Meld symptomer til Folkehelseinstituttet

Du kan nå melde fra om symptomer dersom du i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer som kan skyldes koronavirus. Dette vil hjelpe helsevesenet i den videre kampen mot viruset.

Du kan melde fra på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt deg fullmakt på Helsenorge. 

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Klikk her for å komme til siden for å melde inn symptomer.

Folkehelseinstituttet publiserer oppdaterte tall, blant annet fra denne løsningen, på fhi.no fremover. Opplysningene kan også være aktuelle for fremtidig forskning.

Ved å melde fra, hjelper du Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Takk for hjelpen!
 
Innhold levert av: Folkehelseinstituttet