Samfunnssikkerhet og beredskap

Norske kommuner har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Kommunen skal være forberedt på å håndtere enhver uønsket hendelse/krise som oppstår i kommunen. Dette skal ivaretas gjennom planverk, organisering og øvelse.

Aktuelt

07.02.20 Svært høy vannstand 10. og 11/2 (faregrad oransje)

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om svært høy vannstand for hele Nordlandskysten gjeldende for mandag 10. februar og tirsdag 11. februar. Mandag ettermiddag til tirsdag kveld er det ventet svært høy vannstand, estimert 60-70 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste omkring 12-15 om ettermiddagen og kl 00-03 om natten. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på www.sehavniva.no

Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen. Informasjon lagt ut som varsel på kommunens nettside.

30.01.20 Coronaviruset og smittevern

Fylkesmannen har i dag hatt samvirkekonferanse med DSB og Helsedirektoratet om coronavirusutbruddet i Kina. Det er i dag satt i gang en nasjonal informasjonskampanje med formål om å redusere smitte i samfunnet, samt hva du skal gjøre om det mistenkes smitte med coronavirus. Fylkesmannen ber kommunene iverksette informasjon ut til innbyggerne om enkle tiltak mot smittespredning. Fylkesmannen har dialog med NHO Nordland og reiselivsnæringen om distribusjon ut til de bedrifter som mottar besøkende og turister fra Kina.

Følgende info er sendt ut fra Helsedirektoratet:

Om coronavirus (koronavirus)

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men vi regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge. 
 

Forhindre smitte i reiselivet

Vi ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisende. Informasjonen over rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med turister og personer som kommer til Norge, og hygieneinformasjon til publikum generelt. Vi håper dere kan hjelpe til med å distribuere informasjonsmateriellet og gjøre plakatene tilgjengelig der reisende ankommer eller oppholder seg, og til ansatte som jobber i kontakt med reisende. 
 

Informasjon til skoler, barnehager, sykehjem og andre institusjoner

Det nye coronaviruset har ennå ikke kommet til Norge, men vi er i høysesong for influensa. Det er derfor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen, slik at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med coronavirus.  Helsedirektoratet oppfordrer derfor til å henge opp plakat med generelle hygieneråd på steder der mange mennesker møtes
 
Informasjonsmateriell finnes forøvrig i flere formater på Helsedirektoratet sine tettsider.
 

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 62 29
Mobil 481 55 003

Beredskapskoordinator

Sigve Olsen har fra januar 2020 rollen som beredskapskoordinator  i Vestvågøy kommune og skal samordne samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, lokale planer og reglement.