Ansattoversikt


01 - Rådmannens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 01 - Rådmannens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Informasjonssjef 76 05 60 87
Rune Andreassen
Administrativ kontroller 76 05 60 53 975 49 602
Villy Angelsen
Rådmann 76 05 60 59 918 84 112
Kjell Idar Berg
Kommunalsjef Samfunn og teknikk 76 05 60 54 952 81 889
Håvar Berg-Larsen
Kommunalsjef familie og velferd 76 05 64 29 901 63 002
Nils-Olav Hagen
HR-sjef 76 05 60 60
Laila Johansdatter Salomonsen
Kommuneadvokat 76 05 60 57
Kommunalsjef omsorg 76 05 60 52 478 99 449
Kommunalsjef utdanning 76 05 60 55 911 95 719
Pål Einar Røch Johansen

02 - HR og tjenesteutvikling

Ansatte i avdelingen 02 - HR og tjenesteutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver barnehage 76 05 60 92 971 42 137
Ingunn Abrahamsen
Rådgiver skole 76 05 60 93 913 21 711
Rådgiver skole 76 05 60 95
Rådgiver HR 76 05 60 66
Eivind Bjørndal
Fagarbeider lønn/ HR 76 05 60 63
Merethe Danielsen
Konsulent lønn/ sykelønn 76 05 60 64
Ann-Britt Dyrseth
Rådgiver helse og omsorg 76 05 60 90
Cato Hansen
Rådgiver HR 76 05 60 65
Rose Mari Haug
Rådgiver HR 76 05 60 68
Solveig Jensen
HR-sjef 76 05 60 60
Laila Johansdatter Salomonsen
Rådgiver 76 05 61 34
Greta Klevstad
Kommuneadvokat 76 05 60 57
Rådgiver HMS/HR 76 05 60 61 905 57 144
Trine-Lise Nyvoll Larsen
Fagleder lønn 76 05 60 62
Rino-Andre Malnes
Rådgiver IA 76 05 60 67 970 88 316

04 - IKT- og informasjon

Ansatte i avdelingen 04 - IKT- og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunearkivar 76 05 60 84
Informasjonssjef 76 05 60 87
Rune Andreassen
Saksbehandler salg, servering og skjenking 76 05 60 00
Ann-Hege Hansen
Avdelingsleder IKT 76 05 60 85 911 09 990
Kjetil Jørgensen
Kontorarkivar 76 05 60 82
IKT-konsulent 76 05 64 53 970 89 065
IKT-konsulent/hovedverneombud 76 05 64 52 908 36 128
IKT-konsulent 76 05 64 50 412 24 990
IKT-konsulent 76 05 64 51 916 36 811
Politisk sekretær 76 05 60 51
Saksbehandler salg, servering og skjenking 76 05 60 00
Berit Olsen
Trykkeri/vaktmester rådhuset 992 84 490 76 05 61 51
Kontorarkivar 76 05 60 81
Systemansvarlig 76 05 60 83
Kristine Vøyle
IKT-konsulent 76 05 64 54 976 01 708

05 - Sektor Familie og velferd

Ansatte i avdelingen 05 - Sektor Familie og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 61 80
Barneverntjenesten
116111
Bekymringstelefon for barn og unge
81 05 95 00
Fastlegetelefonen
Resepsjon 76 05 60 70
Flyktning- og innvandrerenheten
76 12 23 30
Krisesenteret Vesterålen
Sekretær 76 05 64 28
Legetjenesten
76 05 64 00
Leknes legesenter
116117

Hvis du ringer fra utlandet:
Tlf. 760 83 999

Ved livstruende sykdom/skade ring 113!

