Kriseledelsen

Oversikt over kriseledelsen i Vestvågøy kommune.

Medlemmer 

Navn (varslingsrekkefølge)

Stilling/funksjon

Mobil

 1. Morten Dyrstad
Kommunedirektør 41242441
 1. Morten Wirkola

Enhetsleder Prosjekt og infrastruktur

93083573

 1. Remi Solberg

Ordfører

90670131

 1. Thomas Thomassen

Informasjon- og beredskapsansvarlig

92686490

Ragnhild Sæbø

Brannsjef

91532797

Kjetil Jørgensen Nestleder Lofoten IKT 91109990

Kommuneoverlegeteam

Kommuneoverlege

90819720

Kjell Jakobsen

Havnesjef

95196357


Varsling skjer til en i kriseledelsen i slik rekkefølge:

 1. Kommunedirektør
 2. Enhetsleder PI
 3. Ordfører
 4. Beredskapsansvarlig

Den av kriseledelsen som først blir varslet, vurderer krisens omfang og innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse.

Kriseledelsen kan suppleres og skaleres etter behov/hendelse.

 

Stedfortredere/supplering

Navn

Stilling/funksjon

Mobil

Anne Sand

Varaordfører

95293700

Iver Sunnset

Kommunalsjef Helse og mestring

47958162

Bianca Halvorsen

Kommunalsjef Oppvekst 90117548
 

Sara Johannson

Varabrannsjef 93090540
Alexsander Kristiansen Konsulent IKT og digitalisering 97089065
Tom Kristian Halland

Fagansvarlig Vann og avløp - PI

90658885
Sigve Olsen Næringssjef 48155003

 

Kommunens sentralbord har nummer 76056000

Nødnumre er: 110 Brann, 112 Politi, 113 Ambulanse.
Kommunal legevakt: 116117 / 76083999.
Vakttelefon brann: 95731603
Salten brann (110-sentralen): 75557414
Vakttelefon vann/avløp: 90509444

Kriseledelsens oppgaver

 • Etablere et overordnet situasjonsbilde
 • Raskt beslutte iverksetting av tiltak
 • Utvikle en strategi for krisehåndtering
 • Bidra til koordinering mellom berørte aktører, herunder fortløpende ta stilling til om innspill/meldinger kun har betydning for egen virksomhet, eller om de inneholder informasjon som må deles med andre for å skape en helhetlig situasjonsforståelse og etablere samarbeid om krisehåndteringen
 • Formidle klar og tydelig informasjon internt og eksternt, og kommunisere på rett nivå til rett tid
 • Sørge for tilstrekkelige resurser for å kunne håndtere krisen, herunder drøfte prioriteringer ift fordeling av knappe ressurser
 • Sørge for at det rapporteres til Fylkesmannen

Kontakt

Thomas Thomassen
Informasjon- og beredskapsansvarlig
E-post
Mobil 926 86 490