Koronavaksinasjon Vestvågøy kommune

Nedenfor legger vi ut informasjon om hvordan vi gjennomfører vaksineringen i Vestvågøy kommune.

 

Corona vaccination, see below info in English

Informasjon fra Helse Norge om koronavaksine finnes her...

Vi vaksinerer nå alle over 12 år

Alle over 12 år (må være fylt 12 år) kan bestille time. Det sette opp dager for vaksinering på skolene.

Tilbud om koronavaksine (Pfizer) til 12 – 15åringer

Det gis tilbud om å ta vaksinen enten på skolen eller utenom slik at det kan passe ulike ønsker og behov.

Utenom skolen - Uke 37, 38 og 39

Foreldre kan bestille time for barnet ved å henvende seg til koronatelefonen: 477 53 670 eller bestille time på nett.  

 • Uke 37 - Vaksinering på Vest-Lofoten videregående skole torsdag 16/9
 • Uke 38 og 39 Storeidet og koronasenteret

På skolen - Uke 39

 • Tirsdag 28.september -  Leknes, Oppdøl
 • Onsdag 29. september -  Eltoft, Bøstad, Ballstad, Buksnes
 • Torsdag 30.september - Svarholt, Fygle

Samtykke for alle under 16 år

De som er født i 2009 må være fylt 12 år for å kunne ta vaksinen. Alle som ikke har fylt 16 år må få fylt ut samtykkeskjema. Begge foreldre må samtykke. Samtykkeskjema deles ut og returneres i uke 38 på skolen eller kan hentes på linken her for vaksinering utenom skolen. Se link

Vaksinering av 16 og 17 åringer (Pfizer)

Gruppen 12-17 år vaksineres med Pfizer. De som ikke er fylt 16 år på vaksinetidspunktet må ha samtykke av begge foreldre. Fyll ut og last ned samtykkeskjema her... Det er gjennomført massevaksinering og de som ikke har fått bestiller time på vanlig måte.

Framskynder dose 2

Tidligere var dose 2 satt opp 12 uker etter dose 1. På grunn av god tilgang på vaksiner kortes dette nå ned. Du kan ta dose 2 fire uker etter dose 1.

3. dose til de med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringen har bestemt at personer med sterkt svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose med koronavaksine.

Personer som har nedsatt immunforsvar på grunn av sykdom eller behandling (immunsuprimerte) får nå brev fra sykehuset ang en tredje vaksinedose. Har du fått slikt brev så kan du kontakte koronatelefonen 477 53 670 for å booke time til vaksinering. 

3. dose til de over 65 år

Helsedirektoratet har nå besluttet at alle over 65 år skal tilbys en oppfriskningsdose. Disse skal få vaksinen fra Pfizer, og her venter vi nå på nye leveranser. Vi regner med å starte med gruppen over 85 år fra onsdag 27. oktober. De det gjelder vil bli kontaktet på tekstmelding og/eller telefon. 

Når vi er ferdige med gruppen over 85 år fortsetter vi med gruppe 75-84 år, og deretter med gruppe 65-74 år. Vi regner med å være ferdige med å sette oppfriskningsdosene i midten av november. 

Også for de som ikke er innbyggere

De som er i kommunen vår, men som ikke er folkeregistrert i Vestvågøy, har mulighet til å registrere seg på nett (se link nedenfor) med ønske om å bli vaksinert her. (registrering bekreftes med sms fra koronateamet)

Det vaksineres med Pfizer og Moderna

Det gis Pfizer for aldersgruppen 12 til 17 år. God tilgang på begge vaksinetyper som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet, innebærer at befolkningen nå kan velge hvilken vaksinetype de ønsker å benytte. 

Pfizer sendes ut i  løpet av oktober og november. Dette betyr at de som så langt ikke har startet på eller fullført koronavaksineringen, ikke kan forvente at begge vaksinetyper alltid er tilgjengelige i kommunens vaksinasjonstilbud. Vi vil informere nærmere om tilgangen i Vestvågøy.

Kombinasjon av vaksiner

Kombinasjonen gir minst like god beskyttelse som å få to doser av sammen vaksinetype. Studier har også vist at det å kombinere de to mRNA-vaksinen ikke medfører større risiko for alvorlige bivirkninger. 

Begge vaksinene bygger på lik teknologi og beskytter mot den samme delen av koronaviruset, spike-proteinet. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) anbefaler å kombinere ulike koronavaksiner når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig, og Canada og Storbritannia er blant landene som også praktiserer dette.

Den 4. oktober endrer Storbritannia innreisereglene sine til å gjelde alle som er vaksinert med to godkjente doser koronavaksine. Det er dermed ingen innreiserestriksjoner til Storbritannia for dem som allerede er vaksinert med to ulike vaksinetyper.

Bestilling av time/registrering

Når det er tilgjengelig vaksine kan de som er i målgruppen bestille time for vaksinering. Det er ikke innkalling!

På telefon

Er du i målgruppen som vaksineres kan du ringe på koronatelefonen for å bestille time 

 • 477 53 670
 • Åpningstid kl. 08.30 og 15.00 man - fre. 
 • Du får to valg - Taster 2 for vaksinering
 • Ha ditt fødsels- og personnummer klart
På nett

Du kan gå inn på nettet og bestille med innlogging via BankID.

Bestill time på nettet

Er du ikke i målgruppen vil du ikke få tilgang til å bestile time. 

Merk at det på samme link kan bestilles time for koronatest.

 

Fremdrift

Hvem vaksineres nå (målgruppen)?

