Viktig melding

Ny trafikksikkerhetsplan - innspill ønskes.

Vi skal lage ny trafikksikkerhetsplan, og begynner med å be om innspill.

Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist - barn, ungdom eller voksen. Vestvågøy kommunes trafikksikkerhetsplan består av en liste over holdningsskapende og fysiske tiltak som kan bidra til bedre trafikksikkerhet i kommunen. En slik plan er et krav for å kunne søke om fylkeskommunale tilskudd til trafikksikkerhet.

Vestvågøy kommune skal jobbe med å bli en trafikksikker kommune, se Trygg trafikk og vil legge dette til grunn i revidering av Trafikksikkerhetsplanen.

Gjeldende plan ser du her: Kommunedelplan for Trafikksikkethet 2012-2015

Denne ble sist rullert i kommunestyrets møte 11.09.2012 med følgende tiltaksliste:

FYSISKE TILTAK I NÆROMRÅDET TIL SKOLENE – ANSVAR VESTVÅGØY KOMMUNE

Gang- og sykkelvei/fortau

 • GS-veg fra Gjerstad til Skottnes skole, etappe 2 170m
 • GS.veg Fygle skole – X Holsdalen 630 m ÅDT 263
 • Fortau X Risfaret- Gravdal barnehage, 200m
 • Fortau Myrstien
 • Sykkelsti, Storgata til Rønsvold, 500m

Andre fysiske tiltak

 • Omorganisering busstopp ved Buksnesskole. Fysisk atskilt fra øvrig trafikk
 • Omlegge trafikkarealer, Leknes skole
 • Flytte busstopp bak skolen og langs fylkesvegen, Fygle

FYSISKE TILTAK I NÆROMRÅDET TIL SKOLENE - ANSVAR STATENS VEGVESEN

Gang- og sykkelvei/fortau

 • GS-veg Ytre Stamsund
 • GS-veg fra Gjerstad til Ballstad skole, etappe 3, 1000m
 • GS-veg fra Fygleskole–Hagveien, 900m

Andre fysiske tiltak

 • Etablering av gangfelt over Rv 818 mellom Kirkeveien og etablert GS-veg, Gravdal, skilting 30 km
 • Etablering av særskilt fartsgrense 40 km/t, samt opphøyet gangfelt med punktbelysning mellom Skolegata og Naustveien, Svarholt.
 • Redusert fartsgrense FV 825 fra XE 10 – Offersøy - 60 km (80) og 50 km (60) forbi Leitebakkenkrysset samt skilting barn leker.

FYSISKE TILTAK LANGS E 10 - ANSVAR STATENS VEGVESEN

Veger

 • E 10 – Alstad bru – ny bru
 • E 10 – Sjurbakken - Knutstad – utbedring stigning og kurvaturer.

Kryssutforming

 • X E10 - forbindelsesveg mot Storeidmyra – trafikkdeler/ekstra fil
 • X E10 –Storeidøya – trafikkdeler/ekstra fil

Gang- og sykkelvei/fortau

 • GS-veg Leknes – Gravdal inklusiv trim- og turiststi
 • Sykkelsti skulder E 10 der det ikke er GSveg

Andre fysiske tiltak

 • Gangfelt over E 10 X FV 825. Opplyst og med signallys. Oppdøl
 • X E10 – Lufthavnveien, ventefiler/gangfelt og signallys
 • Sikre en bedre kryssing av E10 for skoleelevene ved Bøstad skole. Belyst gangfelt med signallys

Holdningsskapende arbeid – ikke fysiske tiltak:

 • Refleksaksjoner.
 • Bilbelte/barnesete.
 • Sykkel-/aktivitetsgård.

Nå ber vi om publikums vurderinger av tiltak, omtal gjerne: 

 • Sted/vegstrekning
 • Beskrivelse av problem (Hvorfor er det nødvendig med trafikksikkerhetstiltak her?)
 • Forslag til tiltak (F.eks. veglys, fartsdump, lavere fartsgrense, gang/sykkelveg, rydding av vegetasjon osv):
 • Legg gjerne ved kart/bilder som illustrasjon til dine innspill!

Innspill sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., du kan også bruke kommentarfeltet under om det er ønskelig.

For å øke informasjonen og legge til rette for tidlig debatt, vil vi fortløpende legge ut mottatte forslag under denne artikkelen.

Vi registrerer det som publikum oppfatter som problemområde til 18. mars 2016.

Vårt forslag til ny plan vil selvsagt bli lagt ut på høring.