Viktig melding

Bostøtte

  • Bostøtte er en støtteordning for deg med lave inntekter og høye boutgifter

Kan jeg få bostøtte

På nettsidene til Husbanken kan du se om du kan få bostøtte. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Sjekk om du kan få bostøtte på nettsidene til Husbanken

Slik søker du

Du sender inn søknad om bostøtte på hjemmesiden til Husbanken. Legg ved husleiekontrakt eller utgifter til lån på bolig.

Der kan du også sjekke om du kan få bostøtte, lese brev, meldinger og vedtak på innsendte søknader, og klage på vedtak om bostøtte dersom du mener det bygger på feil opplysninger. 

Søknadsfristen er vanligvis den 25. hver måned. Utbetaling av støtte er den 20. i måneden etter du søkte. 

Søk om bostøtte på hjemmesiden til Husbanken

Meld fra om endringer

Du må melde fra om endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte

  • Inntekt eller formue
  • Adressen din - da må du søke på nytt
  • Boutgiftene
  • Noen i husstanden blir student
  • Noen i husstanden begynner i eller avslutter førstegangstjeneste
  • Kontonummer