Ansattoversikt


01 - Kommunedirektørens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 01 - Kommunedirektørens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse og mestring 417 31 313
Turid Anita Amundsen
Økonomisjef 928 81 040
Line Andreassen
Kommunedirektør 412 42 441
Morten Dyrstad
Kommunalsjef Samfunn og teknikk/Ass. kommunedirektør 909 10 393
Gard Eide Larsen
Kommunalsjef Oppvekst 901 17 548
Bianca Halvorsen
HR-sjef 402 04 717
Laila Johansdatter Salomonsen

02 - HR og tjenesteutvikling

Ansatte i avdelingen 02 - HR og tjenesteutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00
HR-rådgiver 76 05 60 67
Kommunearkivar 76 05 60 84
Rådgiver HR 76 05 60 66
Eivind Bjørndal
Fagarbeider lønn/ HR 76 05 60 63
Merethe Danielsen
Konsulent lønn/ sykelønn 76 05 60 64
Ann-Britt Dyrseth
HR-rådgiver
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg 76 05 60 00
Ann-Hege Hansen
Konsulent lønn 76 05 60 62
HR-rådgiver 76 05 60 68
Solveig Jensen
HR-sjef 402 04 717
Laila Johansdatter Salomonsen
Kontorarkivar 76 05 60 82
Politisk sekretær 76 05 60 51
Konsulent lønn/sykelønn 76 05 60 88
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg 76 05 60 00
Berit Olsen
Rådgiver IA 76 05 60 86

03 - Økonomienheten

Ansatte i avdelingen 03 - Økonomienheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 67 026

Tirsdag 10.00-11.30

Torsdag 10.00-11.30

76 05 61 50
900 67 026

Tirsdag 10.00-11.30

Torsdag 10.00-11.30

Økonomisjef 928 81 040
Line Andreassen
Innkjøpsansvarlig/rådgiver startlån 76 05 60 24 900 67 026
76 05 60 32

04 - Sektor Familie og velferd

Ansatte i avdelingen 04 - Sektor Familie og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00

Ved behov for akutt bistand utenfor kontortid, ring vakttelefon 760 56 180

Barneverntjenesten
116111
Bekymringstelefon for barn og unge
81 05 95 00
Fastlegetelefonen
Resepsjon 76 05 60 70
Flyktning- og innvandrerenheten
76 12 23 30
Krisesenteret Vesterålen
Sekretær 76 05 64 28
Legetjenesten
Ved behov for medisinsk legehjelp 116117

Ved livstruende
sykdom/skade ring 113

Legevakt
76 05 64 00

Åpningstider
Mandag til fredag
08:30-15:00
Timebestilling

Leknes legesenter
Fysioterapi 76 08 92 04

Adresse

Lufthavnveien 3
1. etasje
8370 Leknes

Lofotklinikken
76 30 34 00

Åpningstid
Mandag til fredag
08:15-15:00
Timebestilling

Lofotleger AS
Sentralbord 55 55 33 33
 • Kontakttelefon økonomisk sosialhjelp for lokasjon Vestvågøy, Flakstad og Moskenes:  469 50 347 
 • Kontakttelefon økonomisk sosialhjelp for lokasjon Vågan: 40635393

Telefonene betjent mellom kl 10.00-14.00 fra mandag til fredag

NAV Lofoten
Familieenheten 76 05 62 70
PPT og Helsestasjonen
76 05 62 70
PPT Vest-Lofoten
76 05 50 40

Adresse

Lufthavnveien 3
2. etasje
8370 Leknes

Vestvågøy Fysioterapi
951 14 017
Enhetsleder Flyktning- og innvandrerenheten 76 05 60 76
Maria Berg
Enhetsleder Familieenheten og ledende helsesykepleier 76 05 62 85
Unni Brattli
Spesialpedagog 76 05 62 75
Vibeke Hannisdal
Konstituert avdelingsleder Lofoten interkommunale legevakt 958 70 119
Spesialpedagog 76 05 60 79
Leder PPT Vest-Lofoten 76 05 62 59

