Kriseledelsen

Oversikt over kriseledelsen i Vestvågøy kommune.

 

Medlemmer 

Navn (varslingsrekkefølge)

Stilling/funksjon

Kontor

Mobil

  1. Kjell Idar Berg
Rådmann 76056059 91884112
  1. Håvar Berg Larsen

Kommunalsjef samfunn
og teknikk

76056054

95281889

  1. Remi Solberg

Ordfører

76056050

90670131

  1. Sigve Olsen

Næringssjef/
Beredskapskoordinator

 

48155003

Ragnhild Sæbø

Brannsjef

76056119

91532797

Kommuneoverlegeteam

Kommuneoverlege

 

90819720

Kjell Jakobsen

Havnesjef

76056117

95196357


Varsling skjer til en i kriseledelsen i slik rekkefølge:

  1. Rådmann
  2. Kommunalsjef
  3. Ordfører
  4. Beredskapskoordinator

Den av kriseledelsen som først blir varslet, vurderer krisens omfang og innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse.

Kriseteamet kan suppleres og skaleres etter behov/hendelse.

Kommuneoverlegeteamet

Navn

Stilling/funksjon

 

Mobil

Eva Kibsgaard Nordberg

Øydis Hana

Øystein Tollåli

Kommuneoverlege

 

90819720

 

Stedfortredere/supplering

Navn

Stilling/funksjon

Kontor

Mobil

Anne Sand

Varaordfører

 

95293700

Lars Pleym Ludvigsen

Kommunalsjef

76056052

47899449

Nils Olav Hagen

Kommunalsjef

76056429

90542102

Villy Angelsen

Adm. controller

76056053

97549602

Kjetil Jørgensen

Avdelingsleder IKT

 

91109990

Bianca Halvorsen

Kommunalsjef    90117548
 

Sara Johannson

Varabrannsjef   93090540

 

Kommunens sentralbord har nummer 76056000

Nødnumre er: 110 Brann, 112 Politi, 113 Ambulanse.
Kommunal legevakt: 116117 / 76083999.
Vakttelefon brann: 95731603
Salten brann (110-sentralen): 75557414
Vakttelefon vann/avløp: 90509444

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003