Samfunnssikkerhet og beredskap

Vestvågøy kommune har ansvar for ivaretakelse sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Nedenfor er logg over aktiviteter og informasjon i forbindelse med koronasituasjonen.

Logg

24.11.20 Smittedashbord - oversikt over smitte i hele Norge

Fylkesmannen i Nordland har sendt oss link til smittedashbord med oversikt over smittetrykk som Oslo kommune har utviklet. Den er nå oppdatert med regionale og nasjonal oversikter over de siste 14 dagene og gir god og rask innsikt i smittebildet i Oslo, innenfor bydelene, i andre kommuner og fylker. 

Klikk for stort bilde
Informasjon om fylke og kommune i Nordland får du ved å velge "Norge de siste 14 dagene" (knapp nede til venstre) og så velge fylke og eventuelt kommune. Denne oversikten oppdateres kun mandag til fredag.

17.11.20, 11:00 Nytt smittetilfelle registrert på Vestvågøy

Kommuneoverlegen informerer i formiddag om at det er registrert ett nytt Covid-19 tilfelle på Vestvågøy. Smittesporing er igangsatt og situasjonen meldes å være oversiktlig. 

16.11.20 Strømmemøte 13/11 - utdrag om testing av tilreisende fra røde områder (relevant for studenter hjem til jul)

Kommuneoverlege Øydis Hana besvarte følgende spørsmål i fredagens video-seanse om korona: – Er hjemreisende fra røde områder pålagt karantene og testing når de ankommer Lofoten, og kan karantenen tas i hjemmet? Se utdrag og les sak på Lofot-Tidende (+)

16.11.20 Strømmemøte 13/11 - utdrag om avstandsregler og bruk av munnbind

Dette orienterte kommuneoverlege Øydis Hana om da hun på fredagens video-seanse om korona fikk spørsmål om hvorvidt man vil kunne innføre påbud om munnbind i Lofoten. Se utdrag og les sak på Lofot-Tidende (+)

12.11.20 Strømmemøte om koronasituasjonen 13/11 kl. 1200

Lofot-Tidende og Vestvågøy kommune arrangerer direktesendt korona-møte. Send spørsmål til ordføreren og kommuneoverlegen.

Fredag klokken 12.00 strømmer Lofot-Tidende en korona-samtale i samarbeid med Vestvågøy kommune på www.lofot-tidende.no. Sendingen er åpen både for abonnenter og ikke-abonnenter. Kommuneoverlege Øydis Hana og ordfører Remi Solberg vil orientere om korona-status på Vestvågøy og besvare innsendte spørsmål fra innbyggerne.

Send dine spørsmål om korona til tips@lofot-tidende.no, eller i innboksen til Lofot-Tidende på  Facebook.

12.11.20 Informasjonsmøte VLNF 13/11 kl. 1100 om sesongarbeidere og smittevern

Næringslivet i Lofoten er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det planlegges nå for vintersesongen og arbeidsgivere er opptatt av hvordan dette kan la seg gjøre i forhold til gjeldende smitteverntiltak. Vest-Lofoten næringsforening har derfor tatt initiativ og invitert medlemmene til et møte fredag 13/11kl 1100-1130 på Teams hvor arbeidsgivere kan stille spørsmål til kommuneoverlegen.

11.11.20, 12:50 Smittetilfelle registrert på Vestvågøy

Kommuneoverlegen informerer i formiddag om at det er registrert ett nytt Covid-19 tilfelle på Vestvågøy. Smittesporing er igangsatt og situasjonen meldes å være oversiktlig. 

09.11.20 Informasjon til reisende - nye regler fra i dag

Informasjon til reisende og de som skal informere reisende om nye regler gjeldende fra 9. november. Helsedirektoratet jobber med oversettelser til aktuelle språk. 
Regjeringen har oppdatert reiserådene for alle land. Se reiserådene på regjeringen.no.

Informasjonsskriv norsk:

Andre språk (ver. 2.0)

Arbeidsreisende:

Reisende:

06.11.20, 21:00 Smitte i Flakstad med nærkontakter på Vestvågøy

Vi ønsker med dette å informere om at det i forbindelse med påvist smitte i nabokommune nå er flere bekreftede nærkontakter i Vestvågøy. De det gjelder har alle blitt kontaktet av smittesporingsteam. De er nå pålagt karantene, og blir testet i henhold til retningslinjer.

Vi vil benytte anledningen til å understreke viktigheten av at alle følger anbefalingene fra smittevernmyndighetene i tiden som kommer. Hold meteren, vask hendene, hold dere hjemme ved sykdom, og begrens antall nærkontakter.

Kommunelegene i Vestvågøy

06.11.20 Ingen nye smittetilfeller registrert

Det er innført en rekke nye nasjonale tiltak som følge av økt smitte nasjonalt. Så langt har vi klart  å holde oss fri i denne nye bølgen. alles fokus må være å bidra til at denne situasjonen vedvarer hos oss og at smitten slås tilbake andre steder. Les om innstramming i råd om avstand og testing (FHI)...

27.10.20 Regjeringen innfører strengere tiltak fra 28/10

I Vestvågøy har har vi ikke hatt nye smittetilfeller siden 28/8, men det er er en kraftig økning i  de store byene i Norge og i Europa. Regjeringen innfører derfor strengere tiltak fra midnatt, natt til onsdag 28. oktober. Tiltakene skal blant annet begrense antall deltakere både på private og offentlige arrangementer. Les mer om de nasjonale innstrammingene her...

25.09.20, 10:30 Fortsatt ingen nye smittede siden 28/8

Status smittesituasjon er uforandret siden 28/8. Merk at blir det endringer blir det også publisert her i denne loggen.

