Viktig melding

Pressemelding fra Nordlandssykehuset klokka 17.10 torsdag 19. mars.

Én til pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten bekreftet smittet med covid-19.

Fra Nordlandssykehusets pressevakt heter det:

Én til inneliggende pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten har i dag, 19 mars positiv test på covid-19. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene.

Kommuneoverlegen i pasientens hjemkommune er varslet slik at smitteoppsporing i pasientens hjemmemiljø kan iverksettes.

Vestvågøy kommune har ikke noe utfyllende informasjon å komme med nå. Det nye smittetilfellet vil være et tema på kriseledelsens møte i morgen.

Som vertskommune for Nordlandssykehuset Lofoten, vil vi gjøre alt vi kan for å bistå i den vanskelige situasjonen sykehuset befinner seg i nå.