Koronavaksinasjon Vestvågøy kommune

Nedenfor legger vi ut informasjon om hvordan vi gjennomfører vaksineringen i Vestvågøy kommune.

Klikk for stort bilde    

Corona vaccination, see below info in English

Informasjon fra Helse Norge om koronavaksine finnes her...

Foreløpig ikke ledige timer

Neste annonsering av timer er 18. mai. De neste to ukene er det stort sett 2. gangs vaksinering. Utfasingen av AstraZeneca-vaksinen ser ut til å være årsaken til at vi får færre doser til 1. gangs vaksinering.

Vi vaksinerer nå 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (gruppe 6)

Vi vaksinerer nå gruppe 6 som er alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander. Denne gruppen er definert av fastlegene og vi sender ut sms til de det gjelder. 

Dersom du mener du skulle tilhøre denne gruppen, og du ikke har fått sms, kan det skyldes at vi ikke har fått ditt telefonnummer eller at du ikke står på de listene vi har fått fra legene. Prøv å bestill på nettet. Går dette greit, er alt i orden. Om du blir avvist med at du ikke er i målgruppen, ta kontakt på koronatelefonen.

Merk at sms også kan ha gått til personer som allerede er vaksinert i gruppen helsepersonell.

Det vaksineres med Pfizer

Det vaksineres nå bare med Pfizer i Vestvågøy. AstraZeneca er besluttet tatt ut av vaksineprogrammet.

Vi legger ut nye timer på mandager (neste gang 18. mai)

Vi får informasjon fra FHI om vaksineleveranser to uker i forvegen. Vi vil da som fast rutine informere om eventuelle nye timer på mandager. Det skal da ikke være nødvendig å vente på ny informasjon resten av uka. 

Bestilling av time

Når det er tilgjengelig vaksine kan de som er i målgruppen bestille time for vaksinering. Det er ikke innkalling!

Bestille time for vaksinering

På telefon

Er du i målgruppen som vaksineres kan du ringe på koronatelefonen for å bestille time 

 • 477 53 670
 • Åpningstid kl. 08.30 og 15.00 man - fre. 
 • Du får to valg - Taster 2 for vaksinering
 • Ha ditt fødsels- og personnummer klart
På nett

Du kan gå inn på nettet og bestille med innlogging via BankID.

Bestill time på nettet

Er du ikke i målgruppen vil du ikke få tilgang til å bestile time. 

Merk at det på samme link kan bestilles time for koronatest.

 

Vaksineringsstrategi

Vaksinasjonsansvarlig lege Hallvard Angelsen gir oss en oppdatering på vaksinestrategien i Vestvågøy etter en del frustrasjonsytringer fra vaksinehungrige innbyggere uka 13. Les artikkelen her...

Fremdrift

Fremdrift vaksinering

Hvem vaksineres nå (målgruppen)?

Vi vaksinerer nå gruppe 6 som er alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander. Denne gruppen er definert av fastlegene.

Her er folkehelseinstituttets prognose pr 15.04.21 på hvordan vaksineringen vil forløpe fremover i Norge. Siste oppdateringer er på FHI's nettside.

Klikk for stort bilde  

Hvordan er fremdriften i vaksineringen?

Her er FHI's oversikt over vaksineringen i Vestvågøy kommune pr. 20.04.21

Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Kilde: FHI SYSVAK statistikkbank

Klikk for stort bilde 

Hvordan er prioriteringsrekkefølgen?

Som kjent vil det bli distribuert vaksine i puljer og i første omgang prioriteres utsatte grupper, som er:

 1. Beboere i sykehjem og Lekne Bo og service  

  Inntil 20% av dosene som tildeles kommunene i januar kan brukes på helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte eller har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.
   
 2. Alder 85 år og eldre
   
 3. Alder 75 -84 år
   
 4. Alder 65 - 74 år
  OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp:
  - Organtransplantasjon
  - Immunsvikt
  - Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  - Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  - Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)
  Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
   
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  

 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

 8.  Alder 55-64 år 

 9. Alder 45-54 år 

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvor mange skal vaksineres?

