Viktig melding

Test av nasjonalt nødvarsel

Onsdag 14. juni kl 1200 testes nasjonalt nødvarsel

Politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira ved Vest-Lofoten politistasjon og beredskap- og sikkerhetsleder Thomas Thomassen i Vestvågøy kommune ber om at sårbare grupper varsles spesielt om testen på onsdag. Bjørn Ragnar Larsen

Omfattende testvarsling i hele landet

Onsdag 14. juni kl 1200 testes nasjonalt nødvarsel og Sivilforsvarets tyfoner til samme tid. Nødvarslet er nytt, og er et produkt utviklet hovedsakelig i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og politiet. Dette er den første landsdekkende testen av systemet hvor hele befolkningen søkes nådd. 

Systemet er lokasjonsbasert, og er utviklet slik at alle telefoner som befinner seg i et område vil få et varsel. Typisk vil en slik varsling foretas når det er gode grunner for det, altså en krisesituasjon hvor det er viktig at alle som befinner seg i et område får et raskt, nært umiddelbart varsel, om hvordan forholde seg. 

Hva er et nødvarsel?

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. I fredstid er det alltid, og kun politiet, som sender ut varslet. I krig kan Sivilforsvaret også var avsender. Nødvarslet er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen - altså et tillegg til tyfonvarslingen og til politiets etablerte varslingsrutiner. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv. Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Det betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner, som befinner seg i området, vil motta varslet enten på norsk eller engelsk.

Det praktiske rundt test av nødvarsel

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon".

Varslingsprøven den 14. juni gjøres over hele landet, rundt kl. 12. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler. Grunnet omfanget av varslingen kan det påregnes at varslet dukker opp på din telefon alt fra kl 1155 til kl 1210. Merk at varslet vil komme også på telefoner som står i stille/lydløs modus. Varslet kan unngås ved å sette telefonen i "flymodus" eller ved å slå av telefonen.

Illustrasjonsfoto: Slik vil et nødvarsel kunne se ut (test). DSB

En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingstesten med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

Det understrekes at dette er en test. Den enkelte skal ikke foreta seg noe som helst i etterkant av å ha mottatt varslet. Det henstilles om at det informeres ekstra til grupper som eksempelvis barn og eldre, slik at disse er informert i forkant og ikke uroer seg unødig.

Hvem kan benytte nødvarslingen i krisesituasjoner?

Ved hendelser der andre myndigheter enn politiet har primæransvaret, så kan denne myndigheten be politiet om å sende ut et nødvarsel dersom de står overfor en hendelse som oppfyller kriteriene: akutt og alvorlig hendelse som truer liv og helse.

Politiet har i slike tilfeller kun ansvaret for å sende ut varselet, og gjør dette på vegne av den aktuelle myndigheten. Aktuell myndighet har ansvaret for varselets innhold, informasjon/råd til befolkningen og videre oppfølging. Ved regionale og lokale hendelser, der andre myndigheter ønsker politiets bistand til å varsle via Nødvarsel, må forespørselen rettes til operasjonsleder i sitt politidistrikt. 

Tyfonanleggene testes til samme tid

Sivilforsvaret tester tyfonene hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil, samt for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Signalet som testes under varslingsprøvene heter "Viktig melding – søk informasjon" og består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. 

Det sies at "enhver krise skjer i en kommune", og vi understreker at kommunene i Lofoten selvsagt vil informere våre innbyggere i kriser gjennom alle våre tilgjengelige kanaler.