Viktig melding

Nyhetsbrev uke 10

Vinterferien kom, og vinterferien gikk. Et lite nyhetsbrev før vi tar helg, blir det likefullt.

Kommuneoverlegeteamet oppdatere oss på koronaviruset

Kommuneoverlegene Øydis Hana og Eva Kibsgaard Nordberg oppdatere ordfører og rådmann om beredskapsarbeidet rundt koronaviruset. 

Denne uken ble det kjent at en familie ble satt i karantene/isolasjon grunnet mulig koronasmitte. To av familiemedlemmene er testet etter gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet, den ene har vi fått svar på og den er negativ. Familien fortsetter å være i karantene inntil siste prøvesvar er klart. For øvrig er ytterligere to personer også i karantene/isolasjon og prøvesvar foreligger foreløpig ikke.

Med karantene menes midlertidig innskrenking av bevegelse/sosial omgang for personer som har vært eksponert for et smittestoff, men ikke har utviklet tegn på sykdom. Dersom man underveis utvikler symptomer på luftveisinfeksjon skal man testes og isoleres. Med isolasjon menes at man skal holde seg i hjemmet.

Hvem som er i karantene og isolasjon er til enhver tid etter vurdering av kommuneoverlegene tett i samarbeid med smittevernvakten på Folkehelseinstituttet. Personer i karantene eller isolasjon ivaretas av kommunen. 

Det publiseres mye informasjon om koronaviruset, vi anbefaler alle å forholde seg til Folkehelseinstituttets hjemmesider, www.fhi.no og deres informasjonstelefon 815 55 015. Der vil man få gode råd og kloke innspill til hvordan vi skal opptre for å hindre spredning av koronavirus. De fleste som smittes med koronavirus får mild sykdom, likevel er det viktig å huske på de blant oss som har kronisk sykdom eller har annen tilstand der en slik infeksjon vil kunne bli svært alvorlig. Helsedirektør Bjørn Guldvåg og Helse- og omsorgsminister Bent Høie omtaler begge smittevernberedskapen vi nå er i gang med som et solidaritetsprosjekt, der vi i fellesskap tar ansvar for å beskytte de sårbare blant oss.    

Enda flere fagarbeidere i kommunen

Fem ansatte ved Lekneshagen fikk fagbrev i helsearbeiderfaget i torsdag 27. febraur. Alle ansatte har lang fartstid ved Lekneshagen og har vært fast ansatt  i mange år.

 

I 2018 startet de på utdanningen som heter "Med ABC til fagbrev". Dette er i regi av prosjektet Aldring og helse.  Utdanningsforløpet består av fire obligatoriske samlinger i Bodø. Oppgaveskriving og forelesninger gjennomføres i klasserom og på nett. Deltakerne har fått dekket reise, opphold og pensum av Aldring og helse. Arbeidsgiver har lagt til rette for deltakelse på samlinger, samt vært en motivator og støttespiller gjennom førløpet.

-Da Lekneshagen fikk muligheten å delta,  var vi raske å melde på fast ansatte som ikke hadde fagbrev. Vi så at dette var en gylden mulighet å øke fagkompetansen på arbeidsplassen. Utdanningsløpet har foregått over en toårsperiode, og har krevd stor egeninnsats av deltakerne selv og av ledere, forteller avdelingsleder Laila Berntzen som har hatt ansvaret for å følge opp gruppa.

Hun har fungert som veileder og motivator. Avdelingsleder Lull Tove Kartfjord jobber som sensor, så hun har bidratt med veiledning og organisering av selve fagprøven. Deltakerne selv sier at kolleger ved Lekneshagen har bidratt med kunnskap og støtte hele veien. Et godt program fra Aldring og helse samt solid støtte på arbeidsplassen har gitt resultater.

-Det er en glede å gratulere  David Sørgård, Ingvill Haugen, Anne Mette Henriksen, June Pilkvam og Silje Olsen med bestått fagprøve, sier Laila Berntzen.

Innspillingen en stor suksess

Få har vel gått glipp av at vi den siste tiden har hatt besøk et av en kjent filmstjerne og et stort produksjonteam. Produksjonsselskapet Nutopia har i en 14-dagers periode jobbet med innspillinger til serien Limitless for National Geographic Channel, med skuespilleren Chris Hemsworth i hovedrollen.

Teamet har i perioder måttet stenge av deler av bygdene Unstad og Tangstad under produksjonen, i samråd med grunneiere, grendelag og kommunen. - Det er grunn til å håpe at de eventuelle ulempene innspillingen medførte veies opp av betydelige kjøp av lokale tjenester og et heidundrende flott program på National Geographic Channel , sier næringssjef Sigve Olsen.

Produsent i Nutopia, Frank Smalley,  har sendt ordføreren denne takken:

- I wanted to thank you and all of the people of your municipality for your warm welcome and assistance during our filming over the last two weeks.  Everyone we met during the trip was incredibly friendly and helpfully and made the filming a huge success.  I am sure we have captured the beauty of the Unstad and the surrounding areas and we are all looking forward to seeing the footage.  Thanks again for all of your assistance, it is greatly appreciated. 

Fire fine planer ute på høring

Vestvågøy kommune har nå klart planutkast for de fire nye kommunedelplaner: Oppvekst, Helse og omsorg, Kultur og Næring. Kommunedelplanene er overordnende strategiske planer som gir mål og strategier for de kommende ti årene. Planene følger opp visjonen for Kommuneplanens samfunnsdel «Midt i Lofoten har vi robuste unga, god livskvalitet for alle, og alt kan være mulig! Stolt Lofoting!».

FV: Heidi Bergsli (samfunnsplanlegger og prosessveileder), Jann-Magne Kasten Jakobsen (kommunedelplan Kultur), Nora Warhuus Samuelsen (folkehelsekoordinator og prosessveileder), Greta Klevstad (kommunedelplan Oppvekst), Cato Hansen (kommunedelplan Helse og Omsorg), Sigve Olsen (kommunedelplan Næring) og Trond Handberg (kommunedelplan Kultur)

De overordnede mål og strategier i planutkastene skal igjen omsettes og konkretiseres i form av tiltak i den fireårige Handlingsplanen med budsjett. Dette arbeidet starter denne våren, og i den prosessen vil vi legge vekt på hvordan vi skal kunne evaluere tiltak og måloppnåelse på en god måte.
Vi ønsker å takke alle som har bidratt i arbeidet frem mot planutkastene og håper på mange innspill i høringsperioden!

Planutkastene og informasjon om hvordan gi innspill finner du her...