Viktig melding

Stenger ikke skoler og barnehager

-Vi velger å ikke stenge skoler og barnehager nå, men dette kan endre seg i løpet av kort tid, sier kommunalsjef for utdanning, Bianca Halvorsen. 

Etter flere henvendelser ønsker Vestvågøy kommunes øverste administrative ledelse, kommunalsjef for oppvekst, ordfører og kommuneleger å redegjøre for hvorfor vi foreløpig har besluttet å ikke stenge skoler og barnehager. Dette er begrunnet slik:

  • Stenging av skoler og barnehager er primært et tiltak for å både skaffe oversikt ved påvist smitte og for å forhindre videre smitte.
  • Det er så langt ikke påvist koronasmitte i vår kommune. Smitte vil komme utenifra og det gjøres tiltak med karantene/isolasjon og testing der det er indikasjon for dette for å kunne tidlig sette inn tiltak dersom smitte påvises.  
  •  Velger vi å stenge skoler og barnehager, vil det bety at mange viktige samfunnsfunksjoner, ikke minst innenfor helse og omsorg, vil bli kraftig redusert. Dette får konsekvenser for hvordan vi som samfunn skal kunne håndtere pandemien.

-Den situasjonen vi er i nå, vil vi dessverre måtte regne med at varer i lengre tid fremover. Vi må derfor avveie tiltak opp mot utfordringsbildet lokalt og ønsket effekt av tiltaket, både på kortere og lengre sikt. Å sette inn drastiske tiltak for tidlig vil ikke gi ønsket effekt og vil samtidig slite på befolkningen, sier kommuneoverlege Eva M.K. Nordberg. 

Vestvågøy kommune understreker likevel med all tydelighet at vurderingene rundt ulike tiltak er ferskvare. Situasjonen kan i løpet av svært kort tid se helt annerledes ut og vi vurderer tiltakene fortløpende.

Vi ber befolkningen ha tillit til at det gjøres løpende vurderinger av situasjonen, og vårt hovedfokus nå er å ikke bringe smitte inn i kommunen.

-I likhet med Folkehelseinstituttets anbefalinger ber vi folk vurdere nøye sine reiser fremover, sier Nordberg