Koronavaksinasjon Vestvågøy kommune

Nedenfor legger vi ut informasjon om hvordan vi gjennomfører vaksineringen i Vestvågøy kommune.

  

Corona vaccination, see below info in English

Informasjon fra Helse Norge om koronavaksine finnes her...

Vi vaksinerer alle over 5 år

Alle over 5 år (må være fylt 5 år) kan bestille time for dose 1.

Regjeringen har åpnet opp for koronavaksine til barn i alderen 5 -11 år, og andre dose til 12 -15 åringer. Risikoen for alvorlig sykdom i denne alderen er liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Folkehelseinstituttet mener likevel at det skal gis mulighet til vaksinering for de som ønsker dette. Tilbudet er mest aktuelt for :

 • barn med kroniske sykdommer
 • barn i kontakt med sårbare personer
 • barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang på helsestjenester.

Les mer her...

Samtykke

De som ikke er fylt 16 år på vaksinetidspunktet må ha samtykke av begge foreldre.

Vaksinering av 5-11 åringer på torsdager.

Vaksinene leveres i 10 doseglass og vi samler derfor vaksineringen til en dag pr uke. Vi starter torsdag 27.januar. Vaksinekontoret på rådhuset har åpningstid på torsdager fra kl. 12:00- 17:30.

Det er mulig å bestille time i hele dette tidsrommet, men vi avsetter i tillegg en ekstra time til denne gruppen fra kl 11:00-kl 12:00

Dose 2 til 12 - 15 åringer

Regjeringen har åpnet opp for andre dose til 12 -15 åringer.

Les mer her...

3. dose til alle over 18 år

Regjeringen 19/12 besluttet å tilby 3. dose til alle over 18 .

Tid mellom dose 2 og dose 3

13/12 annonserte regjeringen at intervallet er redusert til 4,5 mnd. (20 uker). mellom dose 2 og 3 for alle.

Daglig vaksinering

Denne artikkelen oppdateres med informasjon om muligheter for vaksinering.

Også for de som ikke er innbyggere

De som er i kommunen vår, men som ikke er folkeregistrert i Vestvågøy, har også mulighet til å få sin vaksine her hos oss.

Det vaksineres med Pfizer og Moderna

Det gis Pfizer for aldersgruppen 12 til 17 år. God tilgang på begge vaksinetyper som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet, innebærer at befolkningen nå kan velge hvilken vaksinetype de ønsker å benytte. 

Kombinasjon av vaksiner

Kombinasjonen gir minst like god beskyttelse som å få to doser av sammen vaksinetype. Studier har også vist at det å kombinere de to mRNA-vaksinen ikke medfører større risiko for alvorlige bivirkninger. 

Begge vaksinene bygger på lik teknologi og beskytter mot den samme delen av koronaviruset, spike-proteinet. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) anbefaler å kombinere ulike koronavaksiner når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig, og Canada og Storbritannia er blant landene som også praktiserer dette.

Den 4. oktober endrer Storbritannia innreisereglene sine til å gjelde alle som er vaksinert med to godkjente doser koronavaksine. Det er dermed ingen innreiserestriksjoner til Storbritannia for dem som allerede er vaksinert med to ulike vaksinetyper.

Bestilling av time/registrering

Bestille time for vaksinering. Det er ikke innkalling!

På telefon

Er du i målgruppen som vaksineres kan du ringe på koronatelefonen for å bestille time 

 • 477 53 670
 • Åpningstid kl. 08.30 og 15.00 man - fre. 
 • Du får to valg - Taster 2 for vaksinering
 • Ha ditt fødsels- og personnummer klart
På nett

Du kan gå inn på nettet og bestille med innlogging via BankID.

Bestill time på nettet

Er du ikke i målgruppen vil du ikke få tilgang til å bestile time. 

Merk at det på samme link kan bestilles time for koronatest.

 

Fremdrift

Hvordan er fremdriften i vaksineringen?

Her er FHI's oversikt over vaksineringen i Vestvågøy kommune pr. 20.01.21 

  

Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Kilde: FHI SYSVAK statistikkbank.

    

Hvem har ansvaret for vaksineringen?

