Viktig melding

PRIVATE LYSLAG - VIKTIG INFORMASJON

Vestvågøy kommune har tidligere varslet om at alle abonnementer til private lyslag vil bli sagt opp fra 01.06.2016.

Datoen for oppsigelse endre nå ti 01.08.2016.

Lofotkraft AS vil 01.09.2016 påbegynne utkobling av lyspunkter fra sitt nett der det ikke foreligger et nytt kundeforhold. Dette gjelder private lyslag som ikke har søkt om tilskudd og inngått kundeavtale med Lofotkraft AS.

Dette betyr at alle anlegg vil være tilkoblet strøm inntil 01.09.2016. Etter denne datoen må det sjekkes med Lofotkraft AS om de har utført frakoplingen.

Søkandsfrit for tilskudd er 01.07.2016.