Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Ure rorbucamp

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 27.11.2018 egengodkjent detaljreguleringsplan Ure rorbucamp.

PlanID: 1860 201608

ArkivID: 16/2266

Utvalgssak i kommunestyre: 092/18

Hensikten med planen er å regulere allerede etablert turistvirksomhet og å tilrettelegge for noe utvikling av virksomheten.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.