Viktig melding

Tilgjengelighetserklæring

Denne erklæringen forteller i hvilken grad nettstedet vestvagoy.kommune.no etterlever kravene om universell utforming av et offentlig nettsted, og hvilke planer Vestvågøy kommune har for å innfri kravene som vi ikke oppfyller.

Hva gjelder denne erklæring for? 

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for hovednettstedet vestvagoy.kommune.no.  

Målsetting

Vår målsetting er å gi alle like muligheter til å bruke nettstedet vestvagoy.kommune.no. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsiden og målet er at den skal følge Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG 2.1).

 Hvem er ansvarlige for nettstedet?  

  • Lofoten IKT har systemansvaret 
  • De ulike enhetslederne i kommunen er ansvarlig for eget innhold. 

Rammeverket for nettstedet er levert av ACOS AS. 

Dette jobber vi med 

  • Rette opp WCAG-feil via rapporter i eget kvalitetsverktøy 
  • Innholdet skal kunne leses ved hjelp av skjermleser 
  • Det skal være enkelt å finne frem til informasjon 
  • Vi etterstreber å ha et klart og tydelig språk 
  • Informasjon skal være oversiktelig og ha en god struktur 
  • Når vi bruker bilder og grafikk skal vi se til at informasjonen også blir forklart for synshemmede ved hjelp av opplesbare bildetekster 
  • Når vi bruker video eller lydopptak skal innholdet også være tekstet 
  • Tekst skal kunne forstørres i nettleseren iht krav i WCAG 2.1

I tillegg til de nevnte punktene over, bruker vi tilbakemeldingsfunksjonen "Fant du det du lette etter?" aktivt til feilretting og forbedring av nettinnholdet. 

Dette prioriterer vi det kommende året (2024)

Status for samsvar med kravene 

vestvagoy.kommune.no er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA. Dette betyr at enkelte nettsider ikke helt samsvarer med kravene. 
Link til tilgjengelighetserklæringen på uustatus 

Gi oss en tilbakemelding

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet? Gi oss da en tilbakemelding i skjemaet under.