Viktig melding

Døgnåpne vakttelefoner

Døgnåpne vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Vold og overgrepslinjen 116 006
Lofoten Interkommunale Legevakt 116 117
Lofoten og Vesterålen krisesenter 76 12 23 30
Barneverntjenestens beredskapsvakt, Interkommunal vaktordning i Lofoten 76 05 61 80
Veterinærvakt Lofoten 76 08 29 99
Melding om skadet/påkjørt vilt 02800
Vann og avløp 90 50 94 44
Veivedlikehold 760 56 240

 

 

Vold, overgrep eller omsorgssvikt?

 

Flere hjelpetjenenester 

Har du behov for hjelp, nødhjelp eller noen å snakke med? Under finner du en oversikt over ulike lavterskel hjelpetjenester du kan kontakte. De er gratis, og du kan være anonym. Det er viktig at også barn og unge får informasjon om disse så de vet hvor de kan henvende seg om de trenger hjelp.

 

Trenger du noen å snakke med?