18.09.20, 12:45 Endringer i åpningstid koronatelefon fra 21/9

Det blir endringer i åpningstid for koronatelefonen fra Mandag 21.09. Telefonen blir stengt i helgene (denne helgen er siste den er åpen, før en evt ny smittetopp). Ny åpningstid: Mandag – Fredag kl 08.30 – 15.00

18.09.20, 10:00 Fortsatt ingen nye smittede siden 28/8

På beredskapsgruppas ukentlige møte kunne det konstateres at det har vært en rolig periode uten nye smittetilfeller. Det jobbes godt med smitteverntiltak i de ulike områdene i kommunen, noe som er krevende og til tider kan være belastende personellmessig.

07.09.20, 10:00 Ingen ny smitte siden 28/8

På ukas beredskapsgruppemøte ble det oppsummert med at det har vært en rolig periode siden 28/8, uten nye smittetilfeller. Henvendelser på koronatelefonen har gått kraftig ned, men det er fortsatt en del som ønsker å teste seg. Totalt sett er snart 10% av befolkningen på Vestvågøy testet. Testteamet flytter i dag til lokaler i Lufthavnveien og blir da løsrevet fra legevakt, noe som er hensiktsmessig når pågangen for testing er stor. I den rolige perioden vi nå har skal lederne for de ulike teamene og avdelingene benytte til å oppdatere sine planer med tanke på andre hendelser som har større sannsynlighet for å inntre i den perioden vi går inn i. Beredskapen som er etablert skal også takle værmessige utfordringer og bortfall av infrastruktur som blant annet strøm og datakommunikasjon.

01.09.20, 14:20 Koronatelefonen endrer åpningstid

Henvendelsene på telefonen har gått kraftig ned og telefontiden endres derfor  fra 2/9. Ny åpningstid vil være 08.30 – 15.00.

28.08.20, 20:38 Nytt smittetilfelle registrert i kveld - kjent nærkontakt

Kommuneoverlegene har fått rapportert et nytt smittetilfelle i kveld. Dette er en kjent nærkontakt som har vært i karantene. Tilfellet oppfattes som svært oversiktlig. 

28.08.20, 15:00 Oppsummerer uka uten flere smittede siden 24/8

Beredskapsgruppa hadde møte i ettermiddag og gjennomgikk den hektiske perioden vi har hatt. Situasjonen er rolig og under kontroll på alle enheter. Kommuneoverlegene har laget en egen oppsummering som kan leses her...

24.08.20, 20:03 Nytt tilfelle bekreftet

Kommuneoverlegene bekrefter enda et smittetilfelle i Vestvågøy nå i ettermiddag. Kjent nærkontakt og således ikke uventet.

23.08.20, 18:10 Noen små, men viktige oppdateringer rundt koronatelefonen

Åpningstid flyttes fra 0800 til 0830 slik at personell får mulighet til statusmøte før linjene åpnes. Fra telefonteamet har vi blitt bedt om å informere om at de som ringe inn for å teste seg har klart sitt personnummer, da sparer de mye tid.

23.08.20, 15:40 Nye smittetilfeller i dag

Tidligere i dag fikk vi et nytt smittetilfelle og nå i ettermiddag ble det meldt at ytterligere to prøver er positive. En av disse er kjent nærkontakt. Det jobbes med smittesporing.

23.08.20, 15:20 Ingen beboere på Lekneshagen smittet

Det er hyggelig å melde at testsvarene nå viser at ingen av beboerne på Lekneshagen bofelleskp har blitt smittet. 

23.08.20, 11:00 Ballstad skole holder stengt til torsdag pga. personellmangel

Smittevernfaglig vurdering er at skolen trygt kan gjenåpnes, på gult nivå. Likevel er utfordringen nå at skolen mangler personell til å drifte skolen. Beredskapsgruppen har derfor besluttet at skolen holdes stengt tom onsdag, slik at skolen kan få mulighet til å tilrettelegge for hjemmeundervisning  resten av uken.  Les pressemeldingen her...

22.08.20, 22:40 Fire nye tilfeller påvist i kveld

Det er i kveld påvist 4 nye tilfeller med Covid-19 i Vestvågøy kommune. Ett av tilfellene var definert som nærkontakt som nå har testet positivt på Covid-19. Kommunens smittesporingsteam jobber nå med å kartlegge nærkontakter til alle 4 og iverksetter tiltak overfor disse.

21.08,20, 20:25 Nytt smittetilfelle registrert i ettermiddag

Det kan bekreftes ett nytt tilfelle i ettermiddag. Det er en som allerede var definert som nærkontakt som nå har testet positivt på koronaviruset. Angående problemene som Nordlandssykehuset rapporterte om på prøvesvar fra i går, så er dette oppklart og det påvirker ikke utfallet av allerede iverksatt karantene på de det gjelder.  

21.08.20, 15:00 Gjenåpning  - generell karantene oppheves umiddelbart

Generell karantene oppheves umiddelbart. De som fortsatt skal være i karantene har kommunen direkte kontakt med. Timene vi fikk til rådighet ved å stenge midlertidig i dag har vært avgjørende for å skaffe oversikt og iverksette tiltak for å begrense videre smitte. Vi anser det som trygt å åpne skolene nå som vi har denne oversikten. En samlet vurdering av smittesituasjonen tilsier at vi fortsatt er i fase 2 av pandemien med lokale klynger av smittetilfeller. Les detaljene i oppdatert pressemelding her...

