Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - detaljreguleringsplan Villa Skottnessjyen - plan-id 1860-202101

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 5.12.2023 egengodkjent detaljreguleringsplan Villa Skottnessjyen på Ballstad. 

PlanID: 202101

ArkivID: 19/133

Utvalgssak i Kommunestyret: 117/23

Lofotr bygg & anlegg as har på vegne av Eiendom Lofoten as utarbeidet detaljreguleringsplan for etablering av et nytt boligfelt sør fra Skarsjyveien på Ballstad. Planen har til hensikt å tilrettelegge for boligutvikling i Ballstadområdet, hvor utbygger ønsker å tilrettelegge for større tomter i forholdsvis nærhet til øvrig infrastruktur på Ballstad. I tillegg tar plan opp i seg noe av den allerede etablerte boligbebyggelse langs Skarsjyveien, samt tilrettelegger for adkomst for nye og eksisterende boliger.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak KS 117-23 (PDF, 6 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

Reguleringsplankart (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser (PDF, 89 kB)

Tilleggsutredning trafikk 01.11.22 (PDF, 2 MB)

Mulighetstudie (PDF, 7 MB)

3D-Illustrasjoner (PDF, 11 MB)

øvrige dokumenter

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.