Viktig melding

Til foresatte med barn i Vestvågøyskolen

Informasjon om gjenåpning av skolen etter midlertidig stenging 

Nå er det over en måned siden de fleste av barna har vært i på skolen. Vi gleder oss stort til at klasserommene og uteområdene igjen blir fylte av lærevillige og glade barn.

Skolen blir organisert på en litt ny måte, med mer bruk av faste voksne i gruppene og noe mer tid ute. Det kan være lurt å begrense bruken av SFO i en periode fremover.

Håndvask er viktigere nå en noen gang. Nederst følger rutiner som vi forventer at overholdes av alle som kommer til skolen.

For dem som har muligheten til det, anbefales det å unngå bruk av offentlig transport. Hvis de tar buss til skolen, bes barna overholde en avstand til hverandre på 1 meter.

Under følger informasjon utarbeidet av Udir og FHI.

Viktig:  

Det presiseres at vi på skolen ikke er de som foretar de helsemessige vurderingene, vi følger FHI sine anbefalinger / smittevernveileder. Vi forstår at det likevel kan oppleves usikkert for enkelte foresatte å sende sine barn til skolen. Uansett foreligger det opplæringsplikt, og dersom noen velger å holde sine barn hjemme fra skolen skal de søke om permisjon. De overtar da selv ansvaret for undervisningen i denne perioden.

FRA UDIR:

Det er trygt for barn å gå på skolen

Sammenlignet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

For å begrense smitte setter vi i gang en rekke tiltak i skolen. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
 • dele inn grupper av barn som er sammen med faste ansatte
 • Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Hvis barnet blir dårlig på skolen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Ved levering

 • Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen.
 • Barna tas imot på skolen og følger beskjeder om avkledning og håndvask. Overhold avstand til andre på 1 meter. Her må vi ta høyde for litt tilvenning.

Generelt

 • Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 
 • Vi oppfordrer til at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute

FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET

Risiko for at barn kan smitte andre

Det er fortsatt uklart hvor stor betydning barn har for smittespredningen i samfunnet. Det er imidlertid kjent at barn blir smittet og får symptomer. Det er først og fremst barn og voksne med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Ettersom barn har mindre symptomer enn voksne, vil smittsomheten deres også være lavere.

Før skolene og barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smitte-spredning blant barn i barnehager eller i barneskoler, og kun sporadiske tilfeller av smitte blant større barn. Sverige som har skolene åpne, registrerer veldig få tilfeller hos barn, og har så langt ikke registrert utbrudd i skoler og barnehager. Det er betryggende at det er få eller ingen kjente utbrudd i skolene eller barnehagene så langt i epidemien, men det må tas forbehold om at mange land var raskt ute med å stenge disse ned.

Viktige momenter

Elever/ansatte som er syk skal ikke være på skolen. Vanlige rutiner gjelder for feber og diaré/oppkast – 24 og 48 timer fra symptomfri.

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Ved slike symptomer skal barnet holdes hjemme et døgn etter at barnet er symptomfri.

Er dere usikker, ta kontakt med fastlege.

Når skal barn, foresatte og ansatte møte på skolen?

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfri i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke fått påvist covid-19, kan elevenmøte som normalt.
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.
 • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme såfremt barnet er friskt.
 • Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine som normalt.

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte på skolen?

Barn og ansatte med luftveissymptomer:

Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19:

Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet
 covid-19:

Skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

Skal ikke møte på skolen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Rutiner for håndvask

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Når man kommer inn fra uteaktivitet
 • Ved synlig skitne hender

Vi anbefaler dere hjemme å snakke sammen med deres barn om at skoledagen blir annerledes enn til vanlig, og at det er viktig at barna følger beskjeder fra de ansatte på skolen. 

Snakk med dem om:

 • Håndvask, hyppighet og hvordan det gjøres.
 • At de ikke kan klemme hverandre eller ansatte
 • At de må holde en meters avstand, gjerne vise de hvor langt en meter er.

Vennlig hilsen
Bianca Halvorsen
Kommunalsjef utdanning
Leknes, 21.04.20