Lofoten Interkommunale Legevakt
Fysioterapi 76 08 92 04
Lofotklinikken
76 30 34 00
Lofotleger AS
Sentralbord 55 55 33 33
NAV Vestvågøy
Familieenheten 76 05 62 70
PPT og Helsestasjonen
76 05 62 70
PPT Vest-Lofoten
76 05 50 40
Vestvågøy Fysioterapi
Konstituert enhetsleder Flyktning- og innvandrerenheten 76 05 60 76
Enhetsleder Familieenheten og ledende helsesøster 76 05 62 85
Unni Brattli
Spesialpedagog 76 05 62 75
Vibeke Hannisdal
Faglig leder PPT Vest-Lofoten 76 05 62 59
Ann-Kristin Isaksen
Kommunepsykolog 76 05 62 10

07 - Barnehage

Ansatte i avdelingen 07 - Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer: Johanne Martinussen 76 08 55 65
Styrer: Britt Inger Pettersen 76 08 93 39
Styrer: Evy Kristine Leonhardsen 76 89 96 00 21 42 30 00

Holsøyveien 5, 8370 Leknes, Norway

Styrer: Geir Harald Johansen 948 84 552
Styrer: Evy Kristine Leonhardsen 76 05 40 18 954 43 710
Styrer: Britt Iren Walle 76 30 31 95
Styrer: Britt Iren Walle 76 08 45 52
Styrer: Geir Harald Johansen 76 08 83 50 948 69 897
Enhetsleder: Birgitte Pernille Aulie 76 05 69 80
Styrer: Christin Einarsen 76 08 26 56
Styrer: Renate Hansen 995 90 248
Enhetsleder: Tor Ivar Saupstad 76 05 63 40
Styrer: Mona Saupstad 76 08 28 05
Styrer: Anne Lise Olsen 76 08 86 60
Styrer: Silja-Mari Hegrem 76 08 84 26
Styrer: Ørjan Bringslimark 76 05 55 40 76 05 55 49
Styrer: Bjørg Rostad Hansen 76 08 88 10
Styrer: Wibece Hansen 76 08 40 60
Styrer: Anja Trones 911 68 421
Rådgiver barnehage 76 05 60 92 971 42 137
Ingunn Abrahamsen
PPT-leder 76 05 60 91 952 49 646
Marianne Borgvatn

08 - Skole

Ansatte i avdelingen 08 - Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Fygle skole 76 05 69 04
Rådgiver skole 76 05 60 93 913 21 711
Rådgiver skole 76 05 60 95
PPT-leder 76 05 60 91
Marianne Borgvatn
PPT-leder 76 05 60 91 952 49 646
Marianne Borgvatn
Rektor Ballstad skole 76 05 68 62 906 73 667
Rådgiver utdanning 76 05 60 94 474 09 051
Arne Kvendseth
Assisterende rektor Leknes skole 76 05 68 07
Rektor Svarholt skole 76 05 68 81 996 43 265
Rektor Buksnes skole 76 05 68 40
Kommunalsjef utdanning 76 05 60 55 911 95 719
Pål Einar Røch Johansen
Rektor Leknes skole 76 05 68 02
Rektor Bøstad skole 76 05 67 52

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
PPT-leder 76 05 60 91 952 49 646
Marianne Borgvatn

Helse - Demensteamet

Ansatte i avdelingen Demensteamet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
415 39 992
Dagsenter for personer med demens
415 32 547
Demensteamet

Helse - Diabetes

Ansatte i avdelingen Diabetes
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagutviklingssykepleier 415 39 986
Ragnhild Holdahl Rasmussen

Helse - Frisklivssentralen

Ansatte i avdelingen Frisklivssentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapi turnuskandidat 468 54 594
Turnuskandidat
Fysioterapeut 911 95 899
Bodil Anita Sørensen
Fysioterapeut 468 54 594
Hanne Alpøy
Fysioterapeut 902 14 077
Marita Berg
Avdelingsleder og fysioterapeut 974 93 694
Marte Eliassen
Barnefysioterapeut 971 66 091
Marielle Holmlund
Frisklivskoordinator 950 06 521
Terese Ingebrigtsen
Fysioterapeut 902 14 077
Ingrid Morstøl
Fysioterapeut 992 84 485
Kenneth Pedersen
Fysioterapeut 902 14 285
Åsa Selenius
Fysioterapeut 902 14 077
Marthe Tangstad

Helse - Hjelpemiddeltjenesten

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddeltjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddeltekniker/trygghetsalarm 957 76 400
Arne Roger Leirvik
Hjelpemiddelformidler 76 05 60 00 952 67 395

