Viktig melding

Kriseledelsen

Oversikt over kriseledelsen i Vestvågøy kommune.

Medlemmer

 Stilling/funksjon (varslingsrekkefølge)NavnMobil
1Kommunedirektør (kriseleder)Morten Dyrstad41242441
2Assisterende kommunedirektørGard Eide Larsen90910393
3BeredskapslederThomas Thomassen92686490 
 OrdførerJonny Finstad94144727
 BrannsjefRagnhild Sæbø91532797
 Kommunalsjef Helse- og mestringTurid Amundsen41731313
 Kommunalsjef OppvekstBianca Halvorsen 90117548
 KommunikasjonssjefIda Christensen98205105
 KommuneoverlegeEva Kibsgaard Nordberg90819720
 HavnesjefKjell Jakobsen95196357
 Loggleder/IKTKnut Bergsrønning91242407


Varsling skjer til en i kriseledelsen i slik rekkefølge:

  1. Kommunedirektør
  2. Assisterende kommunedirektør
  3. Beredskapsleder

Den av kriseledelsen som først blir varslet, vurderer krisens omfang og innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse.

Kriseledelsen kan suppleres og skaleres etter behov/hendelse.

Stedfortredere/suppleringsliste

Stilling/funksjonNavnMobil
Varaordfører (sf.)Pål Kruger90185202
Rådgiver HM (sf.)Tove Yndestad47754353
VarabrannsjefSara Johannson93090540
Rådgiver Oppvekst (sf.)Sara Thowsen45495090
IKT og digitalisering  
Fagansvarlig VATom Kristian Halland 90658885
Fagansvarlig VeiOdd-Eskil Andersen90560679
Leder EiendomArild Jakobsen47845588
Ass. kommuneoverlegeHallvard Angelsen99297507
Personell/logistikkLaila Salomonsen40204717
Loggfører (reserve)Ubesatt 
Liaison (er)Ut fra behov 

 

Kommunens sentralbord har nummer 76056000

Nødnumre er: 110 Brann, 112 Politi, 113 Ambulanse.
Kommunal legevakt: 116117 / 76083999.
Vakttelefon brann: 95731603
Salten brann (110-sentralen): 75557414
Vakttelefon vann/avløp: 90509444

Kriseledelsens oppgaver

  • Etablere et overordnet situasjonsbilde
  • Raskt beslutte iverksetting av overordnede tiltak
  • Utvikle en strategi for krisehåndtering
  • Bidra til koordinering mellom berørte aktører, herunder fortløpende ta stilling til om innspill/meldinger kun har betydning for egen virksomhet, eller om de inneholder informasjon som må deles med andre for å skape en helhetlig situasjonsforståelse og etablere samarbeid om krisehåndteringen
  • Formidle klar og tydelig informasjon internt og eksternt, og kommunisere på rett nivå til rett tid
  • Sørge for tilstrekkelige resurser for å kunne håndtere krisen, herunder drøfte prioriteringer ift fordeling av knappe ressurser
  • Sørge for at det rapporteres til Statsforvalteren i Nordland.

Kontakt

Thomas Thomassen
Beredskap- og sikkerhetsleder
E-post
Mobil 92 68 64 90