Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan Høydebasseng Stamsund, Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.3.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Høydebasseng Stamsund. 

PlanID: 202014

ArkivID: 21/283

Utvalgssak i Kommunestyret: 020/22

Hovedhensikten med reguleringsplanen er tilrettelegging for etablering av et nytt høydebasseng for Stamsund vannverk for å gi økt sikkerhet til vannforsyningen i Stamsund. Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 52/2, 52/88, 52/471 og 52/47.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 11 MB)

Plankart (PDF, 828 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 74 kB)

øvrige dokumenter

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.