Viktig melding

Kunngjøring av oppstart av revidering av Hovedplan avløp

Det er et stort etterslep på avløpsområdet i Vestvågøy kommune, og det er behov for å gjøre et krafttak for å komme ajour med utbygging av nye avløpsanlegg og sanering av eksisterende dårlige avløpsanlegg.

I tillegg til utbygging og sanering , er de viktigste tiltakene å etablere rensing på avløpene og utslippspunktene ut på tilstrekkelig dybde i områder med god vannutskifting. Å få på plass en ny og oppdatert Hovedplan avløp vil gi kommunen et viktig verktøy for prioritering og gjennomføring av tiltak som er nødvendige for en kostnadseffektiv og bærekraftig avløpshåndtering. 

Inngått avtale
Vestvågøy kommune har inngått avtale med Norconsult om revisjon av Hovedplan avløp, med oppstart i uke 36 i år. Hovedplan avløp skal omhandle håndtering av avløpsvann i alle områder på Vestvågøy. Hovedplan avløp skal i henhold til kommunens planstrategi være en temaplan, og omfattes som sådan ikke av Plan- og bygningslovens bestemmelser om planprosess. Den ferdige planen vil altså ikke legges ut til offentlig ettersyn før endelig vedtak.

Vestvågøy kommune inviterer derfor innbyggerne til å komme med innspill til ny Hovedplan avløp nå.

Innspill til Hovedplan avløp må sendes skriftlig innen 1.oktober til:

Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376 LEKNES
eller postmottak@vestvagoy.kommune.no