21.08.20, 14:00 Hjemmesykepleien - brukerne prioriteres

Dagens smittesituasjon i kommunen vår påvirker også våre brukere og ansatte i hjemmesykepleien. For å sikre en best mulig bruk av våre ressurser, vil vi prioritere nødvendig helsehjelp til brukere i vår tjeneste. Andre oppgaver hvor liv og helse ikke står i fare, vil reduseres til et minimum en tid fremover til vi har kontroll på situasjonen. - Alle som blir berørt vil få orientering så raskt det lar seg gjøre forteller enhetsleder for hjemmesykepleie, Bente Anita Solås.

21.08.20, 12:40 Opptak av pressekonferansen

Av tekniske årsaker ble ikke innledende del av pressekonferansen sendt på KommuneTV. Opptak vil bli distribuert og ligger under arkiverte sendinger etterhvert. Det var ikke mikrofonlyd på spørsmål, men svarene var tydelige og skal være informative for publikum. NRK har et eget opptak liggende ute, med høyere teknisk kvalitet.

20.08.20, 23:06 Fem nye tilfeller - fire institusjoner stenges midlertidig 21/8

Det er meldt 5 nye covid-19 tilfeller i ettermiddag og kveld. Da Vest-Lofoten videregående skole, Ballstad skole, Leknes skole og Arken barnehage er involvert har beredskapsledelsen i kveld besluttet å stenge disse institusjonene midlertidig og i første omgang fredag 21.august. Les pressemelding her...

19.08.20, 22:00 Enda et tilfelle påvist i kveld og totalt 9 er da smittet i august.

Kommuneoverlegeteamet opplyser ikveld om at det i ettermiddag er meldt  to nye smittetilfeller i Vestvågøy kommune. Det er dermed totalt registrert 9 positive prøver i kommunen siden begynnelsen av august. Så langt har smittesporingen ikke avdekket noen kontakt mellom de siste 4 tilfellene og vi er dermed definisjonsmessig over i fase to av pandemien, dvs. med tilfelle av importsmitte og lokale klynger med smittede. Les hele pressemeldingen her...

19.08.20, 19:05 Nytt tilfelle nå i kveld

Kommuneoverlegeteamet informer nå at enda et smittetilfelle er registrert i dag. Det tyder foreløpig at dette ikke er relatert til de andre tilfellene, men det vil videre smittesporing kunne avdekke.

19.08.20, 17:15 Oppdatert pressemelding fra i går

Det har i løpet av går kveld, natt og i dag vært gjort et betydelig smittesporings- og testarbeid. Det er også bekreftet to andre smittetilfeller i kommunen. Les oppdatert pressemelding...

19.08.20, 11:40 Oppdatert informasjon om karantene og testing 

Det kan være på sin plass å presisere retningslinjer for testing, karantene og smitteverntiltak. Les vår FAQ her...

19.08.20, 09:30 Mange henvendelser til koronatelefonen

Koronatelefonen 477 53 670 som skal benyttes ved spørsmål om korona, ved mistanke om koronasmitte eller ønske om testing har stor pågang på morgenen i dag. Det kan derfor påregnes ventetid. Det jobbes med å øke kapasiteten slik at henvendelser kan svares raskere. 

18.08.20, 21:54 Smittetilfelle påvist ved Lekneshagen bofelleskap

Det ble i ettermiddag bekreftet et nytt tilfelle av Covid-19 i Vestvågøy kommune. Vedkommende er ikke tilknyttet de hittil identifiserte covid-19 tilfellene i kommunen. Kommunens smittesporingsteam jobber nå med å kartlegge nærkontakter og iverksetter tiltak overfor disse. Vedkommende er ansatt på Lekneshagen bofellesskap. Les pressemeldingen her...

18.08.20, 21:30 Eget koronatelefonnummer opprettet - 477 53 670

Ved spørsmål om korona, mistanke om koronasmitte eller ønske om testing skal henvendelsen gå til 477 53 670. Felles nummer til legevakt skal ikke benyttes til annet enn ved behov for medisinsk legehjelp. Se ellers kontaktpunkter korona...

17.08.20 Nytt smittetilfelle påvist i dag, tilhørende samme gruppe som tidligere tilfeller

Det ble i dag påvist et nytt tilfelle av Covid-19 i Vestvågøy kommune. Vedkommende tilhører samme gruppe som de 4 siste tilfellene og karantene/isolasjonsreglement har vært overholdt. Vi anser at situasjonen er under kontroll og avgrenset til aktuelle gruppe.

13.08 20 To nye smittede, relatert til de to som ble registrert 11. og 12. 

Kommuneoverlegen opplyser at vi i dag har fått bekreftet at to personer har testet positivt i forhold til Covid-19. Begge har tilknytning til tidligere meldte tilfeller og har vært i isolasjon fra mandag 11. august da første tilfelle ble bekreftet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Det er god kontroll på situasjonen og ingen er alvorlig syke.

12.08.20 Ny smittet registrert, i samme husstand som den i går.

Det vises til meldingen i går kveld om at det er påvist et positivt Covid-19 tilfelle i Vestvågøy kommune. Vi har nå fått bekreftet at ytterligere ett medlem i samme husstand har testet positivt. Vedkommende er isolert i henhold til smittevernreglene.

11.08.20 Enda et smittetilfelle registrert

Kommuneoverlegene kan melde at det i dag er påvist et positiv COVID-19 tilfelle i Vestvågøy kommune. Vedkommende bor i Vestvågøy kommune og har sannsynligvis blitt smittet på reise i Norge. Smittesporing og smittevernstiltak er igangsatt.

