Informasjon til serveringssteder i Vestvågøy om tilsyn

Viser til brev fra Helsedirektoratet (PDF, 47 kB) om bekymring for smittespredning av koronavirus på serveringsstedene. Kommunen har mottatt flere henvendelser siste tiden om suboptimale eller manglende smitteverntiltak på ulike spisesteder.

Henvendelsene har omhandlet blant annet:

  • trengsel ved inngangsparti og rundt disk
  • manglende tilrettelegging for god håndhygiene
  • manglende tilrettelegging av 1 meter avstand mellom kunder og mellom ansatte
  • fysisk kontakt mellom ansatte, eksempelvis i profilering på sosiale medier
  • Manglende avdekking og rengjøring mellom kunder.

Vårt formål med dette er å være behjelpelige med å sikre godt smittevern parallelt med god drift.

Vi gjør oppmerksom på at når kunder ankommer spisested og vises til et bord som ikke er ryddet og vasket etter forrige gjester, så øker risikoen for felles kontaktflater mellom folk. Felles kontaktflater bør begrenses for å forhindre indirekte kontaktsmitte. Brukte tallerkener, glass og bestikk må derfor alltid ryddes vekk og bordet vaskes, før nye kunder slippes til.

1 meter-regelen er grunnleggende for å holde smitten nede og samfunnet åpent. Dette gjelder på jobb og i fritid. Ansatte, så vel som gjester, som ikke er husstandsmedlemmer, må kunne holde minst 1 meter avstand til andre, skulder til skulder. Tilsvarende god håndhygiene og at man holder seg hjemme om man har symptomer på koronasykdom. Ønsker dere plakater av kommunens kampanje om «de 4 store» kan vi sørge for det.

Som vedlegget tilsier pålegges kommunen av Helsedirektoratet å gjøre tilsyn på spise- og servingsteder. Dette vil følges opp fremover. Vi håper på gode møter med dere og er tilgjengelige for råd og spørsmål ved behov – enten på mail eller per telefon.

Med vennlig hilsen

Eva Kibsgaard Nordberg, Øydis Hana, Øystein Tollåli
Kommuneoverlegene i Vestvågøy

Kontakt

Kommuneoverlegeteamet
E-post
Mobil 908 19 720