Viktig melding

Kriseledelsen

Oversikt over kriseledelsen i Vestvågøy kommune.

Medlemmer 

Stilling/funksjon (varslingsrekkefølge)

Navn

Mobil

 
 1. Kommunedirektør (kriseleder)
Morten Dyrstad 41242441  
 1. Assisterende kommunedirektør

Gard Eide Larsen

90910393

 
 1. Beredskapsleder

Thomas Thomassen

92686490

 

Ordfører

Remi Solberg

90670131

 
Varaordfører Anne Sand 95293700  

Brannsjef

Ragnhild Sæbø

91532797

 
Kommunalsjef Helse- og mestring Turid Amundsen 41731313  
Kommunalsjef Oppvekst Bianca Halvorsen  90117548  

Kommuneoverlege

Eva Kibsgaard Nordberg

90819720

 

Havnesjef

Kjell Jakobsen

95196357

 
Beredskapsmedarbeider Sigve Olsen 48155003  
Enhetsleder PI Morten Wirkola 93083573  
Loggleder/IKT Knut Bergsrønning 91242407  


Varsling skjer til en i kriseledelsen i slik rekkefølge:

 1. Kommunedirektør
 2. Assisterende kommunedirektør
 3. Beredskapsleder

Den av kriseledelsen som først blir varslet, vurderer krisens omfang og innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse.

Kriseledelsen kan suppleres og skaleres etter behov/hendelse.

 

Stedfortredere/suppleringsliste

Stilling/funksjon

Navn

Mobil

Rådgiver HM Tove Yndestad 47754353

Varabrannsjef

Sara Johannson 93090540
IKT og digitalisering      
Fagansvarlig VA

Tom Kristian Halland 

90658885
Fagansvarlig Vei Odd-Eskil Andersen 90560679
Leder Eiendom Arild Jakobsen 47845588
Ass. kommuneoverlege Hallvard Angelsen 99297507
Personell/logistikk Laila Salomonsen 40204717
Loggfører (reserve) Ubesatt  
Liaison (er) Ut fra behov  

 

Kommunens sentralbord har nummer 76056000

Nødnumre er: 110 Brann, 112 Politi, 113 Ambulanse.
Kommunal legevakt: 116117 / 76083999.
Vakttelefon brann: 95731603
Salten brann (110-sentralen): 75557414
Vakttelefon vann/avløp: 90509444

Kriseledelsens oppgaver

 • Etablere et overordnet situasjonsbilde
 • Raskt beslutte iverksetting av tiltak
 • Utvikle en strategi for krisehåndtering
 • Bidra til koordinering mellom berørte aktører, herunder fortløpende ta stilling til om innspill/meldinger kun har betydning for egen virksomhet, eller om de inneholder informasjon som må deles med andre for å skape en helhetlig situasjonsforståelse og etablere samarbeid om krisehåndteringen
 • Formidle klar og tydelig informasjon internt og eksternt, og kommunisere på rett nivå til rett tid
 • Sørge for tilstrekkelige resurser for å kunne håndtere krisen, herunder drøfte prioriteringer ift fordeling av knappe ressurser
 • Sørge for at det rapporteres til Statsforvalteren i Nordland.

Kontakt

Thomas Thomassen
Beredskap- og sikkerhetsleder
E-post
Mobil 92 68 64 90