Viktig melding

Mindre endring av reguleringsplan Skolekvartalet - Kunngjøring av vedtak

Planutvalget i Vestvågøy kommune har den 5.12.2016 vedtatt følgende:

Mindre endring av reguleringsplan Skolekvartalet, Leknes

Utvalgssak 056/16

PlanID: 1860 2013 ArkivID: 16/668

Skolekvartalet-plankart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den mindre endringen omfatter flytting av avkjørsel til den dagens innkjøring, endret byggehøyde for å tilpasse verkstedhall hvor det økes fra kote + 17,5 til kote + 19. I tillegg justering av byggegrense og formålsgrensen for tilpassing av bygg. Søker og eier er Nordland fylkeskommune. Planendringen medfører justering av plankart og planbeskrivelse.

Vedtak, endrede bestemmelser, planbeskrivelse for den mindre endringen samt andre relevante saksdokumenter er vedlagt.

Plandokumenter:

2016-10-24-A1-L Mindre endring - plankart (PDF, 2 MB)

2016-10-26 Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Reguleringsberstemmelser (PDF, 336 kB)

Reguleringsplan Skolekvartalet - PLan ID 201305 - mindre endring-vedtak (PDF, 389 kB)

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring (dvs. 10.01.17) til:

Vestvågøy kommune

P.b. 203 8376 LEKNES

postmottak@vestvagoy.kommune.no