Institusjonene stenges for alle besøkende

En pasient ved Vestvågøy sykehjem er nå isolert, da man ikke kan utelukke koronasmitte. Det er derfor innført som strakstiltak å stenge Vestvågøy sykehjem, Lekneshagen og Leknes Bo- og Servicesenter for alt av besøk.

Det betyr at heller ikke nære pårørende får komme inn i bygningene.

Tiltaket er satt i verk nå, og det gjelder frem til situasjonen er avklart.

Kommuneoverlege Øydis Hana ber de som er pårørende til pasienter som befinner seg i helt spesielle situasjoner, om å ta telefonisk kontakt på de kjente telefonnumrene hvis det skal gjøres unntak fra den gjeldende stengningen.

Det vil da gjøres en vurdering som ledelsen tar i samråd med institusjonslege og/eller kommuneoverlegeteamet.