Det er et ønske at så mange som mulig over 18 år vaksinerer seg. Siden det er begrenset tilgang på vaksinen anbefales det at eldre, risikogrupper og helsepersonell prioriteres. Av Vestvågøys befolkning på omlag 11480 personer ser statistikken for de prioriterte eldre ut slik:

Klikk for stort bilde 

Går 2. gangs vaksinering som planlagt?

Ja, time blir satt opp ved 1. gangs vaksinering. Vi får garanti for leveranser av vaksiner til 2. gangs vaksinering samtidig med leveranse for 1. gangs vaksinering. Dette styrer Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI informerte 23.04.21 om at AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksineprogrammet og at de som har tatt denne som første dose vil få tilbud om mRNA-vaksine som dose 2 (Pfizer er en mRNA-vaksine).

Hvem har ansvaret for vaksineringen?

Kommuneoverlegeteamet har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av vaksineringen. Arbeidet følge opp av:

 • Hallvard Angelsen, vaksineansvarlig lege
 • Ann-Kristin Brimi, vaksinekoordinator


Praktisk informasjon

Her er praktisk informasjon om vaksineringen

Praktisk info vaksinering

Noe jeg må forberede før vaksinasjon?

Ja, de som ikke har bestilt time på nett må fylle ut skjemaet "Egenerklæring ved koronavaksinering". Har du gjort dette på forhånd og har det med deg til din vaksinasjonstime, sparer vi mye tid i registreringen.

Skal jeg møte opp til time om jeg er syk?

Nei, du må være frisk for å kunne møte til vaksinasjon:

 • Ikke ha symptomer på korona
 • Ikke ha tegn på infeksjonssykdom
Hvordan avbestiller jeg time?

Hvis du ikke kan møte til oppsatt time må det gis beskjed til koronatelefonen 477 53 670.

Skal du til 1. gangs vaksinering må du belage deg på å bestille ny time når det blir tilgjengelig vaksine.

Er det 2. gangs vaksinering vil du få beskjed om ny time.

Kan jeg ta med ledsager?

Ja, du kan ha med deg nødvendig ledsager hvis du har behov for det.

Hvor er vaksinasjonsstedet?

Forsamlingshuset, Storeidet 14, 8370 Leknes

Klikk for stort bilde 

Organiseres det transport til og fra vaksinasjonslokalet?

Nei, dette må du ordne og betale for selv.

Hvor lang tid tar vaksineringen?

Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter før du kan forlate lokalet. 

Hvilken type vaksine får jeg?

I Vestvågøy vaksineres det bare med Pfizer. 

FHI informerte 23.04.21 om at AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksineprogrammet og at de som har tatt denne som første dose vil få tilbud om mRNA-vaksine som dose 2 (Pfizer er en mRNA-vaksine).

Får jeg vaksinasjonsbevis?

Nei, ikke dere og da. Men, når du er vaksinert registreres det i det nasjonale registreringssystemet som kalles SYSVAK. Det betyr at du kan logge inn på Min Side i Helsenorge.no og skrive ut en bekreftelse på at du er vaksinert.


Covid 19 vaccination in Vestvågøy, info per February 22nd

 • Vestvågøy started vaccination of prioritised groups in January 2021
 • Priority groups for vaccination are:
 1. Inhabitants living at retirement homes and care homes
 2. Inhabitants age 85+
 3. Inhabitants age 75-85
 4. Inhabitants age 65-75
 5. Inhabitants age 18-64 with one or more of the following diseases or conditions:

Organ transplantation; neurological or muscle diseases implying reduced cough ability or lung functions; chronic kidney diseases or reduced kidney functions; chronic liver diseases or significant reduced liver functions; treatment such as chemotherapy, radiation therapy or treatment of autoimmune diseases or disorders; diabetes; obesity ; hermatological cancer disease in the past five years, chronic heart and lung diseases (except high blood pressure); brain stroke; dementia;

     6. Employees in the health services or with patient contact

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003