Koronavaksinasjon Vestvågøy kommune

Corona vaccination, see below for info in English

Nedenfor legger vi ut informasjon om hvordan vi gjennomfører vaksineringen i Vestvågøy kommune. Ikke ring for time - informasjon vil komme!

Klikk for stort bilde 

Corona vaccination, see below info in English

Informasjon fra Helse Norge om koronavaksine finnes her...

Du skal ikke melde deg ennå!

Du skal ikke melde deg nå!  Vi vil komme med informasjon om hvordan dette skal gjennomføres via bookingløsning under etablering.

Hvem kan jeg kontakte om vaksinering?

Planlegging og gjennomføring av vaksinering fører til stor belastning på helsepersonell og administrasjon. Vi ber derfor at alle avventer til vi publiserer detaljer om hvordan vi vil gjennomfører vaksineringen.

Hvordan er fremdriften i vaksineringen?

Fremdrift er avhengig av tilgangen på vaksiner til kommunen. Dette er planen, men endringer kan skje.

Uke 1 (59 doser satt)

 • Vestvågøy sykehjem og Lekneshagen
 • 59 personer vaksinert

Uke 2 (42 doser satt)

 • Vi forventer å ha satt 1. dose til de som skal ha ved sykehjemmene, og begynt de første dosene til helsepersonell (legevakt og legekontorene) samme uke.

Uke 3 (72 doser satt)

 • De som gjenstår på Bo og Service/sykehjem,
 • Fortsetter helsepersonell
 • Begynner med aldersgruppe 85+ 
 • Da vi fremdeles får en begrenset mengde vaksine pr uke vil denne delen av vaksineringen foregå i kommunestyresalen på rådhuset.
 • Innkallinger skjer via pasientsystem på legekontorene.
 • Hjemmeboende som ikke kan komme seg til vaksinasjonskontoret vaksineres av eget vaksinasjonsteam, i samarbeid med hjemmesykepleien og fastlegene

Uke 4 og 5

 • Fortsetter på gruppen 85+

Uke 6

 • Oppstart aldersgruppen 75 - 84 år. 
 • Denne gruppen er noe større og vi planlegger å benytte Storeidet forsamlingshus, som ved tidligere massevaskinasjoner.
 • Det vil bli etablert bookingløsning på nett og telefon.  (NB: ikke ring oss ennå, vi vil legge ut mer info om ikke lenge)

Videre vil vi ut fra tilgang på vaksiner fortsette vaksineringen i andre aldersgrupper.

Noe jeg må forberede før vaksinasjon?

Ja, alle må fylle ut skjemaet "Egenerklæring ved koronavaksinering". Har du gjort dette på forhånd og har det med deg til din vaksinasjonstime, sparer vi mye tid i registreringen.

Hvem prioriteres?

Som kjent vil det bli distribuert vaksine i puljer og i første omgang prioriteres utsatte grupper, som er:

 1. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger  

  Inntil 20% av dosene som tildeles kommunene i januar kan brukes på helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte eller har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.
   
 2. Eldre over 85 år 
 3. Eldre over 75 år
 4. Eldre over 65 år 
 5. Personer 18–64 år med en eller flere av følgende sykdommer/tilstander:
   

  o Organtransplantasjon

  o Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

  o Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

  o Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

  o Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

  o Diabetes

  o Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)

  o Fedme (KMI ≥ 35 kg/m2)

  o Hematologisk kreftsykdom siste fem år

  o Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi)

  o Immunsvikt, definert av lege

  o Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

  o Hjerneslag

  o Demens

 6. Ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt

Hvor mange skal vaksineres nå?

Som hjelp i planleggingen brukes innbyggerstatistikken for Vestvågøy. Slik så den ut pr 1/1-20 for de prioriterte gruppene:

Klikk for stort bildeTall på beboere i institusjon og omsorgsbolig vil oppdateres og kvalitetssikres.

Fagteam

Kommuneoverlegeteamet har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av vaksineringen. Arbeidet følge opp av:

 • Hallvard Angelsen, vaksineansvarlig lege
 • Ann-Kristin Brimi, vaksinekoordinator

 

Covid 19 vaccination in Vestvågøy, info per December 23rd

 

 • You do not need to register for vaccination. You will be contacted by the health services in due time
 • Kindly do not contact the health services about vaccination. They are very busy planning, testing and following up on tests etc. We will publish more information about how we will carry out vaccination in due course
 • Vestvågøy plans to start vaccination of prioritised groups in January 2021
 • Priority groups for vaccination are:
 1. Inhabitants living at retirement homes and care homes
 2. Inhabitants age 85+
 3. Inhabitants age 75-85
 4. Inhabitants age 65-75
 5. Inhabitants age 18-64 with one or more of the following diseases or conditions:

Organ transplantation; neurological or muscle diseases implying reduced cough ability or lung functions; chronic kidney diseases or reduced kidney functions; chronic liver diseases or significant reduced liver functions; treatment such as chemotherapy, radiation therapy or treatment of autoimmune diseases or disorders; diabetes; obesity ; hermatological cancer disease in the past five years, chronic heart and lung diseases (except high blood pressure); brain stroke; dementia;

     6. Employees in the health services or with patient contact

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003