Normal hverdag i unormal tid

Fredagskronikk av kommuneoverlege Eva

 

De siste ukene har vi sett økende smittetendens i Lofoten. Både av koronavirus og andre luftveisinfeksjoner. Dette er forventet i et gjenåpnet samfunn. Den økende smitteforekomsten av korona er først og fremst blant barn og unge, men også enkelte voksne – vaksinerte og uvaksinerte.

Vi står på trappene av en vintersesong med større utfordringer enn korona. Generelt trives luftveisvirus bedre når det er kaldt, det blir tørrere i luften og slimhinnene i luftveiene våre blir tørrere og mer mottakelig for infeksjon. Dessuten holder vi oss også mer innendørs og er tettere sammen. Dette gir gode vilkår for smitte.  

Når kommunene fremover skal vurdere lokale smitteverntiltak, baseres det på en helhetlig vurdering av samlet sykdomsbyrde av både korona og andre luftveisinfeksjoner. I skrivende stund er det rapportert om milde til moderate sykdomsforløp hos de aller fleste og helsevesenet har god kapasitet til å håndtere de som rammes hardere.

Trusselen som koronaviruset har hatt mot folkehelsen har blitt betydelig redusert takket være høy vaksinasjonsdekning i befolkningen. Samlet kunnskap viser også at barn og unge blir mindre syke av korona og det er derfor ingen grunn til bekymring ut fra økte smittetall alene. Likevel må vi se lokale forhold i sammenheng med utviklingen ellers i landet.

I «En normal hverdag med økt beredskap» tar vi høyde for at luftveisinfeksjoner vil spre seg, både korona, RS-virus, influensa og andre luftveisvirus. Lokale og nasjonale smittevernmyndigheter overvåker forekomsten og sykdomsbyrde i befolkningen og vurderer fortløpende behov for gjeninnføring av enkelte tiltak.

Smitteverntiltak hos hver enkelt er svært viktig også fremover. Oppretthold derfor god håndhygiene, bli hjemme ved sykdom og ta en test ved mistanke om korona. Er du i målgruppe for vaksine, både mot korona og influensa, anbefales du å ta disse. Summen av dette bidrar til at vi kan holde samfunnet mest mulig åpent og hverdagen normal selv om smitten er her. Alles bidrag teller. Så kan det bli nødvendig med justeringer fremover, pandemien er ikke over og vi står overfor en vintersesong med forkjølelser vi ikke vet helt omfanget av. I kulissene er derfor beredskapen fortsatt høy.