Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring reguleringsplan Hattvika turistsenter, Ballstad

Vestvågøy kommune har den 14.4.2020 egengodkjent en mindre endring av reguleringsplan Hattvika turistsenter, Ballstad

PlanID: 1860 201505

ArkivID : 20/38

Hensikten med reguleringsendringen er å gi litt bedre plass for planlagt restaurantbygning i tilknytning til hattvika Lodge. 

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med vedtak, mindre endring 14.4.2020 (PDF, 809 kB)

Plankart endring 14.4.20 (PDF, 589 kB)

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.