Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Hotell- og kulturkvartalet

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 12.2.2019 egengodkjent detaljreguleringsplan Hotell- og kulturkvartalet.

PlanID: 1860 201702

ArkivID: 17/4126

Utvalgssak i kommunestyre: 012/19

Formålet med planarbeidet er å oppføre hotell, med tilhørende uteareal og byrom. Hotellet vil i samspillet med Meieriet kultursenter definere et nytt hotell- og kulturkvartal.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.