Koronavaksine - et par klargjøringer og veien videre

Vaksineansvarlig lege Hallvard Angelsen og vaksinekoordinator Ann-Kristin Brimi informerer. 

   

Vi har nå passert 1 år med pandemi, med tiltak, med distansering, med hjemmekontor og meteren. Mange begynner å bli lei, selv her i Lofoten, hvor vi enn så lenge har vært spart for de aller største utbruddene likt det vi nå ser på østlandet. Det at vi har klart å få kontroll på alle de tilløp til spredning vi har hatt gjennom et langt år med korona, og at vi klarte å slå ned utbruddet i august, forteller meg at Lofotingene har etterlevd anbefalinger, hørt på råd, og i fellesskap bidratt til å holde smitten i sjakk. Jeg er stolt over innsatsen vi har lagt ned så langt.

Nå nærmer vi oss oppløpet. Vi har siden nyttår vaksinert stadig flere av våre eldre og sårbare, pr dags dato har alle over 85 år blitt tilbudt vaksine, nær alle helsepersonell i kommunen har fått tilbud om vaksine, og vi er godt i gang med aldersgruppen 75-84 år. Da all forskning så langt viser at alder er den klart viktigste risikofaktor for alvorlig COVID-forløp, har Norge valgt denne vaksinasjonsstrategien. De neste i prioriteringsrekkefølgen er aldersgruppen 65-74 år, samt personer med alvorlige underliggende sykdommer.

Til nå har den begrensende faktor vært tilgang på vaksiner. Vi har brukt tiden med begrensede ukentlige leveranser godt, og har bygd en organisasjon og en logistikk som vi tenker er godt rustet til den store massevaksinasjonen. Når leveransene øker, er vi klare! I årets 2. kvartal forventes det en nær eksponentiell økning i vaksineleveransene, og innen utgangen av juli måned er det lov å håpe på at alle over 18 år i Vestvågøy Kommune har fått tilbud om en koronavaksine. Når alle, eller svært mange er vaksinerte, vil ikke viruset ha forutsetninger for å kunne spre seg i samfunnet vårt, og vi kan da bevege oss tilbake mot livet slik det var før korona.

Den siste uka har det vært store medieoppslag om vaksinen fra legemiddelfirmaet AstraZeneca. Rapportene går på et dansk tilfelle der en helsearbeider døde av blodpropp, samt tre tilfeller av blodpropp og lave blodplatetall blant norske helsearbeidere. En av disse helsearbeiderne døde nylig. Det er lett å bli redd, alarmert, og tenke «den koronavaksina skal i alle fall ikke jeg ha!». Derfor synes jeg det er greit med noen nyanseringer.

Til nå har det blitt satt 125 000 doser AstraZeneca-vaksine i Norge. På verdensbasis har man allerede rukket å sette over 16 millioner doser. Før vaksinen ble godkjent ble det gjennomført omfattende kliniske studier, der om lag 70 000 fikk vaksinen. Når man vaksinerer mange millioner mennesker, er det helt naturlig at noen tilfeldigvis får alvorlig sykdom i tidsrommet like etter vaksinasjonen. For å finne ut om hendelsene er knyttet til vaksinen, må man da se om disse alvorlige sykdomshendelsene forekommer hyppigere blant de som er vaksinerte, sammenliknet med det vi vet om forekomsten i en ikke-vaksinert befolkning. Dette jobbes det med nå.

Mens man gjør disse sammenlikningene, har man valgt å sette AstraZeneca-vaksinen på pause i Norge. Andre land velger å fortsette vaksinasjonen i påvente av undersøkelsesresultatene. Jeg ønsker å forsikre alle om at dersom vi starter opp igjen med AstraZeneca, er det fordi man kommer frem til at vaksinen er sikker. Du kan stole på at vaksinen du tilbys er trygg!

I Vestvågøy, og de fleste andre norske kommuner, er ikke vaksinen fra AstraZeneca den mest brukte så langt. Vi har fått i overkant av 200 doser, og disse har så langt blitt gitt til helsepersonell. Vaksinen fra Pfizer/BioNTech står hittil for det største volumet hos oss. Denne er konstruert på en helt annen måte, og man har hittil ikke sett rapporter om alvorlige bivirkninger lik det man nå ser ved AstraZeneca. Mens AstraZeneca er pauset, er det foreløpig kun Pfizer-vaksine som gis i Vestvågøy kommune.

