Viktig melding

Kunngjøring av navnesaker i Vestvågøy

Stedsnavntjenesten i Språkrådet har kontaktet Kartverket og reist navnesak for en rekke navn i Vestvågøy kommune. Merknader kan sendes innen 25 juni 2021.

Navnesaken blir reist for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. Kartverket har sendt saken på lokal høring til kommunen, jfr.§ 8 i lov om stadnavn.

Dette gjelder:

Spørsmål angående saken kan rettes til Arne Klausen Geodatavdelingen på e-post: arne.klausen@vestvagoy.kommune.no

Merknader sendes:

Vestvågøy kommune, postboks 203 8376 Leknes, eller på e-post til postmottak@vestvagoy.kommune.no innen 25. juni 2021.