Har gjennomført smitteoppsporing

Kommuneoverlegeteamet uttaler fredag 27. mars at de har god kontroll på smitteoppsporingen rundt den innbyggeren i vår kommune som fikk påvist koronasmitte.

-Det er ikke mange som har vært i kontakt med den smittede, uttaler teamet.

De mener derfor å ha god kontroll på situasjonen, og de som kan ha vært eksponert for smitte, blir tatt hånd om av helsevesenet.

Kommuneoverlegene sier seg også godt fornøyd med hvordan de involverte i helsevesenet har forholdt seg til situasjonen.

-Rutinene er fulgt, fastslår Vestvågøys kommuneoverleger, som beskriver situasjonen rundt det første smittetilfellet i vår kommune som oversiktlig.

Opplysninger ut over dette vil ikke bli gitt, da det vil stride mot personvernet til de som er berørt, og ytterligere detaljer er heller ikke relevant for andre enn de berørte og de som er involvert gjennom smitteoppsporingen.