Kriseledelsen

Oversikt over kriseledelsen i Vestvågøy kommune.

 

Medlemmer 

Navn (varslingsrekkefølge)

Stilling/funksjon

Mobil

 1. Kjell Idar Berg
Rådmann 91884112
 1. Håvar Berg Larsen

Kommunalsjef samfunn
og teknikk

95281889

 1. Remi Solberg

Ordfører

90670131

 1. Sigve Olsen

Næringssjef/
Beredskapskoordinator

48155003

Ragnhild Sæbø

Brannsjef

91532797

Kommuneoverlegeteam

Kommuneoverlege

90819720

Kjell Jakobsen

Havnesjef

95196357


Varsling skjer til en i kriseledelsen i slik rekkefølge:

 1. Rådmann
 2. Kommunalsjef
 3. Ordfører
 4. Beredskapskoordinator

Den av kriseledelsen som først blir varslet, vurderer krisens omfang og innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse.

Kriseledelsen kan suppleres og skaleres etter behov/hendelse.

Kommuneoverlegeteamet

Navn

Stilling/funksjon

Mobil

Eva Kibsgaard Nordberg

Øydis Hana

Kommuneoverlege

90819720

 

Stedfortredere/supplering

Navn

Stilling/funksjon

Mobil

Anne Sand

Varaordfører

95293700

Heidi Wiik

Kst. Kommunalsjef Helse og omsorg

46865300

Kjetil Jørgensen

Avdelingsleder IKT

91109990

Bianca Halvorsen

Kommunalsjef Oppvekst 90117548
 

Sara Johannson

Varabrannsjef 93090540
Alexsander Kristiansen Konsulent IKT og digitalisering

97089065

Tom Kristian Halland

Fagansvarlig Vann og avløp

906 58 885

 

Kommunens sentralbord har nummer 76056000

Nødnumre er: 110 Brann, 112 Politi, 113 Ambulanse.
Kommunal legevakt: 116117 / 76083999.
Vakttelefon brann: 95731603
Salten brann (110-sentralen): 75557414
Vakttelefon vann/avløp: 90509444

Kriseledelsens oppgaver

 • Etablere et overordnet situasjonsbilde
 • Raskt beslutte iverksetting av tiltak
 • Utvikle en strategi for krisehåndtering
 • Bidra til koordinering mellom berørte aktører, herunder fortløpende ta stilling til om innspill/meldinger kun har betydning for egen virksomhet, eller om de inneholder informasjon som må deles med andre for å skape en helhetlig situasjonsforståelse og etablere samarbeid om krisehåndteringen
 • Formidle klar og tydelig informasjon internt og eksternt, og kommunisere på rett nivå til rett tid
 • Sørge for tilstrekkelige resurser for å kunne håndtere krisen, herunder drøfte prioriteringer ift fordeling av knappe ressurser
 • Sørge for at det rapporteres til Fylkesmannen

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003