Viktig melding

Testing før skolestart på barneskolenivå

Kommuneoverlegen informerer om at barneskolen prioriteres for testing før skolestart.

Fra sentralt hold er kommunene bedt om å gjennomføre massetesting av skoler og barnehager i forbindelse med oppstart i januar. Vi er også bedt om å prioritere testene vi har slik at har best mulig nytte av dem, og det er pekt til at samfunnskritisk personell og personer med symptomer på covid-19 skal prioriteres, også ved et eventuelt utbrudd.

Lageret vårt av tester er dessverre for lavt til at vi kan avsette prøver til å teste hele skolen, vi vil da sette oss selv i en posisjon der vi kan være ute av stand til å kunne håndtere et eventuelt smitteutbrudd, og vi er nødt til å benytte testene vi har mer målrettet.  

Vi velger å tilby test til elever og ansatte i barneskolen, men vi kan dessverre ikke prioritere øvrige målgrupper for massetesting.  En ser ikke at dette skal stå i veien for oppstart i barnehagene og av undervisning i skolene forøvrig.

Vi starter opp på gult nivå i barnehager, barneskole og ungdomsskole, og rødt nivå i videregående  i tråd med de nasjonale smittevernregler som gjelder. Dette gjelder også den nye forskriften for karanteneregler for ansatte i skoler og barnehager.

Ellers så minner vi om at er du syk, så hold deg hjemme, hold avstand og vask hendene. Har du symptomer, skal du teste deg. 

Vi har lagt ut mer informasjon om testing her...

Les mer på helsenorge.no