Kommuneoverlegeteamet har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av vaksineringen. Arbeidet følge opp av:

 • Hege Mostad, vaksineansvarlig lege
 • Ann Margrete Voie Hansen, vaksinekoordinator
 • Hilde Holand, leder koronateamet


Praktisk informasjon

Her er praktisk informasjon om vaksineringen

Noe jeg må forberede før vaksinasjon?

Ja, de som ikke har bestilt time på nett må fylle ut skjemaet "Egenerklæring ved koronavaksinering". Har du gjort dette på forhånd og har det med deg til din vaksinasjonstime, sparer vi mye tid i registreringen.

Skal jeg møte opp til time om jeg er syk?

Nei, du må være frisk for å kunne møte til vaksinasjon:

 • Ikke ha symptomer på korona
 • Ikke ha tegn på infeksjonssykdom
Hvordan avbestiller jeg time?

Hvis du ikke kan møte til oppsatt time må det gis beskjed til koronatelefonen 477 53 670.

Skal du til 1. gangs vaksinering må du belage deg på å bestille ny time når det blir tilgjengelig vaksine.

Er det 2. gangs vaksinering vil du få beskjed om ny time.

Kan jeg ta med ledsager?

Ja, du kan ha med deg nødvendig ledsager hvis du har behov for det.

Hvor er vaksinasjonsstedet?

Hovedvaksineringen skjer på forsamlingshuset, Storeidet 14, 8370 Leknes


Det arrangeres også pop-up vaksinering med drop-in på ulike steder. Denne artikkelen oppdateres med sted og tidspunkt for vaksinering.

Organiseres det transport til og fra vaksinasjonslokalet?

Nei, dette må du ordne og betale for selv.

Hvor lang tid tar vaksineringen?

Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter før du kan forlate lokalet. 

Hvilken type vaksine får jeg?

I Vestvågøy vaksineres det nå med Pfizer og Moderna. 

Pfizer gis til gruppen 12 til 17 år. Resterende kan nå velge mellom de to typene som benyttes, så langt kommunen har fått leveranse fra FHI.

Kombinasjon av disse to vaksinene ansees som trygt. Begge vaksinene bygger på lik teknologi og beskytter mot den samme delen av koronaviruset, spike-proteinet. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) anbefaler å kombinere ulike koronavaksiner når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig, og Canada og Storbritannia er blant landene som også praktiserer dette.

Får jeg vaksinasjonsbevis?

Nei, ikke dere og da. Men, når du er vaksinert registreres det i det nasjonale registreringssystemet som kalles SYSVAK. Det betyr at du kan logge inn på Min Side i Helsenorge.no og skrive ut en bekreftelse på at du er vaksinert - ditt koronasertifikat.

Hvis du ikke er digital bruker så kan du ringe 815 55 015 (åpent mandag-fredag 08:00-15:00) og bestille koronasertifikat på papir, og få det tilsendt i posten.

Hva om jeg oppdager feil i koronasertifikatet?

Det kan være registreringer som er uteglemt eller feil. Oppdager du dette ringer du koronatelefonen på 477 53 670 og informerer om feilen slik at den kan bli rettet opp. Dette må gjøres i god tid før du har bruk for sertifikatet da det kan ta litt tid før oppdateringen kommer inn på helsenorge.no.

Hvor får studenter sin vaksine?

Studenter får tilbud om dose 1 i sin hjemkommune, der de folkeregistrert.

Kommune for studiestedet skal tilby dose 2 etter studiestart. Hvordan dette praktisk gjennomføres må studentene holde seg informert om via studiestedets vaksinesider.

Tilbyr Vestvågøy etterregistrering av vaksiner gitt i utlandet?

Nei, Vestvågøy kommune har ikke kapasitet til å tilby denne tjenesten. Det finnes tilbydere av slik tjeneste, som kan søkes opp på nett.


Covid 19 vaccination in Vestvågøy

We are now vaccinating all above 5 years.

Read more from Norwegian Institute og Public Health...

You can book vaccination via Vestvågøy corona phone 477 53 670 (opening hours: 08.30 – 15.00 mon - fri). 

General information about corona from Health Norway

Kontakt

Koronatelefon
Spørsmål om korona, testing eller bestilling korona- og influensavaksine
Mobil 477 53 670

Åpningstid:

Man - fre 0830 - 1500

Ha personnummer (11 siffer) klart ved bestilling av time.

Foreigners: Have D-number or passport identifacation ready.

There my be waiting time!