09.08.20 Nytt smittetilfelle (neg. test, var ikke smitte likevel)

Etter en lang og solrik sommer uten smittetilfeller på Vestvågøy er det nå registrert ett nytt tilfelle av smitte. Smitten relaterer seg ikke til noen av de mange besøkende turistene vi har hatt i sommer. Les mer her...

26.07.20 Tilsyn hos serveringssteder gjennomført

I perioden 13 - 26/7 er det blitt gjennomført seks tilsyn på ulike serveringssteder i kommunen. På to av tilsynene ble det avdekket klare avvik på smittevernregler mens resterende hadde god oppfølging. Alle bedriftene har fått tilbakemelding om tilsynsresultatene og der det er avvik følges dette opp videre.

21.07.20 Fortsatt ingen flere smittede

Det er midt i ferietiden og svært mange besøkende hos oss. Dette merker også helsetjenesten som har mange henvendelser om testing. Til tross for dette er det pr dato fortsatt ikke registrert flere smittede.

10.07.20 Informasjon til serveringssteder i Vestvågøy om tilsyn

Etter henvendelse fra Helsedirektoratet sender kommuneoverlegeteamet ut informasjon om tilsyn til serveringssteder i Vestvågøy.

07.07.20 Isolasjonsberedskap besøkende

I tilfelle det skulle bli behov for å isolere smittede personer som er på besøk i kommunen og ikke har tilgang til hensiktsmessig bosted, har kommunen tilgjengelig leiligheter som kan benyttes. Dette er en del av totalberedskapen i kommunen.

07.07.20 Fortsatt ingen nye smittede på Vestvågøy

Kommuneoverlegene kan bekrefte at det fortsatt ikke er noen nye smittede i kommunen. Den smittede personen fra Vestvågøy som det refereres til i media har ikke tilhold i kommunen.

02.07.20 Oppdatert menypunkt kontaktinfo og FAQ

Menypunktene "Kontaktpunkter korona" og "FAQ korona" er oppdatert med siste informasjon fra kommuneoverlegene.

18.06.20 Ingen ny smittede de siste ni ukene

Smittetallet stoppet opp på 14 for ni uker siden og vi må alle nå holde fokus slik at vi unngår ny smitte. Dette betyr å følge smittevernreglene i vår omgang med andre, enten det er lokalbefolkning eller turister.

12.06.20 De 4 store! - plakat til nedlasting

Takket være de omfattende nasjonale tiltak og den store innsatsen hver og en har gjort, er koronapandemien nå i en roligere fase. For å holde på dette må vi fortsette å gjøre vårt. Følg de fire store, oppfordrer kommuneoverlegene...

11.06.20 Mange bidrar til at vi er forberedt

Over hele landet forbereder kommuner seg på at det kan komme nye utbrudd av koronasmitte. I Vestvågøy arbeider vi både med å ha nok kapasitet til testing, å legge planer for hvordan vi skal ivareta brukere hvis vi får et større utbrudd, med å få på plass medisinsk-teknisk utstyr som vi da vil trenge, og ikke minst med å ha nok smittevernutstyr på plass. En egen utstyrsgruppe har koordinert deler av dette arbeidet. Les mer her...

09.06.20 Informasjon sendt til reiselivet i Vest-Lofoten 9/6 om tilreisende, smittevern og ansvar

Det er kommet spørsmål fra reiselivsaktører om smittevern og hvem som har ansvar dersom det er mistanke om, eller bekreftet smitte hos tilreisende gjester. Vi har spurt Kommuneoverlegene i Vestvågøy og tilbakemeldingen til reiselivet kan leses her...

02.06.20 Webinar for næringslivet

Vestvågøy Kommune, sammen med Vest-Lofoten næringsforening og Lofoten Matpark arrangerte webinar for næringslivet 2/6. Tema var smittevern i bedriftene og virkemiddelordninger for næringslivet, med fokus på  inkubator- og mentorordninga til Innovasjon Norge. Ingrid Sommerli fra Kunnsksparken Bodø fortalte om krisementorordninga som er en lavterskelordning for bedrifter som trenger rådgivning i disse krisetider.

02.06.20 Ingen flere smittede de siste seks ukene

Nasjonale og lokale tiltak har hatt effekt og smittetallet i Vestvågøy stoppet på 14 for sek uker siden. Det har i perioden frem til nå vært jobbet aktivt med informasjon og rådgivning til innbyggere og næringsliv i forhold til smitteverntiltak. Gjennom undersøkelse blant bedrifter på Vestvågøy har vi også stadfestet at det legges ned en betydelig innsats for å hindre smitte. Det jobbes også mot næringsliv og grendelag i forhold til forventet besøk av norske gjester og nødvendige smitteverntiltak på utfartsstedene våre.  Dette arbeidet er forankret i kommunens besøksforvaltningsgruppe. Det er viktig fremover fortsatt ha fokus på det hver enkelt kan bidra med gjennom hygiene og oppfølging av avstandsregler. 

08.05.20, 15:25 Rådhuset åpner for publikum fra 12. mai.

Alle skoler åpner i neste uke og vi vender gradvis tilbake til en normal hverdag. Et annet steg i retning normalisering er at rådhuset fra tirsdag 12. mai igjen åpnes for besøk fra publikum. Les mer her...

08.05.20, 09:00 Ingen flere smittede denne uken heller

Vi har nå stått i ro på tallet 14 i tre uker.

05.05.20, 16:00 Veileder for reiselivsbedrifter i Lofoten og Vesterålen sommer 2020

Vestvågøy turistinformasjon har distribuert veilederen fra kommuneoverlegene til reiselivsbedriftene i Vest-Lofoten. Les veilederen her...

