Viktig melding

Bostøtte

  • Bostøtte er en ordning fra Husbanken for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.
  • Du må være folkeregistrert på adressen du søker bostøtte for.
  • Søknadsfristen er den 25. hver måned og du får svar og evt. utbetaling rundt den 20. neste måned. 

Søk bostøtte på Husbanken sin hjemmeside

Du sender inn søknad om bostøtte på hjemmesiden til Husbanken. Legg ved husleiekontrakt eller utgifter til lån på bolig.

Der kan du også sjekke om du kan få bostøtte, lese brev, meldinger og vedtak på innsendte søknader, og klage på vedtak om bostøtte dersom du mener det bygger på feil opplysninger. 

Meld fra om endringer

Du må melde fra om endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte:

  • Inntekt eller formue
  • Adressen din - da må du søke på nytt
  • Boutgiftene
  • Noen i husstanden blir student
  • Noen i husstanden begynner i eller avslutter førstegangstjeneste
  • Kontonummer

Vestvågøy kommune administrerer ordningen på vegne av Husbanken. Vi kontrollerer alle søknader og vedlegg før søknaden blir sendt til Husbanken. Du får vedtaket fra Husbanken.

Kontakt

Bostøtte
E-post
Mobil 90 06 70 26

Tirsdag 10.00-11.30

Torsdag 10.00-11.30