05 - Sektor Omsorg

Ansatte i avdelingen 05 - Sektor Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse og mestring 417 31 313
Turid Anita Amundsen
Rådgiver velferdsteknologi og digitalisering 478 99 449
Lars Pleym Ludvigsen
Forløpskoordinator 475 16 272
Rådgiver 477 54 353
Tove Kristin H. Yndestad

06 - Barnehage

Ansatte i avdelingen 06 - Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer: Johanne Martinussen 76 08 55 65
Styrer: Britt Inger Pettersen 76 08 93 39
Styrer: Evy Kristine Leonhardsen 488 50 821
Styrer: Styrer Stine Endresen 948 84 552
Styrer: Evy Kristine Leonhardsen 954 28 792
Styrer: Britt-Iren Walle 474 67 668

Hugin: 47625980

Munin: 47603174

Styrer: Mona Skoglund 948 69 897
Enhetsleder: Geir Harald Johansen 995 21 331

Avdeling Nasse Nøff: 905 48 568

Avdeling Ole Brum: 906 20 864

Styrer: Silje Falch 76 08 26 56
Enhetsleder: Randi Gressetvold 76 05 63 40 416 30 037

Avdelinger
Røsslyngen, 90132438
Krøkebæra, 90507165
Skrubben, 90507434

 

Styrer: Mona Saupstad 76 08 28 05
Styrer: Anne Olsen 989 03 243
Styrer: Silja Pettersen-Hegrem 76 08 84 26 941 63 001
Styrer: Ørjan Bringslimark 76 05 55 40
Styrer: Bjørg Rostad Hansen 76 08 88 10
Styrer: Wibece Hansen/Vibeke Romuld 76 08 40 60
Styrer: Andrea Bringslimark 76 08 93 30 905 42 944
Rådgiver barnehage 76 05 60 92 971 42 137
Ingunn Abrahamsen
Kommunalsjef Oppvekst 901 17 548
Bianca Halvorsen

07 - Skole

Ansatte i avdelingen 07 - Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Fygle skole 76 05 69 04
Rådgiver skole 76 05 60 93 913 21 711
Rektor Ballstad skole 76 05 68 62 906 73 667
Kommunalsjef Oppvekst 901 17 548
Bianca Halvorsen
Assisterende rektor Leknes skole 76 05 68 07
Rektor Svarholt skole 76 05 68 81 996 43 265
Utviklingsveileder i skolefaglig stab 76 05 60 94
Rektor Bøstad skole 76 05 67 52 907 06 115
Elin Sivertsen
Rektor Buksnes skole 76 05 68 41 932 88 141
Rektor Leknes skole 76 05 68 02 938 41 405
Rådgiver skole 76 05 60 95
Sara-Louise Thowsen

Arbeidsmiljøutvalg

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer Svarholt/hovedverneombud 76 05 60 11
Kommunedirektør 412 42 441
Morten Dyrstad
Kommunalsjef Oppvekst 901 17 548
Bianca Halvorsen
Avdelingsleder Leknes øst 76 05 67 95 954 73 229
HR-sjef 402 04 717
Laila Johansdatter Salomonsen
Utdanningsforbundet 996 10 557

Eiendomsdrift

Ansatte i avdelingen Eiendomsdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder 954 46 628
76 05 62 91 957 80 265
Enhetsleder Eiendomsdrift 478 45 588
Arild Jakobsen
Renholdsleder 992 84 483
Trykkeri/vaktmester rådhuset 992 84 490 76 05 61 51

Flyktning- og innvandrerenheten

Ansatte i avdelingen Flyktning- og innvandrerenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver 76 05 60 75
Flyktningekonsulent 76 05 60 72 975 10 531
Fagarbeider i flyktning- og innvandrerenheten 908 15 651
Caroline Walle

