Bostøtte

Bostøtteordningen er et virkemiddel fra Husbanken for husstander som har høye boutgifter og lave inntekter.

Økonomienheten i Vestvågøy administrerer ordningen på vegne av Husbanken. Vestvågøy kommune kontrollerer alle søknader og vedlegg før søknaden godkjennes i elektronisk bostøttesystem, og blir sendt elektronisk til Husbanken som ivaretar vedtakene. Søkerne får vedtak fra Husbanken.

Har du behov for råd og veiledning - ta kontakt med rådgiver Kjersti Johansen på e-post bostotte@vestvagoy.kommune.no eller telefon 90067026 - telefontid er tirsdag og torsdag fra 10:00 til 11:30. 

Søknadsfrist er den 25. i hver måned - svar fra Husbanken den 20.neste måned og utbetaling ca 20.neste måned.

Kan du få bostøtte?       Jeg har søkt bostøtte allerede

 

Husbanken anbefaler at du søker elektronisk. Da må du ha en kodebrikkke fra banken. Husk å legge med din husleiekontrakt eller utgifter til lån på bolig.

Hvis du ikke kan søke elektronisk, kan du benytte denne

papirsøknaden. (PDF, 236 kB)  Husk å signere søknad.
 

Du kan klage på et vedtak om bostøtte, dersom du mener vedtaket bygger på feil opplysninger.

 

Unngå feil i bostøtten, meld fra om endringer!

HUSK å melde fra om endringer. Du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte.

  • Inntekt eller formue
  • Adressen din - da må du søke på nytt
  • Boutgiftene
  • Noen i husstanden blir student
  • Noen i husstanden begynner i eller avslutter førstegangstjeneste
  • Kontonummer

Regelverk§

Slik beregnes bostøtte