Viktig melding

Kunngjøring av holdningsskapende midler

Nordland_fylkeskommune_trafikksikkerhetsutvalgNordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! 


Midlene tildeles til andre halvår av 2016 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. 
Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til
holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, sykkelopplæring/prøver mm.

Søknadsfrist 1.oktober 2016.

Se informasjon:

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid? (PDF, 211 kB)