Folkevalgt

Ansatte i avdelingen Folkevalgt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uavhengig representant 906 73 248
Eldrerådet
Senterpartiet 971 91 822
Arbeiderpartiet 950 47 202
Eldrerådet
Varaordfører, Arbeiderpartiet 957 25 297
Senterpartiet 900 75 664
Senterpartiet 901 54 227
Eldrerådet
Fremskrittspartiet 909 91 499
Eldrerådet
Uavhengig representant 909 12 723
Miljøpartiet De Grønne 915 21 919
Sosialistisk Venstreparti 909 44 275
Senterpartiet 906 73 308
Arbeiderpartien 958 91 167
Kristelig Folkeparti 971 66 224
Høyre 930 82 664
Arbeiderpartiet 909 26 056
Fremskrittspartiet 458 54 278
Arbeiderpartiet 908 90 076
Fremskrittspartiet 901 85 202
Kristelig folkeparti 976 35 301
Rødt 403 27 590
Fagforbundet 76 05 60 41
Sosialistisk Venstreparti 909 65 164
Høyre 913 01 919
Senterpartiet 918 94 416
Eldrerådet
Arbeiderpartiet 977 32 144
Arbeiderpartiet 472 41 477
Ordfører, Senterpartiet 952 93 700
Anne Sand
Senterpartiet 924 28 956
Barnas representant i plansaker 901 67 987
Høyre, leder kontrollutvalget 976 76 929
Senterpartiet 991 02 303
Høyre 992 63 800
Eldrerådet
Uavhengig representant 926 86 490
Senterpartiet 911 68 421
Kristelig Folkeparti 917 41 943

Folkevalgt - Administrasjonsutvalget

Ansatte i avdelingen Administrasjonsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uavhengig representant 906 73 248
Senterpartiet 900 75 664
Arbeiderpartien 958 91 167
Kristelig Folkeparti 971 66 224
Fagforbundet 76 05 60 41
Høyre 913 01 919
Utdanningsforbundet 996 10 557
Arbeiderpartiet 977 32 144
Senterpartiet 911 68 421

Folkevalgt - AP

Ansatte i avdelingen AP
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeiderpartiet 950 47 202
Varaordfører, Arbeiderpartiet 957 25 297
Arbeiderpartien 958 91 167
Arbeiderpartiet 909 26 056
Arbeiderpartiet 908 90 076
Arbeiderpartiet 977 32 144
Arbeiderpartiet 472 41 477

Folkevalgt - Driftsutvalget

Ansatte i avdelingen Driftsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uavhengig representant 906 73 248
Senterpartiet 900 75 664
Arbeiderpartien 958 91 167
Kristelig Folkeparti 971 66 224
Høyre 913 01 919
Arbeiderpartiet 977 32 144
Senterpartiet 911 68 421

Folkevalgt - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Eldrerådet
Eldrerådet
Senterpartiet 901 54 227
Eldrerådet
Eldrerådet
Eldrerådet
Eldrerådet

Folkevalgt - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 971 91 822
Varaordfører, Arbeiderpartiet 957 25 297
Sosialistisk Venstreparti 909 44 275
Fremskrittspartiet 901 85 202
Arbeiderpartiet 472 41 477
Ordfører, Senterpartiet 952 93 700
Anne Sand
Høyre 992 63 800

Folkevalgt - Forvaltningsutvalget

Ansatte i avdelingen Forvaltningsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uavhengig representant 909 12 723
Arbeiderpartien 958 91 167
Arbeiderpartiet 909 26 056
Fremskrittspartiet 901 85 202
Senterpartiet 918 94 416
Barnas representant i plansaker 901 67 987
Senterpartiet 991 02 303
Kristelig Folkeparti 917 41 943

Folkevalgt - FRP

Ansatte i avdelingen FRP
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fremskrittspartiet 909 91 499
Fremskrittspartiet 458 54 278
Fremskrittspartiet 901 85 202

