Viktig melding

Kunngjøring av vedtak – Ole Bergs vei - Detaljregulering (PlanID: 1860 - 202012)

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 5.12.2023 egengodkjent detaljreguleringsplan for Ole Bergs vei. 

PlanID: 202012 

Arkiv ID: 20/1613

Utvalgssak i kommunestyret: 127/23

Bakgrunnen for planarbeidet er å få en detaljreguleringsplan for området langs Ole Bergs vei på Ballstad som er i tråd med hvordan området og veien er etablert. 

Hensikten med planen er å regulere eksisterende vei med sideareal og tilstøtende boligeiendommer, samt å vurdere mulighet for fellesarealer og møteplasser (lekeplass, felles postkassestativ, renovasjon etc.)

Plandokumenter:

Saksframlegg med vedtak (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 4 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Planbestemmelser (PDF, 64 kB)

Øvrige dokumenter

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES        eller           postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.