring_regplan Utsikten 120916 (PDF, 374 kB)

Bestemmelser_mindre endring_regplan Utsikten 100812 rev 020916 (PDF, 47 kB)

Gjeldende bestemmelser_regplan Utsikten rev100812 (PDF, 28 kB)