Viktig melding

Kunngjøring - Formannskapet sin innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

  • formannskapet har lagt fram forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 
  • budsjett og økonomiplan blir behandlet og vedtatt av kommunestyret 5. desember

Formannskapet i Vestvågøy vedtok budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 i møte 15/11-2023. 

Innstillingen fra formannskapet blir behandlet og vedtatt i kommunestyret den 5. desember 2023. 

Saksfremlegg. Formannskapet sin innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027