Viktig melding

Planprogram for fire kommunedelplaner

Formannskapet vedtok tirsdag 11. desember å sende de fire kommunedelplanene ut på høring.

Formannskapet i Vestvågøy kommune har i møte den 11.12.2018 (FU-sak 096/18) vedtatt å sende planprogram for følgende kommunedelplaner ut på høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammene er fordelt på fire områder, og du kan lese hvert planutkast ved å klikke på lenkene under:

Planprogram KDP helse og omsorg

Planprogram KDP kultur

Planprogram KDP næring

Planprogram KDP oppvekst

Høringsfristen er satt til onsdag 23. januar 2019.