Viktig melding

Folkevalgte organ

Vestvågøy kommune er en politisk styrt organisasjon, og vedtak om kommunens drift og utvikling fattes i kommunestyret og i ulike politiske utvalg.

Kort forklart

  • Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ.
  • Formannskapet og de politiske utvalgene velges av kommunestyret.
  • Politikere velges av innbyggerne, ved kommunevalg hvert fjerde år.

 

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste politiske organ i Vestvågøy, og består av av 33 politikere. Kommunestyret gir gjennom sine vedtak kommunedirektøren klarsignal til å iverksette det kommunestyret vedtar. 

Viktige saker som kommunestyret behandler er blant annet styringsdokumenter (som økonomiplan, årsbudsjett og regnskap), årsrapport, kommuneplan, reguleringsplaner – og andre saker som kommer fra formannskapet eller andre politiske utvalg.

Se kommunestyrets medlemmer og møteplan

 

 

Politiske råd og utvalg

Representanter til formannskapet og de andre politiske utvalgene velges av kommunestyret. Under er oversikt over politiske råd og utvalg for perioden 2023–2027.

 

Møtene i kommunestyret og de politiske utvalgene foregår for åpne dører og overføres direkte på Kommune-TV. Her kan du også se opptak av tidligere møter.