I ukene og månedene som kommer, vil vi få mange flere vaksineprodusenter på banen. Vaksinen fra selskapet Johnson & Johnson er allerede godkjent, og man forventer de første dosene til Norge i midten av april. Innen utgangen av juni er man forespeilet 900 000 doser av denne til Norge. Videre er vaksinen fra Moderna allerede i bruk i enkelte større byer i Norge. Man har også startet europeisk godkjennelsesprosess for vaksiner fra NovaVax, CureVac og Sputnik V. Alle disse forventes å kunne leveres innen sommeren.

Det er en krevende logisikkøvelse å koordinere vaksinearbeidet, og vi vil sannsynligvis ikke kunne tilby folk å velge den ene eller andre typen vaksine. Målet med vaksinasjonen er først og fremst å hindre alvorlig sykdom og død, og bremse spredningen av viruset i samfunnet. For dette formålet er alle vaksinene som til nå er godkjent, omtrent likeverdige. Min innstendige oppfordring er derfor å ta imot den vaksinen du tilbys.

Etter all mediaoppmerksomheten som AstraZeneca har fått de siste dagene, har jeg hatt flere pasienter innom med en klar tanke om at de ikke ønsker vaksinere seg - Spørsmålet mitt blir da om vi virkelig ønsker oss mellom to og tre år til med koronatiltak, isolasjon og reiserestriksjoner? Med stadig frykt for at intensivkapasiteten på sykehusene fylles opp i en ny smittebølge, og med daglige nyhetsmeldinger om nye koronadødsfall og –innleggelser? Vi har nå en unik mulighet til å avbryte pandemien, og ta tilbake hverdagen vår allerede denne sommeren. Det krever kun ett eller to små stikk, og kanskje en dag eller to med feber i etterkant. Alternativet er i mine øyne mye verre. Pausen i AstraZeneca-vaksinasjonen viser fremfor alt at systemet fungerer – så snart noe potensielt alvorlig rapporteres, etterforskes det grundig. Derfor kan du være trygg på vaksinen du tilbys er sikker, og samtidig vår raskeste og beste vei ut av pandemien og tilbake til hverdagen. Jeg ser frem til å kunne tilby vaksiner til hele befolkningen så fort som mulig. Følg med på kommunens nettsider, og i lokalavisene for info om fremdrift, og beskjed om når det er din tur til å få vaksine.

Med vennlig hilsen Hallvard Angelsen 
Fastlege og vaksineansvarlig lege i Vestvågøy kommune

Fremdrift vaksinering Vestvågøy

Uke 1: Beboere på Vestvågøy sykehjem og Lekneshagen bofelleskap fikk dose 1.

Uke 2: Beboere på Bo & Service, samt utvalgt kritisk helsepersonell iht. prioriteringsveilederen til FHI.

Uke 3-4: De som er over 85 år: Her ble alle i den aldersgruppen kontaktet per telefon, for å sikre at samtlige fikk ett tilbud. I dag er 183 av 217 i denne gruppen vaksinert. De som ikke besvarte telefonen, eller på grunn av sykdom ikke kunne ta vaksinen, har fått mulighet i ettertid til å sette seg opp på venteliste til neste levering og har forløpende fått time.

Uke 5-12: Gruppe 3. personer i aldersgruppen 84 til 75: I uke 10 hadde 324 av 635 i gruppe 3 fått vaksine. Etter uke 11 vil tallet være 441/635, og videre vil 176 stykker til få i uke 12. 11 personer har også fått sin dose i hjemmet til nå, og 12 personer får hjemmevaksinasjon i uke 11 og 12.

Vestvågøy kommune mottok første leveranse av AstraZeneca i uke 8, hvor denne skulle prioriteres til kritisk helsepersonell. I løpet av uke 8-10 har ca. 300 helsepersonell fått denne. I uke 10 ble vaksinering med AstraZeneca satt på pause, og dosene som gjensto uke 10 blir holdt av fram til vi får ny beskjed.

Med vennlig hilsen Ann-Kristin Brimi
Smittevernsykepleier og vaksinekoordinator i Vestvågøy kommune.


Artikkelen er også publisert i Lofot-Tidende papirutgave 18.03.21.