Folkevalgt - H

Ansatte i avdelingen H
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Høyre 930 82 664
Høyre 913 01 919
Høyre, leder kontrollutvalget 976 76 929
Høyre 992 63 800

Folkevalgt - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uavhengig representant 905 60 679
Uavhengig representant 906 73 248
Senterpartiet 971 91 822
Arbeiderpartiet 950 47 202
Varaordfører, Arbeiderpartiet 957 25 297
Senterpartiet 900 75 664
Senterpartiet 901 54 227
Fremskrittspartiet 909 91 499
Uavhengig representant 909 12 723
Miljøpartiet De Grønne 915 21 919
Sosialistisk Venstreparti 909 44 275
Senterpartiet 906 73 308
Arbeiderpartien 958 91 167
Kristelig Folkeparti 971 66 224
Høyre 930 82 664
Arbeiderpartiet 909 26 056
Fremskrittspartiet 458 54 278
Arbeiderpartiet 908 90 076
Fremskrittspartiet 901 85 202
Rødt 403 27 590
Sosialistisk Venstreparti 909 65 164
Høyre 913 01 919
Senterpartiet 918 94 416
Arbeiderpartiet 977 32 144
Arbeiderpartiet 472 41 477
Ordfører, Senterpartiet 952 93 700
Anne Sand
Senterpartiet 924 28 956
Høyre, leder kontrollutvalget 976 76 929
Senterpartiet 991 02 303
Høyre 992 63 800
Uavhengig representant 926 86 490
Senterpartiet 911 68 421
Kristelig Folkeparti 917 41 943

Folkevalgt - Kontollutvalget

Ansatte i avdelingen Kontollutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontrollutvalget 909 55 917
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget 412 44 994
Høyre, leder kontrollutvalget 976 76 929

Folkevalgt - KRF

Ansatte i avdelingen KRF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kristelig Folkeparti 971 66 224
Kristelig folkeparti 976 35 301
Kristelig Folkeparti 917 41 943

Folkevalgt - MDG

Ansatte i avdelingen MDG
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøpartiet De Grønne 915 21 919

Folkevalgt - Næringsutvalget

Ansatte i avdelingen Næringsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeiderpartiet 950 47 202
Sosialistisk Venstreparti 909 44 275
Ordfører, Senterpartiet 952 93 700
Anne Sand

Folkevalgt - R

Ansatte i avdelingen R
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rødt 403 27 590

Folkevalgt - Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Ansatte i avdelingen Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uavhengig representant 906 73 248
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 957 34 615
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 908 24 301
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 934 94 358
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 908 71 283
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 913 68 270

Folkevalgt - SP

Ansatte i avdelingen SP
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 971 91 822
Senterpartiet 900 75 664
Senterpartiet 901 54 227
Senterpartiet 906 73 308
Senterpartiet 918 94 416
Ordfører, Senterpartiet 952 93 700
Anne Sand
Senterpartiet 924 28 956
Senterpartiet 991 02 303
Senterpartiet 911 68 421

Folkevalgt - SV

Ansatte i avdelingen SV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosialistisk Venstreparti 909 44 275
Sosialistisk Venstreparti 909 65 164

Folkevalgt - Takstnemda

Ansatte i avdelingen Takstnemda
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kristelig folkeparti 976 35 301
Senterpartiet 918 94 416
Takstnemda 905 55 014

Folkevalgt - Uavh

Ansatte i avdelingen Uavh
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uavhengig representant 905 60 679
Uavhengig representant 906 73 248
Uavhengig representant 909 12 723
Uavhengig representant 926 86 490

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 468 54 594
Turnusfysioterapeut
480 78 265

Rådhusgata 6
Origobygget i 3.etg,
ved siden av helsestasjonen for ungdom

Instagram: utekontaktenvestvagoy

Facebook: Utekontakten Vestvågøy

 