30.04.20, 13:46 Koronaråd på sosiale media #3 - Politikontakten

Politikontakt Rebekka Laanke på Vest-Lofoten lensmannskontor kommer med en påminnelse til oss nå ved inngangen til mai måned. Se på Youtube...

30.04.20, 11:30 Lofotrådets innspillskonferanse - veileder for reiselivet kommer i neste uke

Lofotrådet og Destination Lofoten inviterte til innspillskonferanse rundt turistsesongen i Lofoten (link til video av konferansen). Før møtet ble næringa invitert til å sende inn spørsmål til panelet, hvor noen ble tatt opp i løpet av den en og en halv time lange sendinga. Av de  mer håndfaste tingene som kom frem under møtet var at kommuneoverlegene jobber med en veileder for reiselivet som vil være klar første uka av mai. Flere av spørsmålene og innspillene som kom i løpet av konferansen vil også bli svart ut i veilederen.

28.04.20, 16:15 Koronatelefon Vestvågøy kommune (47753670)

Det er opprettet eget telefonnummer hvor helsepersonell tar imot dine spørsmål som måtte omhandle korona. Les mer her...

28.04.20, 09:00 Ingen flere smittede i uka som har gått

Kommuneoverlegene kunne på dagens beredskapsmøte informere om at det i foregående uke ikke ble påvist flere smittetilfeller og tallet har stått i ro på 14.

24.04.20, 11:38 Informasjon om gjenåpning av skolen

Nå er det over en måned siden de fleste av barna har vært i på skolen. Vi gleder oss stort til at klasserommene og uteområdene igjen blir fylte av lærevillige og glade barn sier Bianca Halvorsen, kommunalsjef utdanning. Les mer her...

24.04.20, 10:10 Koronaråd på sosiale media #2 - Russepresidenten

Russepresident Elias E. Johansen og helsesykepleier Tove Westgaard snakker om årets russefeiring. Se samtalen her...

21.04.20, 10:41 Koronaråd på sosiale media #1 - "Sheriffen"

Sheriffen av Leknes, Tor Olav Eidem, ga oss VG-lista på rådhusplassen i 2017. Nå tar han på seg hatten igjen, og viderebringer helsemyndighetenes korona-råd. Les og se her...

17.04.20, 13:28 Info til foreldre/foresatte i kommunale barnehager

-Barnehagene er nå organisert på en helt ny måte, små grupper, faste voksne og mye tide ute på avgrensede områder, forteller kommunalsjef for utdanning, Bianca Halvorsen. Les mer her...

15.04.20, 20:10 Pressemelding om helsehjelp i Vestvågøy kommune

-Vi er nå kommet i fase 2 i pandemien i Vestvågøy. Dette er en forventet utvikling, samtidig som vi er glade for at vi har klart å utsette smitteøkningen så lenge som vi har klart. Det sier kommunalsjef for omsorg, Lars Pleym Ludvigsen. Les pressemeldingen her...

14.04.20, 11:00 Lokal forskrift videreføres ikke

-Kommuneoverlegene har nå tilrådd oss å ikke forlenge vedtaket, da vi har såpass mange smittede her at det ikke lenger har en effekt, sier ordfører Remi Solberg.
Kommuneoverlegene presiserer at de som allerede er i karantene må forholde seg til denne, og gjennomføre tiden ut. Les mer her...

11.04.20, 20:10 Over i fase 2 - Pressemelding fra kommuneoverlegene

Per dags dato er det påvist 7 koronatilfeller i Vestvågøy og 4 i Flakstad. Smitten som er påvist lar seg vanskelig spore, noe som medfører at koronaepidemien i våre to kommuner nå defineres som å ha gått over i fase 2, etter Folkehelsinstituttets inndeling. Les pressemeldingen her...

08.04.20, 10:37 Kommunalsjef for utdanning informerer om oppstarten av barnehager og skoler

Det er helt avgjørende at både barn, familiene deres, foreldre/foresatte og ansatte opplever at åpningen av skoler og barnehager er trygg. Det skal vi gjøre hva vi kan for å legge til rette for. Les mer her..

07.04.20, 11:50 Psykososial hjelpetelefon - åpningstider påske

Trenger du noen å snakke med? Psykososial hjelpetelefon er i påskehelga åpen langfredag fra 12-15 for råd og veiledning. Stengt skjærtorsdag, og andre påskedag. Telefon 90545530

06.04.20 Forskrift om tiltak for forebygging og begrensning av koronasmitte i Vestvågøy kommune, vedtak av 06.04.2020

Vedtaket forlenger karantenebestemmelsene tom. 14.04.20 for de samme områdene som i vedtak av 31.03.20. Les vedtaket her... (PDF, 162 kB)

03.04.20, 14:45 Påskeråd fra kommuneoverlegene

Påsken er ofte tid for å samles, også på tvers av landet. Kommuneoverlegene har mottatt mange henvendelser fra folk som ønsker å legge påskeferien hit. Studenter vil hjem og treffe familie og venner. Turister vil på topptur. Les rådene her...

03.04.20, 12:06 Nytt smittetilfelle på Vestvågøy

Vi har sporet smitten sannsynlig til utlandet, og den det gjelder har overholdt de karanteneregler som er. Dette har gjort smittesporing enkel, og det er svært begrenset med aktuelle nærkontakter, sier kommuneoverlege Tollåli. Les mer her...

02.04.20, 16:54 Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner kan få tilsyn også i påska

Vestvågøy kommune har i dag besluttet at de kommunale barnehagene og skolene holder åpent og gir et tilbud om tilsyn i påsken. Dette gjelder KUN for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner som ikke har andre muligheter for tilsyn. Les mer her...

