Viktig melding

Informasjon om fugleinfluensa

Råd om hvordan håndtere døde fugler i forhold til fugleinfluensa

Beredskap- og sikkerhetsleder Thomas Thomassen og miljøfaglig ansvarlig Marit Gressetvold informerer om fugleinfluensa. Bjørn Harald Brenna

Status fugleinfluensa

Det er påvist fugleinfluensa på ville fugler flere steder i Nordland.

Mattilsynet har hovedansvar og skal svare befolkningen på spørsmål vedrørende smitte og håndtering av døde fugler. Det er per dags dato ikke påvist fugleinfluensa i Vestvågøy, men det er påvist andre deler i Lofoten, og vi regner det som sannsynlig at det er fugleinfluensa også i vår kommune.

Informasjon om hva du skal gjøre dersom du finner død fugl:

Dersom du har oppdaget døde eller syke fugler skal dette meldes inn til Mattilsynet på epost til innmelding@fugleinfluensa@mattilsynet.no. Opplys om kommune, adresse (helst kartreferanse), art (evt. legg ved bilde) og antall fugler. Sett gjerne kommunen på kopi ved postmottak@vestvagoy.kommune.no

Dersom du finner en eller to døde fugler på din eiendom så skal disse behandles som risikoavfall. Ved håndtering av døde fugler: bruk munnbind, hansker og dobbel plastpose/sekk (to poser), og kast hanskene og munnbindet i samme pose før den stripses/tapes sammen slik at posen blir helt tett.

Husk desinfisering etterpå, og vær nøye med vask av klær og sko som kan være infisert etter kontakt med døde fugler. Den døde fuglen skal leveres på en av LAS sine miljøstasjoner, og ALDRI i deres egne avfallsdunker.

Syke fugler som fortsatt lever skal få være i fred av dyrevelferdshensyn (jf. Mattilsynet).

Dersom du trenger veiledning til hvordan du skal forholde deg til syk eller døde fugler eller finner større ansamlinger av død fugl, ring Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 eller Vestvågøy kommune på tlf. 760 56 000 (dagtid).

Ved større ansamlinger av døde fugler er det kommunen som har ansvaret for håndtering. Vestvågøy kommune etablerer nå beredskap for eventuelle større utbrudd av fugleinfluensa. Meld fra til oss såfremt dere oppdager større forekomster av døde fugler, så vil kommunen håndtere hendelsen videre i samarbeid med statlige aktører.

Hvis større funn av døde fugler eller dyr observeres i helg, så meld fra til Vestvågøy kommune på telefon 957 31 603, så vil nærmere håndtering bli avklart. 

Relevante linker for mer informasjon

Mattilsynet har en egen samleside med informasjon om hva du skal gjøre hvis du finner død fugl. Fugleinfluensa | Mattilsynet

Informasjon fra LAS: Håndtering av døde fugler i område med påvist fugleinfluensa – LAS Lofoten (las-lofoten.no)

Veterinærinstituttet har lagt ut informasjon om fugleinfluensa med kartoversikt over påvist smitte: Fugleinfluensa hos villfugl i Norge (vetinst.no)

Folkehelseinstituttet anser risikoen for smitte til mennesker som svært lav, men anbefaler alle å følge noen enkle råd for smitteforebygging: Råd for å forebygge smitte av fugleinfluensa til mennesker - FHI

Kontakt

Marit Gressetvold
Fagansvarlig Miljø- og Naturforvaltning
E-post
Telefon 76 05 62 62
Bjørn Harald Brenna
Rådgiver miljø og SMIL
E-post
Telefon 76 05 61 27
Thomas Thomassen
Beredskap- og sikkerhetsleder
E-post
Mobil 92 68 64 90