Utekontakten Vestvågøy
Rådgiver Helse og mestring / PhD-kandidat 76 05 60 53 975 49 602
Villy Angelsen
Rådgiver helse og omsorg 901 63 002
Nils-Olav Hagen
Fagutvikler demens 971 66 224
Kommunepsykolog (vikariat) 477 68 138
Tonje Waag
Hjelpepleier 991 14 474
Aud Karin Walle
Meldingskoordinator 468 65 300
Heidi Wiik
Rådgiver 477 54 353
Tove Kristin H. Yndestad

Helse - Demensteamet

Ansatte i avdelingen Demensteamet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
415 39 992
Dagsenter for personer med demens
415 32 547
Demensteamet
Fagutvikler 911 12 348
Hilde Holand

Helse - Diabetes

Ansatte i avdelingen Diabetes
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagutviklingssykepleier diabetes 415 39 986
Ragnhild Holdahl

Helse - Fagutviklingsavdelingen

Ansatte i avdelingen Fagutviklingsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 21 771

Vestvågøy kommune
Fagutviklingsavdelingen/HvR
Postboks 203
8376 LEKNES

Åpningstider:
man-fre 08:00-15:30.

Hverdagsrehabilitering
Avdelingsleder Fagutviklingsavdelingen, Fag- og utviklingsleder 957 23 174

Prosjektleder Leve hele livet reformen

Trude Anita Hartviksen
Fagutvikler demens 971 66 224
Fagutviklingssykepleier diabetes 415 39 986
Ragnhild Holdahl
Forsknings- og utviklingsleder Åpen Omsorg 959 06 322
Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus 415 39 985
Marte Klevstad
Fagutviklingssykepleier kreft og lindring 415 56 950
Lone Skjerpeng

Helse - Friskliv og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Friskliv og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 54 594
Turnusfysioterapeut
Fysioterapeut 481 57 095
Hanne Alpøy
Fysioterapeut 992 84 485
Marita Berg
Fysioterapeut 971 66 091
Marielle Holmlund
Frisklivskoordinator 950 06 521
Terese Ingebrigtsen
Fysioterapeut 974 93 694
Vårin Jakobsen Spein
Fysioterapeut 902 14 077
Ingrid Morstøl
Fysioterapeut 902 14 285
Åsa Selenius
Fysioterapeut 911 95 899
Bodil Anita Sørensen

Helse - Hjelpemiddeltjenesten

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddeltjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
E-post (benytt denne ved kontakt/søknad)
Hjelpemidler
Ergoterapeut 418 69 157
Stephan Barstrand Pettersen
Hjelpemiddeltekniker/trygghetsalarm 957 76 400
Arne Roger Leirvik
Hjelpemiddelformidler/hørselskontakt 76 05 60 00 952 67 395

Hjelpemiddelformidler,
hovedkontakt og
hørselskontakt

Rigmor Sandsund
Synskontakt 907 91 229
 Unn Øvrevoll

Helse - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjemmetjenesten avdeling Borge 415 32 545
Hovedmobil
Avdelingsleder Stamsund 917 59 676
Avdelingsleder Gravdal/Ballstad 917 50 433
Avdelingsleder Borge 76 05 67 82 917 59 064
Avdelingsleder Leknes øst 76 05 67 95 954 73 229
415 32 521
Gravdal/Ballstad Hjemmetjenesten
415 32 500
Leknes Vest/Bo og Service Hjemmetjenesten
415 32 530
Enhetsleder hjemmesykepleie 992 63 800
Bente Anita Solås

Helse - Konsulatsjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep

Ansatte i avdelingen Konsulatsjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 14 016
Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep
951 14 016

Helse - Kreft og lindring

Ansatte i avdelingen Kreft og lindring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagutviklingssykepleier kreft og lindring 415 56 950
Lone Skjerpeng