02.04.20, 14:10 Utlevering av rent brukerutstyr til personer som injiserer rusmidler

Det er viktig å forebygge smitte blant svake grupper og Lofoten interkommunale legevakt leverer ut rent brukerutstyr til personer som injiserer rusmidler. Les mer her...

31.03.20, 16:00 Forskrift om tiltak for forebygging og begrensning av koronasmitte i Vestvågøy kommune - vedtak av 31.03.2020

For å forsinke spredning av Covid-19 gjorde kommunestyret i Vestvågøy i dag vedtak om 14. dagers hjemmekarantene for personer som kommer fra området; fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland og Trøndelag. Vedtaket gjelder til og med 06.04.20. Unntatt fra disse restriksjonene er:

a) Transittopphold på flyhavn i fylkene over regnes ikke som opphold i området.
b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i området.
c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.
f) Barn med delt bosted fritas fra karantenebestemmelsene.

Enkeltbedrifter som ikke er innbefattet av DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner kan søke dispensasjon fra karantenereglementet. Dispensasjon gis av kommuneoverlegen i den kommunen dispensasjonen skal gjelde.

 Les vedtaket her...

29.03.20, 14:03 Status søndag ettermiddag - ingen nye tilfeller 

Status for påvist koronasmitte i Vestvågøy søndag 29. mars er at det ikke er nye tilfeller. -Det er kun det ene tilfellet det ble opplyst om på fredag, bekrefter kommuneoverlege Øydis Hana ved 13.40-tiden. Les mer her...

28.03.20, 13:57  God kontroll på smitteoppsporingen

Kommuneoverlegeteamet uttaler fredag 27. mars at de har god kontroll på smitteoppsporingen rundt den innbyggeren i vår kommune som fikk påvist koronasmitte. Les mer her...

27.03.20, 14:14 Også litt mer lettbent korona-informasjon i ukas nyhetsbrev

De altomgripende korona-tiltakene er nå litt over to uker gamle, og befolkningen har omstilt seg til en helt ny tilværelse inntil videre. Her kommer det første nyhetsbrevet i den nye hverdagen. Det er på ingen måte korona-fritt, men det er litt mykere i kanten enn den øvrige informasjonen på hjemmesida vår. Les nyhetsbrevet her...

27.03.20, 12:24 Første smittetilfelle i Vestvågøy

En person bosatt i Vestvågøy er nå innlagt med koronasmitte. Nordlandssykehuset Lofoten og Vestvågøys kommuneoverlegeteam driver nå med smitteoppsporing. Les mer her...

26.03.20, 14:42 Endringer i tjenestene fra hjemmesykepleien for å redusere smitterisiko

For å reduser risiko for smittespredning, har Vestvågøy kommune redusert tjenester som ikke representerer noen akutt fare for liv og helse. Les mer her...

25.03.20, 21:00 Statusrapport fra Vestvågøy kommune - unntakstilstanden har blitt normaltilstand

Det er så langt tatt 118 korona-tester i Vestvågøy kommune, og så langt har ingen vært positive. Les mer her...

24.03.20, 14:26 Følger utviklingen på antall utenlandske statsborgere i Lofoten

Antall personer med en mobiltelefon registrert i et annet land enn Norge, har vært stabilt de tre siste dagene. Les mer her...

24.03.20, 12:38 Hjelp Folkehelseinstituttet med kartlegging

Du kan nå melde fra om du i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer som kan skyldes koronavirus. Dette vil hjelpe helsevesenet i den videre kampen mot viruset. Les mer her...

24.03.20, 09:31 Kun digitale møter fremover

Vestvågøy kommune har avviklet alle møter der deltagerne møtes fysisk. Nå er alt flyttet over på den digitale møteplattformen "Teams". Les mer her...

23.03.20, 18:50 Psykososial telefonhjelp opprettet

Trenger du noen å snakke med? Du får du hjelp mandag til fredag mellom klokka 10.00 og 14.00 på telefon 90545530. Les mer her..

22.03.20, 18:56  Forlenger vedtaket om særskilte karanteneregler for personer som kommer fra flere fylker i Sør-Norge

Kommuneoverlegeteamet i Vestvågøy, og øvrige kommuneoverleger i Lofoten og Vesterålen, har i dag forlenget vedtaket om særskilte karanteneregler for de som kommer fra flere fylker i Sør-Norge. Vedtaket har virkning fra 22.03.2020 og gjelder til og med 29.03.20. Les mer her...

22.03.20, 11:44 Avhengighet og rusproblematikk i disse koronatider

Avdeling for psykisk helse og rus i Vestvågøy kommune gir tilbud til mennesker med avhengighet, rusmiddelproblemer og rusmiddelavhengighet. I forbindelse med korona-pandemien ønsker vi å nå ut med informasjon til denne brukergruppen. Les mer her...

21.03.20, 22:10 Dørplakat til butikker, bensinstasjoner mm.

Vestvågøy kommune, ved ordføreren,fått utarbeidet en plakat på engelsk og tysk som butikker, bensinstasjoner og andre som holder åpent, kan sette opp på inngangsdøra. Les mer her...

21.03.20, 17:42 Stadig færre turister i Lofoten

Vestvågøy kommune kjørte klokka 16.50 en simulering av et varsel til alle mobiltelefoner i hele Lofoten. Simuleringen viser at det nå er cirka 800 turister igjen i Lofoten. Les mer her...

20.03.20 13:42 Hytteforskriften blir håndhevet strengt

Vi har ikke anledning til å gi dispensasjoner fra hytteforskriften, som forbyr innbyggerne å oppholde seg på fritidseiendommer i andre kommuner enn der de er bostedsregistrert. Les mer her...

