Viktig melding

Forlenger ikke "søringkarantenen"

Ved midnatt løper vedtaket om det som gjerne blir kalt "søringkarantenen" ut.

Det var kommunestyrene i Lofoten og Vesterålen som vedtok denne begrensningen for tilreisende, etter faglige råd fra kommuneoverlegene i regionen. Kortversjonen av hensikten med de skjerpede reglene for Lofoten og Vesterålen av å kjøpe seg tid for ikke å få for mange smittetilfeller tidlig i pandemi-forløpet i en region med spredt bebyggelse, utfordringer rundt pasienttransport.
-Kommuneoverlegene har nå tilrådd oss å ikke forlenge vedtaket, da vi har såpass mange smittede her at det ikke lenger har en effekt, sier ordfører Remi Solberg. 
Samtidig understreker han at "søringkarantenen" har vært viktig for oss, da den har gitt Lofoten muligheten til å rigge seg for den situasjonen vi kommer til å se fremover.
Slik ordføreren ser det, står Vestvågøy kommune nå godt rustet til å takle situasjonen, og rapportene han får fra kommunalsjefer og nøkkelpersoner i møtene i kriseledelsen, oppfatter han som betryggende.
-Jeg vil også minne om hvor viktig det er å følge de nasjonale retningslinjene om å unngå reisevirksomhet som ikke er helt nødvendig, og ikke minst de godt kjente tiltakene grundig håndvask og avstand, sier Remi Solberg.

Til slutt en presisering fra kommuneoverlegene:

Vedtaket som gjelder frem til midnatt, omfattet et tidsrom der alle som ankom kommunen i dette tidsrommet ble ilagt karantene på 14 dager.

Altså: De som er i karantene må forholde seg til denne, og sitte tiden ut. De som ankommer fra i morgen av skal forholde seg til gjeldende føringer fra regjeringen, da vedtaket ikke lenger kan argumenteres for å forlenges.