Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Mindre endring Detaljregulering Breidablikk II - felt 6

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 13.3.2018 egengodkjent mindre endring av Detaljregulering Breidablikk II - felt 6

PlanID: 1860 201102

ArkivID : 17/911        

Utvalgsak i Planutvalget: 010/18

Hensikten med reguleringsendringen er forstørrelse og flytting av lekeplass A3, litt økte rammer for takvinkel og økt utnyttelsesgrad.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.