20.03.20 12:34 Møte i beredskapsrådet for Vestvågøy

Ressursene som var representert på møtet var Vestvågøys kommunalsjefer, beredskapskoordinator, brann og redning, politiet, Nordlandssykehuset Lofoten, Røde Kors hjelpekorps, Heimevernet, Sivilforsvaret, Avinor og kommunelegeteamet. Les mer her...

19.03.20, 17:10 Én til pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten bekreftet smittet med covid-19

Én til inneliggende pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten har i dag, 19 mars positiv test på covid-19. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene. Les pressemeldingen fra sykehuset her...

19.03.20, 10:54 Kriseledelsen orientert av Nordslandssykehuset

Kriseledelsen fant det også svært nyttig å få god og betryggende informasjon om hvordan sykehuset takler den nye situasjonen, og hvordan det jobbes med å kartlegge smitteveier og bryte smittekjeden. Les mer her...

18.03.20, 20:38 Første smittetilfelle bekreftet - dette påvirker oss sier Ordføreren

Nordlandssykehuset sendte onsdag kveld ut en pressemelding om at det nå er en innlagt pasient med bekreftet koronasmitte. Les mer her...

18.03.20, 15:00 Fortsatt ingen registrert smittet på Vestvågøy - Husk smitteverntiltakene!

Det er ved 15-tiden i dag, fortsatt ingen som har fått påvist smitte på Vestvågøy, og nå må vi gjøre alt vi kan for å holde den unna. Kommuneoverlegeteamet ber nå befolkningen om å være lojale overfor myndighetenes smittverneråd . Les mer her...

18.03.20, 10:29 Tenk deg nøye om hvis du vurderer å dra hjem på påskeferie i Lofoten

Overordnet gjelder en henstilling fra Norges statsminister Erna Solberg om å i størst mulig grad holde seg i ro der man er. Reiser som ikke er helt nødvendige skal unngås. Vi ber om at dette i størst mulig grad respekteres, da det er slik vi kan begrense koronasmitten i landet vårt. Les kommuneoverlegenes henstilling og råd her...

17.03.20, 14:26 Oppklaring rundt fremmedfiskere og karantene

Vestvågøy kommune ber IKKE fiskere i karantene om å reise hjem. Les mer her... 

17.03.20, 10:00 Epost til overnattingssteder som fortsatt har turister boende om at gjester uten symptomer kan reise hjem

Epost: I går kveld gikk det ut melding på sms fra ordførerne i Lofoten om at utenlandske turister anmodes om å avbryte ferie og reise hjem. Vi kan da informere om de som måtte være igjen i karantene, også norske, kan reise hjem så lenge de er symptomfrie De som ikke velger å reiser nå må fortsatt følge karantenebestemmelsene. Leknes lufthavn operere som normalt og har ikke begrensninger på utgående reisende uten symptomer.

16.03.20, 18:19 Guests in quarantine - what to DO and NOT to do

Our primary goal around the globe is to prevent further spread of the coronavirus pandemic. We ask our visitors to be loyal participants in this global effort to stop further spread of the virus and urge you to please respect the following while in quarantine in Lofoten. Read more here...

16.03.20, 15:50 Lokalt forbud mot guidet turistaktivitet

For å begrense smitterisiko, er det fra klokka 17.00 i dag, mandag 16. mars, ikke anledning til tilby guidet turistaktivitet. Det er kommuneoverlegene i Vestvågøy som har besluttet dette. Les mer her...

16.03.20, 13:39 Registrering av helsepersonell som ikke er i ordinær jobb 

Det kan bli behov for flere innen helse og omsorg. Registrer deg her...

16.03.20, 10:01 Status koronasituasjonen

Vi kan heldigvis viderebringe at så langt er ingen påvist smittet i Vestvågøy kommune, og den pasienten det var usikkerhet rundt på Vestvågøy sykehjem, er ikke koronasmittet. Les mer her...

15.03.20, 17:12 Registrering av gjenværende turister

Vi håper selvfølgelig at det nå ikke er så mange igjen på Vestvågøy, men for de som er igjen må disse registrere seg slik at vi kan få en oversikt over situasjonen , spesielt med tanke på varslede  stenging av lufthavner og grenser. Les mer her...

14.03.20, 22:44 Skjerpede karantene-bestemmelser lørdag 14.03.20

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen med unntak av Værøy har lørdag 14.03.20 gjort vedtak om skjerpede karanteneregler for personer fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken,Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Les mer her...

14.03.20, 09:42 Institusjonene stenges for alle besøkende

Det er vedtatt å stenge Vestvågøy sykehjem, Lekneshagen og Leknes Bo- og Servicesenter for alt av besøk. Les mer her...

13.03.20, 17:59 Still spørsmål om smittevern til kommuneoverlegene

Ved å sende en epost med spørsmål om det du lurer på om smittevern til korona@vestvagoy.kommune.no vil du kunne få svar i den utstrekning de tre kommuneoverlegene har tid til å svare. Les mer her...

13.03.20, 15:38 Epost sendt til reiselivsaktører på Vestvågøy

Reiselivsbedrifter har i løpet av dagen etterlyst mer detaljert informasjon om hvordan de skal forholde seg. Med bakgrunn i dette er følgende informasjon sendt ut...

13.03.20, 10:15 Information about quarantine for travellers from outside the Nordic countries

The Government have enacted a variety of new measures to prevent transmission of the coronavirus. Read the information here...

