Bostøtte

  • Bostøtte er en ordning fra Husbanken for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.
  • Du må være folkeregistrert på adressen du søker bostøtte for.
  • Søknadsfristen er den 25. hver måned og du får svar og evt. utbetaling rundt den 20. neste måned. 

Søk bostøtte på Husbanken sin hjemmeside

På Husbanken sin hjemmeside kan du søke om bostøtte. Husk å legge med husleiekontrakt eller utgifter til lån på bolig.

På Husbanken sin hjemmeside kan du også se om du kan få bostøtte, lese brev, meldinger og vedtak på innsendte søknader og klage på vedtak om bostøtte dersom du mener det bygger på feil opplysninger. 

Hvis du ikke kan søke elektronisk, kan du benytte papirsøknad.  Husk å signere søknad.

Meld fra om endringer

HUSK å melde fra om endringer. Du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte:

  • Inntekt eller formue
  • Adressen din - da må du søke på nytt
  • Boutgiftene
  • Noen i husstanden blir student
  • Noen i husstanden begynner i eller avslutter førstegangstjeneste
  • Kontonummer

Økonomienheten i Vestvågøy administrerer ordningen på vegne av Husbanken. Vestvågøy kommune kontrollerer alle søknader og vedlegg før søknaden godkjennes i elektronisk bostøttesystem, og blir sendt elektronisk til Husbanken som ivaretar vedtakene. Søkerne får vedtak fra Husbanken.

Regelverk§

Slik beregnes bostøtte

Kontakt

Bostøtte
E-post
Mobil 900 67 026

Tirsdag 10.00-11.30

Torsdag 10.00-11.30