Viktig melding

Alle skoler og barnehager stenger: Foreldre/ foresatte blir kontaktet i løpet av kvelden

Kommunalsjef for utdanning, Bianca Halvorsen, gikk rett fra møtet i Vestvågøys kriseledelse, til et møte med samtlige rektorer og barnehagestyrere i Vestvågøy. 

De har en stri jobb foran seg, og det er mange hensyn som nå skal veies opp mot hverandre.
Situasjonen med stengte skoler og barnehager griper inn i manges liv, og får store samfunnsmessige konsekvenser.
Alle norske skole og barnehager er pålagt stengt fra klokka 18.00 i dag, og de som skal få et tilbud etter dette tidspunktet er barna til de som har samfunnskritiske funksjoner, eksemplevis innen helsevesenet.
-Det som skjer nå, er at rektorene og barnehagestyrerne samler sitt personale for å starte kartlegging av hvilke barn og elever som man vil måtte gi et tilbud. Alle foreldre/foresatte vil bli kontaktet gjennom de normale informasjonskanalene skolene og og barnehagene bruker. Dette vil skje i løpet av kvelden, sier kommunalsjefen.
Hun ber foreldre/foresatte om å ikke ta kontakt før de har fått den første informasjonen, og det kan bli et stykke ut på kvelden før det skjer.
-Vi jobber så raskt vi kan, men dette er en helt ny situasjon som ingen av oss har vært borti før, påpeker Halvorsen.