Vi vaksinerer nå alle innbyggere over 12 år. Også innbyggere fra andre kommuner som oppholder seg i Vestvågøy tilbys dose 1. 

Her er folkehelseinstituttets prognose på hvordan vaksineringen vil forløpe fremover i Norge. Siste oppdateringer er på FHI's nettside.

27. oktober starter vi vaksinering av 3. dose for de over 85 år.

Hvordan er fremdriften i vaksineringen?

Her er FHI's oversikt over vaksineringen i Vestvågøy kommune pr. 15.10.21, 05:02

Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Kilde: FHI SYSVAK statistikkbank.

           

Hvem får 3. vaksinedose?

Personer som har nedsatt immunforsvar på grunn av sykdom eller behandling (immunsuprimerte) får nå brev fra sykehuset ang en tredje vaksinedose. Har du fått slikt brev så kan du kontakte koronatelefonen 477 53 670 for å booke time til vaksinering. 

Helsedirektoratet har nå besluttet at alle over 65 år skal tilbys en oppfriskningsdose. Disse skal få vaksinen fra Pfizer, og her venter vi nå på nye leveranser. Vi regner med å starte med gruppen over 85 år fra onsdag 27. oktober. De det gjelder vil bli kontaktet på tekstmelding og/eller telefon. 

Når vi er ferdige med gruppen over 85 år fortsetter vi med gruppe 75-84 år, og deretter med gruppe 65-74 år. Vi regner med å være ferdige med å sette oppfriskningsdosene i midten av november. 

Hvem har ansvaret for vaksineringen?

Kommuneoverlegeteamet har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av vaksineringen. Arbeidet følge opp av:

 • Hege Mostad, vaksineansvarlig lege
 • Ann Margrete Voie Hansen, vaksinekoordinator
 • Hilde Holand, leder koronateamet


Praktisk informasjon

Her er praktisk informasjon om vaksineringen

Noe jeg må forberede før vaksinasjon?

Ja, de som ikke har bestilt time på nett må fylle ut skjemaet "Egenerklæring ved koronavaksinering". Har du gjort dette på forhånd og har det med deg til din vaksinasjonstime, sparer vi mye tid i registreringen.

Skal jeg møte opp til time om jeg er syk?

Nei, du må være frisk for å kunne møte til vaksinasjon:

 • Ikke ha symptomer på korona
 • Ikke ha tegn på infeksjonssykdom
Hvordan avbestiller jeg time?

Hvis du ikke kan møte til oppsatt time må det gis beskjed til koronatelefonen 477 53 670.

Skal du til 1. gangs vaksinering må du belage deg på å bestille ny time når det blir tilgjengelig vaksine.

Er det 2. gangs vaksinering vil du få beskjed om ny time.

Kan jeg ta med ledsager?

Ja, du kan ha med deg nødvendig ledsager hvis du har behov for det.

Hvor er vaksinasjonsstedet?

Hovedvaksineringen skjer på forsamlingshuset, Storeidet 14, 8370 Leknes


Det er også timer lagt ut på koronasenteret i Lufthavnveien, samt at det arrangeres pop-up vaksinering med drop-in på ulike steder

Organiseres det transport til og fra vaksinasjonslokalet?

Nei, dette må du ordne og betale for selv.

Hvor lang tid tar vaksineringen?

Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter før du kan forlate lokalet. 

Hvilken type vaksine får jeg?

I Vestvågøy vaksineres det nå med Pfizer og Moderna. 

Pfizer gis til gruppen 12 til 17 år. Resterende kan nå velge mellom de to typene som benyttes, så langt kommunen har fått leveranse fra FHI.

Kombinasjon av disse to vaksinene ansees som trygt. Begge vaksinene bygger på lik teknologi og beskytter mot den samme delen av koronaviruset, spike-proteinet. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) anbefaler å kombinere ulike koronavaksiner når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig, og Canada og Storbritannia er blant landene som også praktiserer dette.

Får jeg vaksinasjonsbevis?

Nei, ikke dere og da. Men, når du er vaksinert registreres det i det nasjonale registreringssystemet som kalles SYSVAK. Det betyr at du kan logge inn på Min Side i Helsenorge.no og skrive ut en bekreftelse på at du er vaksinert - ditt koronasertifikat.

Hvis du ikke er digital bruker så kan du ringe 815 55 015 (åpent mandag-fredag 08:00-15:00) og bestille koronasertifikat på papir, og få det tilsendt i posten.

Hva om jeg oppdager feil i koronasertifikatet?

Det kan være registreringer som er uteglemt eller feil. Oppdager du dette ringer du koronatelefonen på 477 53 670 og informerer om feilen slik at den kan bli rettet opp. Dette må gjøres i god tid før du har bruk for sertifikatet da det kan ta litt tid før oppdateringen kommer inn på helsenorge.no.

Hvor får studenter sin vaksine?

Studenter får tilbud om dose 1 i sin hjemkommune, der de folkeregistrert.

Kommune for studiestedet skal tilby dose 2 etter studiestart. Hvordan dette praktisk gjennomføres må studentene holde seg informert om via studiestedets vaksinesider.

Tilbyr Vestvågøy etterregistrering av vaksiner gitt i utlandet?

Nei, Vestvågøy kommune har ikke kapasitet til å tilby denne tjenesten. Det finnes tilbydere av slik tjeneste, som kan søkes opp på nett.


Covid 19 vaccination in Vestvågøy

We are now vaccinating all above 12 years.

Read more from Norwegian Institute og Public Health...

You can book vaccination via Vestvågøy corona phone 477 53 670 (opening hours: 08.30 – 15.00 mon - fri). 

General information about corona from Health Norway

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003