Koronavaksinasjon Vestvågøy kommune

Nedenfor legger vi ut informasjon om hvordan vi gjennomfører vaksineringen i Vestvågøy kommune.

Klikk for stort bilde 

Corona vaccination, see below info in English

Informasjon fra Helse Norge om koronavaksine finnes her...

Vi vaksinerer nå alle over 18 år

Alle over 18 år (fyller 18 år i år) kan nå bestille time. 

18. august er siste dato for prioritering av dose 1

Etter dette prioriteres dose 2 for innbyggere i Vestvågøy. Det er derfor viktig å bestille time for de som ikke har fått dose 1. Det er lagt ut timer til 28/, 4/8 og 12/8 for vaksinering på Storeidet. I tillegg har vi lagt ut noen timer for vaksinering på koronastasjonen i Lufthavnveien.

Også for de som ikke er innbyggere

De som er i kommunen vår, men som ikke er folkeregistrert i Vestvågøy, har mulighet til å registrere seg på nett (se link nedenfor) med ønske om å bli vaksinert her. (registrering bekreftes med sms fra koronateamet)

Det vaksineres med Pfizer

Det vaksineres nå bare med Pfizer i Vestvågøy. AstraZeneca er besluttet tatt ut av vaksineprogrammet. 

Bestilling av time/registrering

Når det er tilgjengelig vaksine kan de som er i målgruppen bestille time for vaksinering. Det er ikke innkalling!

På telefon

Er du i målgruppen som vaksineres kan du ringe på koronatelefonen for å bestille time 

 • 477 53 670
 • Åpningstid kl. 08.30 og 15.00 man - fre. 
 • Du får to valg - Taster 2 for vaksinering
 • Ha ditt fødsels- og personnummer klart
På nett

Du kan gå inn på nettet og bestille med innlogging via BankID.

Bestill time på nettet

Er du ikke i målgruppen vil du ikke få tilgang til å bestile time. 

Merk at det på samme link kan bestilles time for koronatest.

 

Vaksineringsstrategi

Vaksinasjonsansvarlig lege Hallvard Angelsen gir oss en oppdatering på vaksinestrategien i Vestvågøy etter en del frustrasjonsytringer fra vaksinehungrige innbyggere uka 13. Les artikkelen her...

Fremdrift

Hvem vaksineres nå (målgruppen)?

Vi vaksinerer nå gruppe 10 som er alder 18-24 år og 40-44 år. I tillegg er det åpnet for ansatte i skole og barnehage etter lister fra arbeidsgiver.

Her er folkehelseinstituttets prognose pr 30.04.21 på hvordan vaksineringen vil forløpe fremover i Norge. Siste oppdateringer er på FHI's nettside.

Klikk for stort bilde   

Hvordan er fremdriften i vaksineringen?

Her er FHI's oversikt over vaksineringen i Vestvågøy kommune pr. 23.07.21

Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Kilde: FHI SYSVAK statistikkbank.

Klikk for stort bilde      

Hvordan er prioriteringsrekkefølgen?

Som kjent vil det bli distribuert vaksine i puljer og prioriteringsrekkefølgen er slik:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Går 2. gangs vaksinering som planlagt?

Ja, time blir satt opp ved 1. gangs vaksinering. Vi får garanti for leveranser av vaksiner til 2. gangs vaksinering samtidig med leveranse for 1. gangs vaksinering. Dette styrer Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI informerte 23.04.21 om at AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksineprogrammet og at de som har tatt denne som første dose vil få tilbud om mRNA-vaksine som dose 2 (Pfizer er en mRNA-vaksine).

Hvem har ansvaret for vaksineringen?

Kommuneoverlegeteamet har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av vaksineringen. Arbeidet følge opp av:

 • Hallvard Angelsen, vaksineansvarlig lege
 • Ann Margrete Voie Hansen, vaksinekoordinator


Praktisk informasjon

Her er praktisk informasjon om vaksineringen

Noe jeg må forberede før vaksinasjon?

