Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Reguleringsendring - Detaljregulering Breidablikk II

Vestvågøy Forvaltningsutvalg har i møte den 19.10.2021 vedtatt endring av bestemmelsene til reguleringsplan Breidablikk II.

PlanID: 1860 201102

ArkivID: 21/840

Utvalgssak i Forvaltningsutvalget: 076/21

Endringene gjelder fellesbestemmelser i § 1 som angår grad av utnytting, byggehøyder, takformer samt bygningsplassering iht. møneretning angitt på plankart.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 727 kB)

Bestemmelser vedtatt 19.10.2021 (PDF, 628 kB)

Planinitiativ til mindre endring av bestemmelser (PDF, 785 kB)

Andre dokumenter:

Gjeldende plankart (PDF, 2 MB)

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES