Søndag 29. mars: ingen nye tilfeller

Status for påvist koronasmitte i Vestvågøy søndag 29. mars er at det ikke er nye tilfeller. -Det er kun det ene tilfellet det ble opplyst om på fredag, bekrefter kommuneoverlege Øydis Hana ved 13.40-tiden. 

Statusen er derfor som følger: ett smittetilfelle på Vestvågøy og tre i Vågan.

Det er kommuneoverlegene som vurderer og avgjør om smittetilfeller skal offentliggjøres på kommunenivå. Nordlandssykehuset har besluttet å kun dele de totale tallene for sitt nedslagsfelt, og ikke bryte informasjonen ned på kommunenivå.

Men kommunelegen i den kommunen en smittet bor i, eller befinner seg i, blir varslet av sykehuset. Det betyr at kommuneoverlegeteamet i Vestvågøy kan starte med smitteoppsporing straks etter at et tilfeller er kjent.

Vestvågøy kommunes kriseledelse varsles derimot ikke som vertskommune for sykehuset på Gravdal, noe som er likt for alle kommuner som har sykehus.

Vestvågøy kommune har besluttet å være mest mulig åpen utad om korona-epidemien, og det er fra kommunens side ønskelig å informere om tallet på smittede lokalt etter hvert som de kommer.

Kommuneoverlegeteamet uttalte for øvrig fredag 27. mars at de har god kontroll på smitteoppsporingen rundt den innbyggeren i vår kommune som fikk påvist koronasmitte.

-Det er ikke mange som har vært i kontakt med den smittede, sa Øydis Hana i kommuneoverlegeteamet da hun oppsummerte situasjonen fredag ettermiddag.

Teamet mender derfor å ha god kontroll på situasjonen, og de som kan ha vært eksponert for smitte, blir tatt hånd om av helsevesenet.

Kommuneoverlegene sier seg også godt fornøyd med hvordan de involverte i helsevesenet har forholdt seg til situasjonen.

-Rutinene er fulgt, fastslår Vestvågøys kommuneoverleger, som beskriver situasjonen rundt det første smittetilfellet i vår kommune som oversiktlig.

Opplysninger ut over dette vil ikke bli gitt, da det vil stride mot personvernet til de som er berørt, og ytterligere detaljer er heller ikke relevant for andre enn de berørte og de som er involvert gjennom smitteoppsporingen.

Husk at du holder deg oppdatert om korona-nyheter fra kommunen din ved å klikke på "Smittevern" til høyre øverst på hjemmesida vår, markert med rød understreking på dette illustrasjonsbildet: