Viktig melding

Kunngjøring fastsatt planprogram - Detaljreguleringsplan Allmenningen Ballstad

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 22.10.2019 fastsatt planprogram for detaljreguleringsplan Allmenningen Ballstad.

PlanID: 1860 201811

ArkivID: 18/67

Utvalgssak i kommunestyre: 094/19

Saksdokumenter: