Alle skoler og barnehager stenger: Foreldre/ foresatte blir kontaktet i løpet av kvelden

Kommunalsjef for utdanning, Bianca Halvorsen, gikk rett fra møtet i Vestvågøys kriseledelse, til et møte med samtlige rektorer og barnehagestyrere i Vestvågøy.Klikk for stort bilde 

De har en stri jobb foran seg, og det er mange hensyn som nå skal veies opp mot hverandre.
Situasjonen med stengte skoler og barnehager griper inn i manges liv, og får store samfunnsmessige konsekvenser.
Alle norske skole og barnehager er pålagt stengt fra klokka 18.00 i dag, og de som skal få et tilbud etter dette tidspunktet er barna til de som har samfunnskritiske funksjoner, eksemplevis innen helsevesenet.
-Det som skjer nå, er at rektorene og barnehagestyrerne samler sitt personale for å starte kartlegging av hvilke barn og elever som man vil måtte gi et tilbud. Alle foreldre/foresatte vil bli kontaktet gjennom de normale informasjonskanalene skolene og og barnehagene bruker. Dette vil skje i løpet av kvelden, sier kommunalsjefen.
Hun ber foreldre/foresatte om å ikke ta kontakt før de har fått den første informasjonen, og det kan bli et stykke ut på kvelden før det skjer.
-Vi jobber så raskt vi kan, men dette er en helt ny situasjon som ingen av oss har vært borti før, påpeker Halvorsen.