Viktig melding

Mange bidrar til at vi er forberedt!

Utstyrsgruppa i arbeid – på Teams selvsagt. Fagutviklingssykepleier Marte H Klevstad, helsesykepleier Anne Margrethe V Hansen, fastlege Hallvard Angelsen, enhetsleder Vestvågøy Sykehjem Charlott Jonassen, og adm kontroller Villy Angelsen.Over hele landet forbereder kommuner seg på at det kan komme nye utbrudd av koronasmitte. I Vestvågøy arbeider vi både med å ha nok kapasitet til testing, å legge planer for hvordan vi skal ivareta brukere hvis vi får et større utbrudd, med å få på plass medisinsk-teknisk utstyr som vi da vil trenge, og ikke minst med å ha nok smittevernutstyr på plass. En egen utstyrsgruppe har koordinert deler av dette arbeidet. 

Da arbeidet startet i slutten av mars var det stor mangel på smittevernutstyr. I denne fasen bidro mange lokalt, blant annet tannlegekontorene (Skulbru & Bergsdal, Albert), Lofotr Vikingmuseum, Insula, Byggmaker, Byggtorget, Lofoten Supply Team, samt flere hudpleieklinikker stilte opp med det som de hadde inne.

Etter hvert har situasjonen blitt bedre, og vi har nå et visst lager av smittevernutstyr på plass. Det gjelder både hansker, frakker, munnbind, åndredrettsvern og øyebeskyttelse. Mye av dette er kommet via sentrale innkjøp som styres av helseforetakene, men også her har vi hatt godt samarbeid med andre aktører. Spesielt Berg Yrkesklær har vært veldig på tilbudssiden og fått inn mye.

Å få tak i stellefrakker som oppfyller krav til smittevern har vært vanskelig. Husfliden var tidlig på banen, og kommunen har nå inngått avtale med de om å sy smittevernfrakker. Vi vurderer også om vi her skal be om hjelp fra andre til å sy, der vi skaffer stoff og tegninger. Mer informasjon kommer.

Visirer har også vært krevende å få inn. Her har dataentusiaster rundt om i landet startet dugnaden «Makers mot Covid 19», der de bruker 3D-printere for å lage visirer. Kommunen har fått levert derfra, og har kun bidratt med litt til materiell og frakt. Her kan alle bidra i spleis hvis de ønsker.

I tillegg har mange lokale leverandører hevet seg rundt og skaffet utstyr de vanligvis ikke selger, for å bidra til smittevern. Vi har også hatt et godt samarbeid med Nordlandssykehuset Lofoten når det gjelder å få inn medisinsk-teknisk utstyr.

En stor takk til alle!