Viktig melding

Folkemøter om kommuneplanens arealdel

Haukland ungdomshus (18. juni), Eltoft skole (19. juni), Oppdøl Montesorriskole (25. juni), Buksnes skole (26. juni), Fygle skole (27. juni) og Valbergstua (28. juni). Les mer her og møt opp

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Aktuelt

 

Ledige stillinger