Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring reguleringsplan Skreda - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 23.6.2020 egengodkjent endring av reguleringsplan Skreda.

PlanID: 1860 201902

ArkivID: 19/433

Utvalgssak i kommunestyre: 055/20

Hensikten med planarbeidet er tiltakshavers ønske om å imøtekomme en stor etterspørsel. Kapasiteten i anlegget skal utvides, samt tilbudet styrkes med fasiliteter som restaurant/servicebygg. Reguleringsendringen tilrettelegger for utbygging av ca.15 nye fritidsboliger/utleiehytter, samt ett bygg med overnattingsrom og ett servicebygg med restaurant, grillstue/badstue og parkeringsplasser.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 648 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 362 kB)

Bestemmelser (PDF, 268 kB)

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.