Helse - Leknes bo- og servicesenter

Ansatte i avdelingen Leknes bo- og servicesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 996 25 992
Liv Bodil Bendiksen
Enhetsleder 917 67 854
Gro Berglund
Avdelingsleder 970 09 335
Frid Johansen
Avdelingsleder 418 69 179
Stine Pettersen
Koordinator ved dagsenteret 415 39 992
Sissel June Tollåli

Helse - Leknes legesenter

Ansatte i avdelingen Leknes legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 76 05 64 27

Helse - Møteplassen

Ansatte i avdelingen Møteplassen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vestvågøy Frivilligsentral 906 42 335
Aud Karin Larsen

Helse - Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skranke 415 32 490
Psykisk helse
415 32 490
Rask psykisk helsehjelp
Sykepleier 481 88 642
Psykiatrisk vernepleier 415 32 494
Vernepeleier 415 32 492
Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus 415 39 985
Marte Klevstad
Psykiatrisk hjelpepleier 415 32 493
Sosionom 468 89 219
Psykiatrisk sykepleier 415 32 491
Psykiatrisk sykepleier 917 03 327
Anja Thomassen
Psykiatrisk sykepleier 415 32 495

Helse - Smittevern

Ansatte i avdelingen Smittevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 19 720
Kommuneoverlegeteamet
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-tiltak
Regjeringen - Nasjonale tiltak

Helse - Tildelingsenheten

Ansatte i avdelingen Tildelingsenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00
Tildelingsenheten
Saksbehandler
Saksbehandler
Enhetsleder Tildelingsenheten
Saksbehandler
Saksbehandler
Saksbehandler

Helse - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland

Ansatte i avdelingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
USHT Nordland
Fagutvikler demens 971 66 224
906 06 337

Helse - Vestvågøy sykehjem

Ansatte i avdelingen Vestvågøy sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 14 023
Sykepleierteam Vestvågøy sykehjem
Avdelingsleder langtidsavdelingen, Post 3 932 42 109
Jeanette Blix Skognes
Konstituert avdelingsleder langtidsavdelingen, Post 2 909 27 862
Renate Henningsen
Enhetsleder Vestvågøy sykehjem 970 52 922
Charlott Jonassen
Avdelingsleder korttidsavdelingen, Post 1 932 67 653
Vibeke Lepsøy Bonnier
Konstituert enhetsleder Vestvågøy sykehjem 970 80 827
Sekretær Vestvågøy sykehjem 76 05 65 09
Inger-Tove Zakariassen

Kirken

Ansatte i avdelingen Kirken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 67 30

Sentralbord betjent:
mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00

Adresse:
Tamyra 24
8370 Leknes

Vestvågøy kirkelige fellesråd
Kirkeverge 404 49 959
Anne Lise Haakestad

Konsulent/eksterne

Ansatte i avdelingen Konsulent/eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder Vestvågøy Historielag Schøning-jubileet 458 91 804
Eldar Stig Andersen
Leder Lofoten friluftsråd 485 94 951

Lofoten friluftsråd
Storeidøya 87, 8370 Leknes
https://www.lofotenfriluft.no/

Friluftsrådet eies av de 6 kommuner i Lofoten og jobber med friluftsaker på tvers av kommunegrensene.

Peter Andresen
Prosjektleder i LoVe Utvikling AS 959 48 464

Som prosjektleder i LoVe Utvikling AS (tidligere Lofoten Matpark) jobber Ørjan mye med utviklingsprosjekter for reiselivet i Lofoten og Vesterålen. 