Ja, de som ikke har bestilt time på nett må fylle ut skjemaet "Egenerklæring ved koronavaksinering". Har du gjort dette på forhånd og har det med deg til din vaksinasjonstime, sparer vi mye tid i registreringen.

Skal jeg møte opp til time om jeg er syk?

Nei, du må være frisk for å kunne møte til vaksinasjon:

 • Ikke ha symptomer på korona
 • Ikke ha tegn på infeksjonssykdom
Hvordan avbestiller jeg time?

Hvis du ikke kan møte til oppsatt time må det gis beskjed til koronatelefonen 477 53 670.

Skal du til 1. gangs vaksinering må du belage deg på å bestille ny time når det blir tilgjengelig vaksine.

Er det 2. gangs vaksinering vil du få beskjed om ny time.

Kan jeg ta med ledsager?

Ja, du kan ha med deg nødvendig ledsager hvis du har behov for det.

Hvor er vaksinasjonsstedet?

Forsamlingshuset, Storeidet 14, 8370 Leknes

Klikk for stort bilde 

Organiseres det transport til og fra vaksinasjonslokalet?

Nei, dette må du ordne og betale for selv.

Hvor lang tid tar vaksineringen?

Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter før du kan forlate lokalet. 

Hvilken type vaksine får jeg?

I Vestvågøy vaksineres det bare med Pfizer. 

FHI informerte 23.04.21 om at AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksineprogrammet og at de som har tatt denne som første dose vil få tilbud om mRNA-vaksine som dose 2 (Pfizer er en mRNA-vaksine).

Får jeg vaksinasjonsbevis?

Nei, ikke dere og da. Men, når du er vaksinert registreres det i det nasjonale registreringssystemet som kalles SYSVAK. Det betyr at du kan logge inn på Min Side i Helsenorge.no og skrive ut en bekreftelse på at du er vaksinert - ditt koronasertifikat.

Hva om jeg oppdager feil i koronasertifikatet?

Det kan være registreringer som er uteglemt eller feil. Oppdager du dette ringer du koronatelefonen på 477 53 670 og informerer om feilen slik at den kan bli rettet opp. Dette må gjøres i god tid før du har bruk for sertifikatet da det kan ta litt tid før oppdateringen kommer inn på helsenorge.no.

Hvor får studenter sin vaksine?

Studenter får tilbud om dose 1 i sin hjemkommune, der de folkeregistrert.

Kommune for studiestedet skal tilby dose 2 etter studiestart. Hvordan dette praktisk gjennomføres må studentene holde seg informert om via studiestedets vaksinesider.

Tilbyr Vestvågøy etterregistrering av vaksiner gitt i utlandet?

Nei, Vestvågøy kommune har ikke kapasitet til å tilby denne tjenesten. Det finnes tilbydere av slik tjeneste, som kan søkes opp på nett.


Covid 19 vaccination in Vestvågøy

We are now on group 11.

1. Residents in nursing homes 

2. Age 85 years and above 

3. Age 75-84 years

4. Age 65-74 years AND people between 18¤ and 64 years with these diseases/conditions at high risk of a severe disease course (marked with * in the list below)  

5. Age 55-64 years with underlying diseases/conditions (marked with * in the list of risk groups below)  

6. Age 45-54 years with underlying diseases/conditions 

7. Age 18-44 years with underlying diseases/conditions 

8. Age 55-64 years

9. Age 45-54 years 

10. Age 18-24 years and 40-44 years

11. Age 25-39 years

The Norwegian Institute of Public Health considers these age divisions to be based on age cohorts (årskull). This means that people born in the same calendar year will be offered a vaccine at the same time, based on their age at the end of the year.

Read more from Norwegian Institute og Public Health...

When we have reached your priority group you can book vaccination via Vestvågøy corona phone 477 53 670 (opening hours: 08.30 – 15.00 mon - fri). 

General information about corona from Health Norway

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003