Viktig melding

-Ingen dispensasjon fra hytteforskriften

Vestvågøy kommunes beredskapskoordinator, Sigve Olsen, har fått flere henvendelser fra eiere av fritidseiendommer i kommunen vår, som ber om unntak fra den såkalte hytteforskriften. De har alle fått nei. 

-Vi har ikke anledning til å gi dispensasjoner fra hytteforskriften, som forbyr innbyggerne å oppholde seg på fritidseiendommer i andre kommuner enn der de er bostedsregistrert, sier beredskapskoordinator Sigve Olsen, og han utdyper:

-Vi ønsker heller ikke å kunne gi slike dispensasjoner, da forskriften har blitt vedtatt for å begrense smitte. I dagens møte i beredskapsrådet kom det også fram at politiet vil håndheve dette forbudet strengt i de tilfellene der det er aktuelt, og bøtesatsene for overtredelser er høy.

Her er utdrag fra forskriften av 15.03.20:

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

§ 6.Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Her kan du lese hele.