Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring av detaljreguleringsplan 4 armen Myrstien

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.06.2023 egengodkjent endring av detaljreguleringsplan 4 armen Myrstien.

PlanID: 202205

ArkivID: 21/1351

Utvalgssak i Kommunestyret: 054/23

Planområdet ligger like nord for Leknes sentrum mellom E10 (Leknesveien) og den kommunale vegen Myrstien. Gangavstand fra sentrum er ca. 500 m. Planforslaget innebærer omregulering av krysset Myrstien / Torvhaugan til T-kryss istedet for rundkjøring og endring av bestemmelser slik at der kan bygges ambulanse- og politistasjon i samme arealformål der brannstasjonen ligger i dag. Videre innebær endringen justering av formålsgrensen mellom byggeformål og friområde som tilpasning til foreliggende byggeplaner.

Plandokumenter:
Saksfremlegg med vedtak (PDF, 4 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 5 MB)

Bestemmelser (PDF, 201 kB)

Øvrige dokumenter
 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.