Hjelpemiddelformidler,
hovedkontakt og
hørselskontakt

Rigmor Sandsund
Synskontakt 907 91 229
 Unn Øvrevoll

Helse - Hjemmebesøk

Ansatte i avdelingen Hjemmebesøk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier 415 39 984
Margret Andersen
Hjelpepleier 991 14 474
Aud Karin Walle

Helse - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
415 32 520
Hjemmetjenesten
Avdelingsleder hjemmetjenesten sektor Stamsund 76 08 51 67
Enhetsleder hjemmesykepleie 76 05 60 33
Bente Anita Solås

Helse - Kirken

Ansatte i avdelingen Kirken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkeverge 76 05 62 50
Anne Lise Haakestad

Helse - Konsulatsjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep

Ansatte i avdelingen Konsulatsjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 61 80
Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep

Helse - Kreft og lindring

Ansatte i avdelingen Kreft og lindring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagutviklingssykepleier 415 39 988
Lone Skjerpeng

Helse - Leknes legesenter

Ansatte i avdelingen Leknes legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 76 05 64 27

Helse - Lekneshagen bofellesskap

Ansatte i avdelingen Lekneshagen bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 76 05 63 84
Malin Stokka
Enhetsleder Lekneshagen 951 14 013
Jo Bertil Sætran

Helse - Møteplassen

Ansatte i avdelingen Møteplassen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vestvågøy Frivilligsentral 906 42 335
Aud Karin Larsen

Helse - Rus og psykisk helse

Ansatte i avdelingen Rus og psykisk helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skranke 415 32 490
Psykisk helse
Avdelingsleder rus og psykiatri 454 48 452
Kristoffer Johansen

Helse - Slag og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Slag og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagutviklingssykepleier 415 39 987
Ann-Kristin Brimi Lilleng

Helse - Smittevern

Ansatte i avdelingen Smittevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 905 91 341

Helse - Tildelingsenheten

Ansatte i avdelingen Tildelingsenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00
Tildelingsenheten
saksbehandler
Saksbehandler
Enhetsleder Tildelingsenheten
Saksbehandler
Vikar
Saksbehandler
Saksbehandler

Helse - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland

Ansatte i avdelingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
USHT Nordland
941 51 763
906 06 337

Helse - Vestvågøy sykehjem

Ansatte i avdelingen Vestvågøy sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Vestvågøy sykehjem 76 05 65 04
Mari Aksmo Theigmann
Sekretær Vestvågøy sykehjem 76 05 65 09
Inger-Tove Zakariassen

Kontrollutvalget

Ansatte i avdelingen Kontrollutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder for kontrollutvalget i Vestvågøy 905 60 679
Odd-Eskil Andersen
Leder for kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten 951 09 002
Knut Roar Johansen

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Kultur 908 65 969
Richard Brattli
Inspektør Vestvågøy kulturskole/kulturkonsulent 928 53 062
Trond Handberg
Arrangementsansvarlig 414 67 271
Jann-Magne Kasteng-Jakobsen

Kultur - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 69 60
Biblioteket
Biblioteksjef 76 05 69 60 957 31 230
Therese Krogh Hetzler

Kultur - Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 991 52 034
Inspektør Vestvågøy kulturskole/kulturkonsulent 928 53 062
Trond Handberg
Drama/DKS/DKSS-koordinator 918 63 748
Mette Myhr

Kultur - Qltura

Ansatte i avdelingen Qltura
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ungdomsarbeider 76 05 60 64 902 52 991
Britt Aune
Prosjektmedarbeider 922 49 409

NAV Vestvågøy

Ansatte i avdelingen NAV Vestvågøy
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Veileder 412 75 671
Veileder
Veileder 412 74 517
Veileder 413 27 673
Veileder 412 66 365
Fagansvarlig lån og bostøtte/Husbank
Veileder 412 62 941
Fagansvarlig gjeld/Husbank 412 71 178
Veileder 413 37 281
Veileder 412 74 912
Veileder
Veileder 412 75 690
Veileder 412 64 935
Veileder 412 76 413
Veileder
Veileder 412 74 409
Ungdomskontakt 412 75 987
Veileder 412 76 315
Veileder 413 37 593
Veileder
Leder NAV Vestvågøy 75 42 70 29 468 91 827
Veileder
Fagansvarlig NAV Sosial
Veileder 413 38 105

