Kriseledelsen

Oversikt over kriseledelsen i Vestvågøy kommune.

Medlemmer 

Stilling/funksjon (varslingsrekkefølge)

Navn

Mobil

 1. Kommunedirektøren
Morten Dyrstad 41242441
 1. Assisterende kommunedirektør

Gard Eide Larsen

90910393

 1. Beredskapskoordinator

Thomas Thomassen

92686490

Ordfører

Anne Sand

95293700

Brannsjef

Ragnhild Sæbø

91532797

Kommunalsjef Helse og mestring Turid Amundsen 41731313
Kommunalsjef Oppvekst Bianca Halvorsen  90117548

Kommuneoverlege

Eva Kibsgaard Nordberg

90819720

Havnesjef

Kjell Jakobsen

95196357

Liaison Sigve Olsen 48155003
Loggleder/Enhetsleder PI Morten Wirkola 93083573


Varsling skjer til en i kriseledelsen i slik rekkefølge:

 1. Kommunedirektør
 2. Assisterende kommunedirektør
 3. Beredskapskoordinator

Den av kriseledelsen som først blir varslet, vurderer krisens omfang og innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse.

Kriseledelsen kan suppleres og skaleres etter behov/hendelse.

 

Stedfortredere/supplering

Stilling/funksjon

Navn

Mobil

Varaordfører

Eva Karin Busch

95725297

Varabrannsjef

Sara Johannson 93090540
IKT og digitalisering Knut Bergsrønning 91242407  
Fagansvarlig VA

Tom Kristian Halland 

90658885
Loggfører Ubesatt  

 

Kommunens sentralbord har nummer 76056000

Nødnumre er: 110 Brann, 112 Politi, 113 Ambulanse.
Kommunal legevakt: 116117 / 76083999.
Vakttelefon brann: 95731603
Salten brann (110-sentralen): 75557414
Vakttelefon vann/avløp: 90509444

Kriseledelsens oppgaver

 • Etablere et overordnet situasjonsbilde
 • Raskt beslutte iverksetting av tiltak
 • Utvikle en strategi for krisehåndtering
 • Bidra til koordinering mellom berørte aktører, herunder fortløpende ta stilling til om innspill/meldinger kun har betydning for egen virksomhet, eller om de inneholder informasjon som må deles med andre for å skape en helhetlig situasjonsforståelse og etablere samarbeid om krisehåndteringen
 • Formidle klar og tydelig informasjon internt og eksternt, og kommunisere på rett nivå til rett tid
 • Sørge for tilstrekkelige resurser for å kunne håndtere krisen, herunder drøfte prioriteringer ift fordeling av knappe ressurser
 • Sørge for at det rapporteres til Fylkesmannen

Kontakt

Thomas Thomassen
Informasjon- og beredskapsansvarlig
E-post