12.03.20, 16:54 Alle skoler og barnehager stenger

Foreldre/ foresatte blir kontaktet i løpet av kvelden. Kommunalsjef for utdanning, Bianca Halvorsen, gikk rett fra møtet i Vestvågøys kriseledelse, til et møte med samtlige rektorer og barnehagestyrere i Vestvågøy. Les mer her...

12.03.20, 16:03 Oversikt over nye korona-tiltak

Med bakgrunn i regjeringens innskjerpinger jobbes det nå med å iverksette tiltakene lokalt på Vestvågøy, og finne gode løsninger på å opprettholde viktige og kritiske samfunnsfunksjoner. Les mer her...

12.03.20, 13:50 Vestvågøy kommune setter kriseledelse

Klokka 13.50 i dag satte Vestvågøy kommune kriseledelse under ledelse av ordfører Remi Solberg og den administrative ledelsen i kommunen. Les mer her...

12.03.20, 09:56 Stenger ikke skoler og barnehager nå

Kommuneoverleger og ledelse har vurdert at stenging av skoler og barnehager ikke gjøres nå. Les mer her...

11.03.20 Forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 100 personer

Vestvågøy kommune har i dag besluttet å nedlegge et midlertidig forbud mot å avholde innendørs arrangementer der det er samlet mer enn 100 personer. Les mer her...

10.03.20 Råd angående arrangementer/samlinger i Lofoten og Vesterålen

Smittevernlegene i Lofoten og Vesterålen råder alle arrangører av offentlige og private tilstelninger om å følge med på smitteutviklingen i Norge, og oppdatere seg å råd gitt av folkehelseinstituttet. Les mer her...

06.03.20 Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser

Råd fra Helsedirektoratet for hvem som ikke bør besøker kommunale helseinstitusjoner kan leses her...

06.03.20 Informasjon fra kommuneoverlegene i nyhetsbrevet

Kommuneoverlegene informerte om status pr uke 10 i kommunens nyhetsbrev...

01.03.20 Informasjonsfilm om håndvask mot virussmitte

God håndvask er ifølge kommunelegeteamet på Vestvågøy, og Folkehelseinstituttet, noe av det viktigste du kan gjøre for å unngå å bli smittet av influensavirus og korona-viruset. Vestvågøy kommune har laget et informasjonsfilm om temaet hvor ordfører spiller i en av hovedrollene. Les mer her...

28.02.20 FAQ koronaviruset

Opprettet FAQ (som er avsluttet og erstattet av nytt menypunkt)

Klikk for stort bilde 

27.02.20 Oppdatert info om koronavirus og smittevern

Folkehelseinstituttet kunngjorde i går at en person har testet positivt på koronavirus. Denne personen er hjemmehørende i Tromsø, er frisk og har ikke symptomer på koronavirussykdom. Vedkommende hadde vært i utbruddsområde i Kina. Prøven var svakt positiv, tidligere analyse var negativ. Smitterisikoen ansees som svært liten, men personen holdes i karantene i sitt hjem i tråd med retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Vestvågøy kommune ønsker å informere om at det arbeides bredt omkring vår lokale smittevernberedskap, tett i samarbeid med både Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Les mer her...

07.02.20 Svært høy vannstand 10. og 11/2 (faregrad oransje)

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om svært høy vannstand for hele Nordlandskysten gjeldende for mandag 10. februar og tirsdag 11. februar. Mandag ettermiddag til tirsdag kveld er det ventet svært høy vannstand, estimert 60-70 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste omkring 12-15 om ettermiddagen og kl 00-03 om natten. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på www.sehavniva.no

Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen. Informasjon lagt ut som varsel på kommunens nettside.

30.01.20 Coronaviruset og smittevern

Fylkesmannen har i dag hatt samvirkekonferanse med DSB og Helsedirektoratet om coronavirusutbruddet i Kina. Det er i dag satt i gang en nasjonal informasjonskampanje med formål om å redusere smitte i samfunnet, samt hva du skal gjøre om det mistenkes smitte med coronavirus. Fylkesmannen ber kommunene iverksette informasjon ut til innbyggerne om enkle tiltak mot smittespredning. Fylkesmannen har dialog med NHO Nordland og reiselivsnæringen om distribusjon ut til de bedrifter som mottar besøkende og turister fra Kina.

Følgende info er sendt ut fra Helsedirektoratet:

Om coronavirus (koronavirus)

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men vi regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge. 
 

Forhindre smitte i reiselivet

Vi ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisende. Informasjonen over rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med turister og personer som kommer til Norge, og hygieneinformasjon til publikum generelt. Vi håper dere kan hjelpe til med å distribuere informasjonsmateriellet og gjøre plakatene tilgjengelig der reisende ankommer eller oppholder seg, og til ansatte som jobber i kontakt med reisende. 
 

Informasjon til skoler, barnehager, sykehjem og andre institusjoner

Det nye coronaviruset har ennå ikke kommet til Norge, men vi er i høysesong for influensa. Det er derfor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen, slik at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med coronavirus.  Helsedirektoratet oppfordrer derfor til å henge opp plakat med generelle hygieneråd på steder der mange mennesker møtes
 
Informasjonsmateriell finnes forøvrig i flere formater på Helsedirektoratet sine tettsider.
 

Kontakt

Koronatelefon
Ved spørsmål om korona, mistanke om koronasmitte eller ønske om testing
Mobil 477 53 670

Åpningstid: 08.30 – 15.00 man - fre
Ventetid kan påregnes! There my be waiting time!
Ha personnummer (11 siffer) klart, for deg som ønsker å testes.
Foreigners: have D-number or passport identifacation ready.

Spørsmål om korona
Dersom det ikke haster veldig, send ditt spørsmål på epost og vi tar kontakt med deg!
E-post
Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003