Ørjan Arntzen
Prosjektleder Storgata, WSP Norge AS 975 20 082
Eivind Edvardsen
Haukland grendelag/besøkspunkt Hauklandstranda 415 10 255
Ole Kristian Fjelltun-Larsen
Miljøfyrtårnkonsulent, Lofoten Matpark 952 70 711
Maria Fouad
Rovviltkontakt Lofoten 909 12 725
Børge Klevstad
Prosjektleder LoVe Utvikling AS 4138889
Bjørg- Elin Kärn
Prosjektmedarbeider besøksforvaltning Nordland fylkeskommune 482 72 152
Hanne Lykkja
Prosjektleder TMS - VA Gravdal 900 86 499
Ørjan Magnussen
Reiselivssjef/Daglig leder Destination Lofoten 922 46 956
Line Renate Samuelsen
Daglig leder Vest-Lofoten næringsforening 907 26 641

Næringsforeningens oppgave er å bedre rammebetingelsene for næringslivet og være næringslivets talerør i ulike fora, i tett samarbeid med Vestvågøy kommune.

Sten Roger Sandnes
Rådgiver/partner Headvisor Trondheim 918 88 186
Torstein Sneisen
Konsulent kulturminneplan 901 10 906
Inger Unstad
Miljøfyrtårnsertifisør, eget firma 913 96 260
Johan Weydahl

Kriseledelse

Ansatte i avdelingen Kriseledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 412 42 441
Morten Dyrstad
Informasjon- og beredskapsansvarlig 926 86 490
Thomas Thomassen

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor kulturskolen 991 52 034
Nabil Al-Taie
Ungdomsarbeider Qultura fritidsklubb 902 52 991
Britt Aune
Arrangementsansvarlig Meieriet bibliotek 909 85 842
Kristin Beyer Granhus
Kultursjef 928 53 062
Trond Handberg
Arrangementsansvarlig Meieriet kultursenter 414 67 271
Jann-Magne Kasteng-Jakobsen
Kinosjef 995 15 895
Prosjektmedarbeider Qultura fritidsklubb 922 49 409
Håkon Nordhaug

Kultur - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 69 60
Biblioteket

Kultur - Kino

Ansatte i avdelingen Kino
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kinosjef 995 15 895

Kultur - Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor kulturskolen 991 52 034
Nabil Al-Taie
Drama/DKS/DKSS-koordinator 918 63 748
Mette Myhr

Kultur - Lag og foreninger

Ansatte i avdelingen Lag og foreninger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Adresse
Storgt.37, Rådhuset

Åpningstid
Tirsdag og torsdag kl. 16.00 - 19.00

Vi gleder oss til å låne bort det vi har!

BUA Vestvågøy
906 42 335

Besøksadresse
Lekneskroken 7

Frivilligsentralen

Kultur - Qltura

Ansatte i avdelingen Qltura
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ungdomsarbeider Qultura fritidsklubb 902 52 991
Britt Aune
Prosjektmedarbeider Qultura fritidsklubb 922 49 409
Håkon Nordhaug

Lofoten brann- og redningsvesen

Ansatte i avdelingen Lofoten brann- og redningsvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
957 31 603
Feieren
Leder beredskap 950 70 742
Feiersvenn 916 62 514
Sturle Hanssen
Branninspektør 930 90 445
Varabrannsjef/Leder forebyggende 930 90 540
Feiersvenn 916 32 742
Feiersvenn 900 83 545
Branningeniør 415 76 786
Astrid Lyngedal Rydholt
Brannsjef 915 32 797
Ragnhild Sæbø

Lofoten IKT

Ansatte i avdelingen Lofoten IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 76 05 64 50 412 24 990
IKT-konsulent 76 05 64 51 916 36 811
IKT-konsulent 76 05 64 54 976 01 708

NAV Lofoten

Ansatte i avdelingen NAV Lofoten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Saksbehandler startlån/bostøtte 404 68 273
Veileder 55 55 33 33
Saksbehandler startlån og bostøtte 413 37 281
Tove Haug
Veileder
Avdelingsleder avdeling 2 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Fagansvarlig gjeld
Veileder 55 55 33 33
Veileder
Veileder 55 55 33 33
Ungdomskontakt 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder
Leder NAV Lofoten 468 91 827