Viktig melding

Mindre endring av reguleringsplan for Vågan hytteområde – kunngjøring av vedtak

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 07.11.16  vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:

Mindre endring av reguleringsplan for Vågan hytteområde

PU-sak 048/16

PlanID: 1860 200601 ArkivID 16/432

fside

Den mindre endringen av planen legger til rette for at delområde H2 i reguleringsplanen skal kunne bebygges med 10 fritidsboliger og tilhørende gangvei og parkering. I tillegg omfatter endringen at fritidstomtene ved sjøen kan bebygges med noen flere enheter, fastsetting av byggegrense mot sjø, justeringer av og tillegg til bestemmelsene, samt retting av feil i kart slik at plankartet samsvarer med faktiske forhold.

Plankart, bestemmelser og vedtak med beskrivelse er vedlagt.

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring (dvs. 19.12.16) til:          

Vestvågøy kommune

P.b. 203

8376 LEKNES

postmottak@vestvagoy.kommune.no

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Plandokumentene:

Planbestemmelser Vågan hytteområde 211016 (PDF, 67 kB)

Plankart Vågan hytteområde 251116 (PDF, 887 kB)

Vedtak mindre endring Vågan hytteområde (PDF, 2 MB)