Næring, plan og utvikling

Ansatte i avdelingen Næring, plan og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Samfunnsplanlegger 76 05 62 65
Heidi Bergsli
Arealplanlegger 76 05 61 41
Saksbehandler plan 76 05 61 42
Samfunnsplanlegger 76 05 60 91 951 14 030
Asbjørn Horn
Miljøfaglig ansvarlig 76 05 61 27
Landbruksansvarlig 76 05 61 38
Ivar Johansen
Juridisk rådgiver 76 05 60 56
Fagansvarlig geodata 76 05 61 36
Prosjektleder SMIL 76 05 62 65
Rådgiver landbruk / miljø 76 05 61 33
Marit Annie Larsen
Arealplanlegger 76 05 61 34
Fullmektig geodata 76 05 61 35
Enhetsleder Næring, plan og utvikling 76 05 61 43 992 84 496
Karl Erik Nystad
Fagansvarlig byggesak 76 05 61 14
Næringssjef 76 05 43 74 481 55 003
Sigve Olsen
Arealplanlegger 76 05 61 40
Eva-Mari Rahkola
Byggesaksbehandler (permisjon) 76 05 61 31
Folkehelsekoordinator 76 05 61 32
Nora Warhuus Samuelsen
Byggesaksbehandler 76 05 61 44

Politikk og organisasjon

Ansatte i avdelingen Politikk og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00
Servicetorget
Økonomisjef 76 05 60 22 928 81 040
Line Andreassen
Administrativ kontroller 975 49 602

Kontroller har ansvar for:

- Kontinuerlig forbedring (Lean)

- Planlegging og rapportering

- Kvalitetsarbeid

- Analyse

Villy Angelsen
Rådmann 76 05 60 59 918 84 112
Kjell Idar Berg
Kommunalsjef Samfunn og teknikk 76 05 60 54 952 81 889
Håvar Berg-Larsen
Kommunalsjef familie og velferd 76 05 62 39 901 63 002
Nils Olav Hagen
Leder i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Bjørnar Hartviksen
Enhetsleder 76 05 60 76 952 33 869
Tove Haug
Daglig leder Vestvågøy Eiendomsdrift KF 76 05 62 90 478 45 588
Arild Jakobsen
Leder i Eldrerådet 909 64 852
Kåre Ingvar Skulbru
Ordfører 76 05 60 50 906 70 131
Remi Solberg

Prosjekt og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Prosjekt og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder vann og avløp 76 05 61 29 986 25 294
Prosjektleder VA 76 05 61 19
Prosjektleder vann og avløp 76 05 61 28
Prosjektleder bygg 76 05 61 24 916 32 680
Driftsansvarlig vei 76 05 61 26
Driftsoperatør VA 905 09 444
Ingeniør vann og avløp 76 05 61 30
Havnesjef/Harbour Master 76 05 61 17 951 96 357
Kjell Jakobsen
Innkjøpsansvarlig 76 05 61 22
Driftsoperatør VA 905 09 444
Prosjektleder bygg 76 05 61 25 901 08 849
Enhetsleder Prosjekt og infrastruktur 76 05 61 21 991 08 772
Fagansvarlig vei og trafikksikkerhet 76 05 61 23
Bernhard Rottem
Prosjektleder vann, avløp, vei 76 05 61 18
Fagansvarlig vann og avløp 76 05 61 30
Synnøve Straumbotn
Saksbehandler havn 76 05 61 16

Vestvågøy kommune

Ansatte i avdelingen Vestvågøy kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00
Vestvågøy kommune

Åpen omsorg - Tjenester for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Åpen omsorg - Tjenester for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktperson for foreldre og pårørende 76 05 66 42 905 79 264
Fagteam Torvhauan
Avdelingsleder 76 08 58 78
Lill Kathrin Amundsen
Avdelingsleder Torvhauan 76 05 66 40 911 81 401
Therese Gangsøy
Avdelingsleder 76 08 96 07 958 24 049
Leif Tore Larsen
Avdelingsleder 76 08 20 30 76 08 24 61
Benedikte Olavsen
Koordinator 76 08 27 67
May Liss Ovesen
Enhetsleder Åpen omsorg - Tjenester for funksjonshemmede 76 05 60 34 917 98 658
Mads Tangen